Miehikkälän kunta

Osoitemerkinnät ja teiden nimeäminen

Rakennuslautakunta päättää osoitemerkinnöistä ja osoitejärjestelmän ylläpitämisestä johtuvista teiden nimeämisestä.

Viestintämarkkinalaki 106 §:n mukaiset tehtävät

Telekaapeli sekä siihen liittyvä laite, vähäinen rakennelma ja pylväs voidaan sijoittaa toisen omistamalle tai hallitsemalle alueelle, jos sijoittamisesta sovitaan. Jos sijoittamisesta ei päästä sopuun rakennusvalvontaviranomainen voi teleyrityksen hakemuksesta antaa teleyritykselle sijoitusoikeuden vahvistamalla 102 §:ssä tarkoitetun telekaapelisuunnitelman.

Rakennuslautakunta päättää Postipalvelulain 23 §:n mukaisista rakennusvalvontalain viranomaisen tehtävistä.
Jos asianomaiset eivät sovi postilaatikkojen sijoittamisesta, siitä määrää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. (Postipalvelulaki 23 §)