Miehikkälän kunta

Hallinto-osasto

Hallinto-osasto tuottaa seuraavat palvelut:

  • kunnanhallituksen ja -valtuuston asioiden valmistelutehtävät
  • asuntotoimen tehtävät
  • tilintarkastukseen liittyvät hallintotehtävät
  • tiedonhallintaan, asianhallintaan ja arkistotoimeen liittyvät tehtävät
  • puhelinvaihde- ja neuvontapalvelut
  • Asiakirjojen lunastus- ja maksuperusteet

Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.6.2016 hyväksynyt asiakirjojen lunastus- ja maksuperusteet.

Yhteystiedot

Hallinto-osasto palvelee ma-pe klo 9:00 – 15:00
Kunnanjohtaja Anne Ukkonen
Puh. 050 349 9571
etunimi.sukunimi@miehikkala.fi

Hallintosihteeri Marja Kauppila, keskusarkistonhoitaja
Puh. 040 1991 912
etunimi.sukunimi@miehikkala.fi

Palvelusihteeri Sirpa Sivula
Puh. 05 74901
etunimi.sukunimi@miehikkala.fi

Sijainti

Tukipalvelut

Virolahden kunta järjestää tukipalvelut Kaakon kaksikossa sekä Miehikkälän että Virolahden kuntalaisille.
Tukipalveluihin sisältyy; talous- ja henkilöstöpalvelut sekä tietotekniset palvelut.

 

Kansalaisvaikuttaminen

Otakantaa.fi on valtionhallinnon keskustelufoorumi, jossa ministeriöt järjestävät kansalaiskuulemisia eri aiheista.