fbpx
Miehikkälän kunta

Miehikkälän vanhusneuvosto 1.6.2017 – 31.5.2021

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on säädetty kuntalaissa (27 §). Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkkailla ja palvelun käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Vanhusneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa.

Puheenjohtaja
Härmä Timo
(Eläkeliiton Miehikkälän yhdistys ry)

Varapuheenjohtaja
Tulkki Eini
(Palveluyhdistys Rateva ry)

Jäsenet
Tylli Heikki
(Eläkeliiton Miehikkälän yhdistys ry)
Kuokka Armi
(Eläkeliiton Miehikkälän yhdistys ry)
Oikarinen Pentti
(Miehikkälän Veteraanien perinneyhdistys ry)
Pietikäinen Reino
(Miehikkälän Sotaveteraanit ry)
Rikkola Marja
(Miehikkälän sosiaali- ja terveyslautakunta)
Rikkola Riitta
(Miehikkälän kunnanhallitus)

Esittelijä/sihteeri
Kunnanjohtaja Arto Ylönen
Keskustie 4 A
49700 Miehikkälä
puh. 050 349 9571
etunimi.sukunimi(a)miehikkala.fi