fbpx
Miehikkälän kunta

Elinkeinostrategia 2016-2019

Luonnostaan vahvaa Kotkan-Haminan seutua tehdään yhdessä!

Kotkan-Haminan seudulla on kevään 2016 aikana päivitetty alueen elinkeinotoiminnan kehittämistä ohjaavaa strategiaa. Elinkeinostrategiaa on työstänyt seudun yritys- ja päättäjäjoukko. Maaliskuussa 2016 yli 500 henkilöä osallistui ajatuksillaan ja ideoillaan miettimään alueen tulevaisuutta ja kehittämistä yhteiseen verkkoaivoriiheen.
Seudun kehittämisyhtiö Cursor on vastannut strategiatyön etenemisestä. Seudun kuntajohdosta ja yritysten edustajista koostuva yhtiön hallitus toimii työn ohjausryhmänä. Seutuvaltuusto hyväksyi elinkeinostrategian kokouksessaan 7.6.2016.

Elinkeinostrategia linjaa seudun elinkeinopolitiikan suuntaviivat ja haastaa niin julkisen sektorin kuin yksityisen sektorin toimijat entistä tiiviimpään yhteistyöhön uusien työpaikkojen ja kasvun aikaansaamiseksi. Elinkeinostrategiassa määritelty visio vuodelle 2025 kiteytyy kahteen sanaan – uudistunut ja vetovoimainen. Strategian arvopohja – rohkeus, avoimuus ja aitous edellyttävät meiltä päätöksentekokykyä, kansainvälisyyttä ja omaleimaista tekemistä.

Strategian ambitiotaso vuoteen 2025 on kunnianhimoinen: 40 000 työpaikkaa ja 100 000 asukasta. Tämä tarkoittaa n. 8000 uuden työpaikan ja reilun 10 000 uuden asukkaan lisäystä nykytilaan.
Seudun sijainti laajenevan pääkaupunkiseudun sekä Pietarin talousalueen välittömässä vaikutuspiirissä on merkittävä kilpailuetu. Pelkän sijainnin varaan emme voi tulevaisuuden menestystarinaa kuitenkaan rakentaa. Uudistuminen edellyttää Kotkan-Haminan seudulta ennen kaikkea digitalisaation mahdollisuuksien täysimittaista hyödyntämistä niin perinteisesti vahvoilla aloilla kuten logistiikassa ja teollisuudessa kuin kasvupotentiaalia omaavalla matkailutoimialalla. Tarvitsemme kaikki mukaan uudistamaan ja rakentamaan entistä vetovoimaisempaa Kotkan-Haminan seutua.

Kotka-Haminan seudun elinkeinostrategia