fbpx
Miehikkälän kunta

Pikkukylien Pikkumarkkinat

Arvoisat markkinavieraat, kyläläiset, kuntalaiset, kesäasukkaat,

Uusi vuosi, uudet Pikkukylien Pikkumarkkinat. Minulla on ilo olla tänäkin vuonna avaamassa Pikkukylien Pikkumarkkinoita. Kun kuulin ensimmäisen kerran tämän vuoden markkinoiden ohjelmasta, sain mielikseni todeta, että jotain uutta, yleisöä kiinnostavaa ja ilostuttavaa ohjelmaa olisi taas luvassa. Uudistumista ja uutta ajattelua tarvitaankin, kun mietitään sitä, miten kesätapahtuma erottuisi muusta tapahtumatarjonnasta ja tavoittaisi yleisönsä vuosi vuoden jälkeen aina uudelleen ja uudelleen.

Kesätapahtuman ohjelman rakentamistakin isompia uudistuksia on parhaillaan käynnissä. Uudistaminen ja uudistukset ovat asioita, joista puhutaan paljon tiedotusvälineissä ja esimerkiksi kahvikuppiloiden ”ukkokerhoissa”. Uudistaminen ei saa olla kuitenkaan koskaan itsetarkoitus vaan sille on oltava hyvät perusteet, nykytilasta tai tulevaisuuden näkymistä johtuvat tarpeet ja selkeä näkemys siitä mitä tarvitsee uudistaa.

Käynnissä olevalla sote- ja maakuntauudistuksella tavoitellaan 3 miljardin euron säästöjä arvioidusta kustannusten kasvusta vuoteen 2029 mennessä. Tavoite on korkea varsinkin, kun tiedetään, että uudistamisesta aiheutuu suuria kertaluonteisia kustannuksia, mutta myös pysyviä kustannusten nousuja esim. palkkojen yhtenäistämisen myötä. Sote- ja maakuntauudistus pakottaa kunnat ja kaupungit uudistumaan, kun niiden rahoituksesta siirretään suuri osa perustettaville maakunnille.

Eräs Abraham Lincoln totesi muinoin seuraavaa muutoksen myllerryksestä:
”Hiljaisen menneisyyden opit ovat riittämättömiä myrskyisessä nykyhetkessä. Tämä tilanne on täynnä vaikeuksia ja meidän on kasvettava sen mukana. Koska tilanteemme on uusi, meidän on ajateltava uudella tavalla ja toimittava uudella tavalla. Meidän tulee rikkoa vanhan lumous ja siten pelastaa maamme.”

Hän lausui nuo sanat aivan eri maailman aikaan ja tilanteessa kuin minä nyt ne lausuin. Suomessa monet haasteet liittyvät väestön ikärakenteeseen ja työmarkkinoihin. Miten rahoitetaan kasvavat terveydenhuollon kustannukset? Miten saadaan edistettyä työllisyyttä ja parannettua suomalaisten yritysten kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla? Uudenlaista ajattelua ja tapoja toimia todellakin tarvitaan.

Miehikkälän kunnan osalta sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa myös uudistumista. Kunnan pitää miettiä organisaationsa ja tapansa toimia uudelleen, että se kykenee palvelemaan asukkaitaan parhaalla mahdollisilla tavalla myös tulevaisuudessa. Parlamentaarinen työryhmä julkaisi ”Tulevaisuuden kunta”-hankkeen tiimoilta väliraportin viime helmikuussa. Hankkeessa pohdittiin kuntien roolia tulevaisuudessa ja laadittiin mm. neljä skenaariota tulevaisuuden kunnasta; innostava elinvoimakunta, ratkaisut etsivä kunta, laiska kunta ja lannistunut kunta. Kaksi viimeisintä ovat skenaarioita, joissa kunta ei joko halua tai kykene uudistumaan vaan tyytyy vallitsevaan tilaan. Uskon, että Miehikkälän kunta asemoituu innostavaksi elinvoima- ja ratkaisuja etsiväksi kunnaksi. Mitä siihen vaaditaan?

Sanaa elinvoima kuulee käytettävän paljon poliitikkojen ja virkamiesten puheissa ja kommenteissa. Elinvoiman määrittely riippuu tahosta tai henkilöstä, joka sanaa käyttää. Itse pidän määrittelystä ”Elinvoima on tahtoa ja kykyä, sekä mahdollisuuksia ja voimavaroja uudistua eli kehittää tai synnyttää, toimeenpanna ja saavuttaa asioita.”

Näen, että Miehikkälä on elinvoimainen kunta nyt ja tulevaisuudessa. Elinvoimaa pitää kuitenkin vaalia kaikkien niiden tahojen, jotka toiminnallaan vaikuttavat kunnan arkeen. Elinvoimaista kuntaa ei ole olemassa ilman aktiivisia yhdistyksiä ja yhteisöllisyyttä. Miehikkälä-henki ja kaikkien toimijoiden yhteinen vahva tahtotila toimia oman kunnan parhaaksi ovat omiaan parantamaan kuntamme elinvoimaisuutta.

Tässä yhteydessä haluan osoittaa ison kiitoksen kaikille niille, jotka ovat osallistumisellaan vaikuttaneet tämän vuotisten Pikkukylien Pikkumarkkinoiden toteuttamiseen.
Ja kaikille Teille, toivotan oikein viihtyisää kesäpäivää Pikkumarkkinoilla ja hyvää kesänjatkoa!

Arto Ylönen
Kunnanjohtaja