|

Kuulutus ympäristö- ja maa-aineslupapäätöksestä: Veljekset Takala Oy, Miehikkälä

Kuulutus 22042024…

Lue lisää
|

Kaavoituskatsaukset

Miehikkälän ja Virolahden kuntien maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaiset kaavoituskatsaukset ovat nähtävillä 18.4.2024 alkaen kuntien www-sivuilla, osoitteissa www.miehikkala.fi ja www.virolahti.fi. Kuntatekniikan lautakunta 18.4.2024…

Lue lisää
|

ILMOITUS RAKENNUSLUPAHAKEMUKSESTA

Better Energy Finnish Solar 318 Oy on jättänyt MRL 125 §:n mukaisen rakennuslupahakemuksen aurinkovoimalan rakentamiseksi Miehikkälän Lepästensuon yleiskaava-alueelle. Rakennettavan aurinkovoimala-alueen koko on n. 135 ha…

Lue lisää
|

Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustusten hakeminen

Vuoden 2024 määrärahoista myönnettävät yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset ovat haettavissa 26.4.2024 mennessä. Hakemukset tulee palauttaa osoitteella: Miehikkälän kunta, Tekniset ja ympäristöpalvelut, Keskustie 4 A, 49700…

Lue lisää
|

Terveysaseman vastaanotot Miehikkälässä keskeytetään 29.4.–2.6.2024

2.4.2024 13:00:00 | Kymenlaakson hyvinvointialue Vastaanottotoiminta keskeytetään henkilöstöpulan vuoksi. Elimäen, Jaalan ja Miehikkälän terveysasemien vastaanotot suljetaan väliaikaisesti. Sulut alkavat kaikilla kolmella terveysasemalla 29.4.2024 ja…

Lue lisää
|

Maantien 384 parantaminen, kutsu vuorovaikutukseen

Maantien 384 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille valtatie 7 – Miehikkälän keskusta, Miehikkälä, Virolahti. T413 Kutsu vuorovaikutukseen…

Lue lisää
|

Kuulutus suunnittelutarve-ratkaisuhakemuksesta

Better Energy Finnish Solar 318 Oy on jättänyt MRL 137 §:n mukaisen suunnittelutarveratkaisuhakemuksen Miehikkälän Lepästensuon yleiskaava-alueelle rakennettavaksi suunnitellulle aurinkovoimalalle. Suunnitellun aurinkovoimala-alueen koko on n. 135…

Lue lisää
|

Varhaiskasvatuksen asiantuntijan määräaikainen tehtävä

Miehikkälän kuntaan varhaiskasvatuksen asiantuntijaa määräaikaiseen tehtävään 31.7.2024 asti. Katso ilmoitus: Varhaiskasvatuksen asiantuntija 2024    …

Lue lisää
|

Ilmoitus Lepästensuon yleiskaavan ja Muurikkalan osayleiskaavan päätöksien lainvoimaisuudesta

Kuulutus_260324    …

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunnan esityslista 21.3.2024

Kymen jätelautakunnan esityslista 21.3.2024…

Lue lisää
|

Ehdotus Kaakkois-Suomen merkittäviksi tulvariskialueiksi

KUULUTUS  Ehdotus Kaakkois-Suomen merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu KUNGÖRELSE_Förslag till områden med betydande översvämningsrisk i Sydöstra Finland…

Lue lisää
|

Kaakon kaksikon yhdistysten toiminta-avustusten haku 2024

Avustushakemukset Miehikkälän ja Virolahden kunnille jätetään 5.4.2024 mennessä seuraavasti: Kulttuuri-, nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointitoiminnan yhdistysten hakemukset jätetään vapaamuotoisena tai Kuntaliiton lomakkeella e6295 ja hakemus…

Lue lisää
|

Varhaiskasvatus ja esiopetus tiedottavat

1.  ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN VUONNA 2018 -syntyneille lapsille Esiopetus on velvoittava; lukuvuonna 2024-2025 on kaikkien 2018 syntyneiden lasten osallistuttava esiopetukseen. Esiopetusta järjestetään vähintään 700 h vuodessa…

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunnan pöytäkirja 22.2.2024

Pöytäkirja 22.2.2024…

Lue lisää
|

Haminan-Virolahden kalatalousalueen yleiskokous

Haminan-Virolahden kalatalousalue kutsuu jäsenensä yleiskokoukseen tiistaina 12.3.2024 klo 18.00 Kumppanuustalo Hilman Punaiseen Kabinettiin, Haminaan (Kadettikoulunkatu 3, sisäänkäynti sisäpihalta). Valtakirjojen tarkastus ja kahvit alkaen klo…

Lue lisää
|

Tiedote palveluliikenteestä

Palveluliikenne ei kulje koulujen lomaviikolla 26.2. – 3.3.2024. Tämä koskee torstain ”Väinön lenkkiä” ja perjantain palveluliikennettä.

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunnan esityslista 22.2.2024

Esityslista 22.2.2024…

Lue lisää
|

Ilmoitus kaavojen hyväksymisestä

Miehikkälän kunnanvaltuusto on 12.2.2024 hyväksynyt seuraavat kaavat: – § 1 Lepästensuon yleiskaava – § 2 Muurikkalan osayleiskaavan muutos Muurikkalan koulun alueelle (PY merkintä)…

Lue lisää
|

KUULUTUS TOIMENPIDE-LUPAHAKEMUKSESTA

Maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n mukaista toimenpidelupaa haetaan Virolahden ja Miehikkälän kunnan rajavyöhykealueelle rakennettavalle rajaesteaidalle ja huoltokonteille. Toimenpidelupahakemus on nähtävänä 15.2. – 23.2.2024 välisenä aikana…

Lue lisää
|

Avustus yrityksille ja yhdistyksille nuorten kesätyöllistämiseen 2024

Miehikkälän kunta avustaa yrityksiä ja yhdistyksiä kesätyöntekijöiden (15 – 21 v.) palkkaamisessa (ei yrittäjien omille perheenjäsenille). Avustus on enintään 400 euroa / kesätyöntekijä ja työsuhteen…

Lue lisää
|

Kunnanvaltuuston kokous 12.2.2024

Kunnanvaltuuston kokouskutsu 12.2.2024…

Lue lisää
|

Kuulutus vireillä olevan ympäristölupahakemuksen ja maa-aineslupahakemuksen yhteiskäsittelyn johdosta

Kuulutus…

Lue lisää
|

Yhteisötila Olkkari aukeaa Saivikkalassa

Tervetuloa tupareihin! Miehikkälään avautuu uusi yhteisötila kuntalaisten, yritysten, seurojen ja yhdistysten käyttöön Vireän monitoimitilaan Saivikkalaan (Keskustie 3). Tilaa voi käyttää mm. yhdistysten kokouksiin, ja se…

Lue lisää
|

Kymenlaakson yhteinen tapahtumakalenteri uudistui 

Koko Kymenlaakson yhteinen tapahtumakalenteri Kymenlaaksonyt.fi on uudistunut niin toiminnallisuuksiltaan kuin ilmeeltään. Kymenlaakson yhteistä tapahtumakalenteria ylläpitävät Kouvola, Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä.

Lue lisää
|

Osastohoito uudistuu keskussairaalassa

Kymenlaakson keskussairaalan osastohoidon yksiköt muuttavat uuteen F-sairaalaosaan 15.1.–17.2024 Potilaat siirretään uusille osastopaikoille F-osaan yksikkö kerrallaan. Kymenlaakson keskussairaalan Akuuttiyksikkö sekä erikoissairaanhoidon osastot siirtyvät syksyllä 2023 valmistuneeseen…

Lue lisää
|

Kuulutus, Haminan-Virolahden kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaluonnoksen nähtävillä olo ja kuuleminen 10.1.2024-18.2.2024

Kuulutus 10.1.2024…

Lue lisää
|

Miehikkälän kunnan nuorten kesätyöpaikat 2024 haettavana

Kunta työllistää miehikkäläläisiä 16 – 19 -vuotiaita (vuosina 2005-2008 syntyneitä) nuoria kesätöihin kunnan eri hallinnonaloille: varhaiskasvatukseen: Osallistuminen päiväkodin lapsiryhmien toimintaan, avustavat tehtävät lapsiryhmissä sisältäen siivouksen…

Lue lisää
|

Presidentinvaali 2024

Tasavallan presidentin vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024. Jos kukaan ehdokkaista ei saa vaalissa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan sunnuntaina 11.2.2024 toinen vaali.   Kuulutus…

Lue lisää
|

Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta sekä ympäristövaikutusten arvioinnista

Vesien- ja merenhoidon kuulemistiedote kunnille…

Lue lisää
|

Ilmoitus kuulemisesta, joka koskee Suomen meriympäristön tila 2024-arviota

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ympäristöministeriö pyytävät palautetta kuulemisaineistosta 15.12.2023-15.3.2024 välisenä aikana. Kuultavana oleva aineisto tausta-asiakirjoineen on luettavissa verkkosivustolla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito, jossa ovat myös ohjeet palautteen…

Lue lisää
|

Kuulutus, Miehikkälän kirkonkylän asemakaavan muutos, Keskustien kevyen liikenteen väylä

Miehikkälän kunta on muuttamassa kirkonkylän asemakaavaa Karjakujan ja asemakaavan eteläreunan väliseltä alueelta. Asemakaavan muutoksella tutkitaan kevyenliikenteen väylän  sijoittumismahdollisuudet olemassa olevaan tieverkkoon ja taajamarakenteeseen maantiellä 384…

Lue lisää
|

Kuulutus, Lepästensuon yleiskaava

Miehikkälän kunta laatii yhteistyössä Forus Oy:n kanssa Lepästensuon ja Piikinojansuon alueelle yleiskaavaa. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa Lepästensuon ja Piikinojansuon alueelle n. 100 MWp:n aurinkovoimalan rakentaminen.

Lue lisää
|

Kuulutus, Muurikkalan osayleiskaavan muutos Muurikkalan koulun alueelle

Miehikkälän kunnanhallitus on muuttamassa Muurikkalan osayleiskaavaa Muurikkalan koulun alueella (PY merkintä). Tavoitteena on muuttaa Muurikkalan osayleiskaava-alueella sijaitsevan vanhan Muurikkalan koulun ja vanhan päiväkodin alueen osayleiskaavamerkintä…

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunnan pöytäkirja 23.11.2023

Kymen jätelautakunnan pöytäkirja 23.11.2023  …

Lue lisää
|

Kuulutus Haminan, Miehikkälän ja Virolahden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman päivityksestä

Haminan kaupungin lupavaliokunnassa on valmisteilla ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman päivitys vuodelle 2024. Suunnitelma sisältää elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalain toimialakohtaiset valvontasuunnitelmat sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja…

Lue lisää
|

Metsäkeskukselta yksityistie- ja siltatietoa tarjolla

Metsäkeskuksen tiedotteen yksityistie- ja siltatiedosta voit lukea tästä…

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunnan 23.11.2023 kokouksen esityslista

Kymen jätelautakunnan 23.11.2023 kokouksen esityslista on nähtävillä: Kymen jätelautakunnan kokouksen 23.11.2023 esityslista – Kymen jätelautakunta (kymenjatelautakunta.fi)…

Lue lisää
|

Kouluverkkoselvityksen kuntalaistilaisuudet

Miehikkälän ja Virolahden kuntien välinen Kaakon kaksikko-yhteistyöstä on päätetty, että sivistys- ja hyvinvointipalveluiden nykyinen yhteistyömalli purkautuu 31.7.2024. Kaakon kaksikko yhteistyön purkautuessa on väistämättä tarpeen tarkastella…

Lue lisää
|

Menestyneiden urheilijoiden ja liikunnan ansioituneiden toimijoiden palkitseminen vuonna 2023

Esitykset vuonna 2023 menestyneistä virolahtelaisista ja miehikkäläläisistä urheilijoista, ansioituneista vuoden liikuttajayhteisöstä tai -henkilöstä sekä kuntoliikkujapalkinnon saajasta tulee toimittaa kirjallisesti Virolahden sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle 30.11. mennessä osoitteella Virolahden kunta / vapaa-aikatoimisto, PL 14,…

Lue lisää
|

Kymenlaakson hyvinvointialueen palveluverkkokysely kymenlaaksolaisille 15.-24.11.2023

Kymenlaakson hyvinvointialueella suunnitellaan tulevaisuuden palvelurakennetta ja palveluverkkoa. Palveluverkkoa tarkastellaan tällä hetkellä asiakastarpeen, asukaskeskittymien ja digitaalisten mahdollisuuksien näkökulmasta. Keräämme kyselyllä kymenlaaksolaisten näkemyksiä, jotta voimme arvioida ennakolta…

Lue lisää
|

Syystalven kausirokotukset aloitetaan Kymenlaaksossa, Walk In-rokotuspäivä Miehikkälässä to 30.11.

Miehikkälän terveysasemalla rokotuspäivä ILMAN AJANVARAUSTA, JONOTUSPERIAATTEELLA to 30.11 klo 9-15, muut rokotepäivät ajanvarauksella. Käytössä vain sähköinen ajanvaraus tästä linkistä  Lisätietoa rokotuksista: Kymenhva  …

Lue lisää
|

Jätetaksaesitys

Kymen jätelautakunnassa on valmisteilla jätetaksaesitys ensi vuodelle Kymenlaakson Jäte Oy:n hallituksen esityksestä. Alla on  linkki jätetaksakuulutukseen ja valmisteluasiakirjoihin. Kymen jätelautakunta tiedottaa: Jätetaksaesitys nähtävillä –…

Lue lisää
|

Virolahti-Miehikkälän perhekeskuksen avajaiset ja Virolahden terveysaseman avoimet ovet ma 20.11. 2023 klo 14-17

Lue lisää
|

THL:n päihdetilannekysely toteutetaan ensi kertaa Kymenlaakson kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyönä, vastausaikaa on 12.11.2023 asti

Lokakuussa toteutetaan koko Kymenlaakson alueella päihdetilannekysely. Päihdetilannekysely on osa valtakunnallista THL:n ehkäisevän päihdetyön PAKKA-toimintamallia. Verkossa tehtävällä kyselyllä kartoitetaan Kymenlaakson asukkaiden näkemyksiä ja mielipiteitä päihteiden, tupakka-…

Lue lisää
|

Syksyn 2023 kohdeavustuksien haku

Haettavana  Virolahden ja Miehikkälän kuntien kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistysten sekä hyvinvointitoimen kohdeavustukset vuodelta 2023    Virolahden ja Miehikkälän kuntien hiihtolatujen ja liikuntapaikkojen käyttökustannus- ja hoitoavustukset…

Lue lisää
|

Päätös ja sitä koskeva kuulutus KASELY/1409/2023 Lepästensuon aurinkovoimalan YVA-tarve

Kuulutus päätöksestä YVAlaki13 Forus Oy Lepästensuo YVA-päätös Forus Oy Lepästensuo Miehikkälä 16102023…

Lue lisää
|

Kymen hva tiedottaa: Kouvolan ja Karhulan rokotuspisteet muuttavat

Kymenlaakson hyvinvointialueen molemmat rokotuspisteet suljetaan väliaikaisesti muuton vuoksi viikon 43 ajaksi. Kauppakeskus Valtarissa sijaitseva Kouvolan rokotuspiste muuttaa tien toiselle puolelle osoitteeseen Hallituskatu 7 C, 45100…

Lue lisää
|

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS

Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista maisemätyölupaa haetaan Miehikkälän asemakaava-alueella ja Miehikkälän pohjoisosan yleiskaava-alueella sijaitsevalle kiinteistölle 489-411-8-112. Kiinteistöllä aiotaan suorittaa avo- ja poimintahakkuuta metsässä olevan…

Lue lisää
|

Ilmoitus Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksesta

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ilmoitus aloituskuulutuksesta…

Lue lisää
|

Tiedote: Kymen jätelautakunta lähettää kehotuskirjeet taloyhtiöille, joilta vielä puuttuu pakkausjäte- tai biokeräysastioita

Tiedotteen voit lukea tästä…

Lue lisää
|

Kuntoutuksen terveyttä edistäviin etäinfoihin voi osallistua maksuttomasti ja matalalla kynnyksellä

Nivelinfossa jaetaan tietoa nivelrikkoa sairastaville tai nivelrikon oireista kärsiville. Kaatumiset kuriin -infossa kerrotaan, miten voi omalla toiminnalla ehkäistä kaatumisia. Nivelinfot ja Kaatumiset kuriin -infot järjestetään…

Lue lisää
|

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän päivitys vaikuttaa Kymenlaakson hyvinvointialueen palveluihin 23.-24.9.2023

Kymenlaakson hyvinvointialueen asukas- ja potilastietojärjestelmää päivitetään viikonloppuna 23.-24.9.2023. Tämän vuoksi sähköisessä ajanvarauksessa on käyttökatko ja palvelu voi hidastua myös puhelinpalveluissa ja toimipisteissämme erityisesti päivystyksessä. Päivitys…

Lue lisää
|

Yksityistietilaisuus

Yksityisteiden osakkaille ja vastuuhenkilöille tarkoitettu infotilaisuus pidetään tiistaina 26.9.2023 klo 9.30-11.45 Rajasalissa os. Itätie 1, 49900 Virolahti. Kahvitarjoilu alkaa klo 9.10. Ohjelma…

Lue lisää
|

Asiakas- ja potilasturvallisuusviikolla nostetaan esiin potilaiden ja läheisten merkitys potilasturvallisuudessa

Kymenlaakson hyvinvointialue järjestää asiakas- ja potilasturvallisuusviikon 18.–22.9.2023. Yhtenä teemana on Kymenlaaksossa aloittava OLKA-toiminta, joka on järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa. Teemaviikon kunniaksi Ratamokeskus Kouvolassa ja Sapokan…

Lue lisää
|

Miehikkälään ollaan perustamassa lähivuosina aurinkovoimala Lepästensuon alueelle, tiedotustilaisuus 19.9. kello 17.00 Miehikkälän koulukeskuksessa

TIEDOTE 8.8.2023 Miehikkälään ollaan perustamassa lähivuosina aurinkovoimala Lepästensuon alueelle Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa teollisen mittakaavan aurinkoenergian tuotanto Miehikkälässä. Aurinkovoimala alkaa suunnitelmien mukaan tuottaa uusiutuvaa sähköä…

Lue lisää
|

Liikunnan harrastamisen tukiseteli Kaakon kaksikossa lukuvuonna 2023 – 2024

Virolahtelaisille ja miehikkäläläisille 2004 – 2007 syntyneille nuorille suunnattu liikunnan harrastamisen tukiseteli on haettavissa 15.9.2023 lähtien. Tukisetelin arvo on 50 € /nuori / lukukausi. Tukiseteli…

Lue lisää
|

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus kuulutuksesta

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus kuulutuksesta. Kuulutuksen voi lukea tästä: DOC080923…

Lue lisää
|

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus kuulutuksesta

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus kuulutuksesta. Ilmoitus aukeaa TÄSTÄ    …

Lue lisää
|

POIKKEAMISLUPAHAKEMUS

Poikkeamaa haetaan Miehikkälän rantaosayleiskaavan määräyksistä rakentaa grillikota 15 metriä lähemmäksi (7 m) keskiveden korkeuden mukaista rantaviivaa Miehikkälä (489) kunnan Hurttala (402) kylän Mustikkarinne 4:194 tilalle.

Lue lisää
|

Siistijän sijaisuuksia haussa Miehikkälän ja Virolahden kunnissa

Omaatko laitoshuoltajan koulutuksen, alan ammattitutkinnon tai muun tehtävään soveltuvan pätevyyden? Eduksesi katsotaan kokemus laitoshuoltajan tehtävistä ja aikaisempi työskentely vastaavanlaisissa tehtävissä. Koska kyseessä ovat sijaisuudet, on…

Lue lisää
|

Maatilojen muoveille tarjolla noutopalvelu

Tilaukset verkkolomakkeella elokuussa, noudot maatiloilta syyskuussa. Noudon voi tilata nyt ensimmäistä kertaa myös Miehikkälään ja Pertunmaalle. Kymenlaakson Jäte Oy järjestää maksullisen muovien noutopalvelun maatiloille. Palvelu…

Lue lisää
|

Kuulutus Muurikkalan osayleiskaavan muutos Muurikkalan koulun alueelle

Vireilletulo. Miehikkälän kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 12.6.2023 § 107 käynnistää Muurikkalan osayleiskaavan muutoksen Muurikkalan koulun alueelle (PY merkintä). Tavoitteena on muuttaa Muurikkalan osayleiskaava-alueella sijaitsevan vanhan…

Lue lisää
|

Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa joditablettien jakelun alle kolmivuotiaille lapsille ja raskaana oleville

Kymenlaakson hyvinvointialue ryhtyy jakamaan 1.8.2023 alkaen joditabletteja alle kolmivuotiaille lapsille ja raskaana oleville syntyvää lasta varten. Tämä perustuu sosiaali- ja terveysministeriön päivitettyyn ohjeeseen. Joditabletit ovat…

Lue lisää
|

Kymenlaakson hyvinvointialue ryhtyy myöntämään sosiaalista luottoa pienituloisille ja vähävaraisille

Sosiaalista luototusta voi hakea 1.8.2023 alkaen ottamalla yhteyttä sosiaalihuollon asiakasneuvontaan. Kymenlaakson hyvinvointialue käynnistää uutena sosiaalihuollon palveluna sosiaalisen luototuksen myöntämisen. Sosiaalinen luotto on pankkilainaan verrattavissa olevaa…

Lue lisää
|

Muovinkeräys Rinki-ekopisteellä kirkonkylällä

Lunninkuopalle eli kirkonkylään, Hurttalantien alkupäässä olevaan Rinki-ekopisteeseen on tullut lasi-, metalli- ja kartonkisäiliöiden lisäksi myös muovinkeräyssäiliö.

Lue lisää
|

Maisematyölupahakemus

Miehikkälän kunta (kuntatekniikka) hakee MRL:n 128 §:n mukaista maisematyölupaa Miehikkälän kirkonkylän asemakaava-alueella sijaitseville kiinteistöille: 489-411-27-19, 489-411-20-13, 489-411-2-378 ja 489-411-2-398. Kiinteistöillä tehdään harvennus-, kaistale-, siemenpuu- ja…

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunta tiedottaa 31.5.2023

Uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.6.2023 Tiedote  …

Lue lisää
|

Päätös ja kuulutus ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa, Rajavartiolaitoksen Itärajan esteaita -hanke, Dnro KASELY/438/2023

Kuulutus päätöksestä YVAlaki13 YVA-päätös Itärajan esteaita…

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunnan pöytäkirja 25.5.

Pöytäkirja…

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunnan uudet jätehuoltomääräykset 1.6.2023 alkaen

Jätehuoltomääräykset…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamaa haetaan yleiskaavan käyttötarkoituksen muuttamiseksi julkisten palveluiden alueesta (kaavamerkintä PY) asuin-, liike- ja työtilojen alueeksi kiinteistölle 489-409-28-2, palsta 1. Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävänä Miehikkälän…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamaa haetaan yleiskaavan käyttötarkoituksen muuttamiseksi julkisten palveluiden alueesta (kaavamerkintä PY) asuin-, liike- ja työtilojen alueeksi. Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävänä Miehikkälän kunnan internetsivuilla sekä Miehikkälän…

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunnan pöytäkirja 27.4.2023

Pöytäkirja…

Lue lisää
|

Jätehuollon perusmaksut Miehikkälässä vuonna 2023

Perusmaksu on jätelakiin perustuva jätemaksu, jolla rahoitetaan asukkaille käyttöhetkellä maksuttomia jätehuoltopalveluja, Miehikkälän jäteaseman ylläpitoa ja jätehuoltoviranomaisen eli Kymen jätelautakunnan toimintaa. Aiemmin maksun nimi oli ekomaksu,…

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunta tiedottaa

Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys jätemaksutaksasta 1.7.2023 alkaen. Esitys koskee mm. jätteenkuljetuksen eli jäteastian tyhjennysmaksuja Haminan, Iitin, Kotkan, Kouvolan, Lapinjärven, Miehikkälän, Mäntyharjun, Pertunmaan, Pyhtään ja…

Lue lisää
|

Lepästensuon yleiskaavaluonnos nähtävillä 27.4.-29.5.2023

Miehikkälän kunta laatii yhteistyössä Forus Oy:n kanssa Lepästensuon ja Piikinojansuon alueelle yleiskaavaa. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa Lepästensuon ja Piikinojansuon alueelle n. 100 MWp:n aurinkovoimalan rakentaminen.

Lue lisää
|

Kymenlaakson hyvinvointialueen mobiilisovellukset ovat nyt ladattavissa sovelluskaupoista

Kymenlaakson hyvinvointialueella on kehitetty mobiilisovelluksia sähköisen asioinnin tueksi. Mobiilisovellukset on julkaistu ja ne ovat ladattavissa maksutta Google Play ja App Store -sovelluskaupoista. Kymen HVA mobiili…

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunnan 27.4.2023 esityslista

Esityslista  …

Lue lisää
|

Miehikkälän kirkonkylän asemakaavan muutos, Keskustien kevyenliikenteen väylä

Vireilletulo, Miehikkälän kunta on muuttamassa kirkonkylän asemakaavaa Karjakujan ja asemakaavan eteläreunan väliseltä alueelta. Asemakaavan muutoksella tutkitaan kevyenliikenteen väylän  sijoittumismahdollisuudet olemassa olevaan tieverkkoon ja taajamarakenteeseen maantiellä…

Lue lisää
|

Lepästensuon yleiskaavan OAS nähtävillä 6.4.-8.5.2023

Miehikkälän kunnanhallitus on 12.12.2022 § 162 päättänyt ryhtyä laatimaan oikeusvaikutteista Lepästensuon yleiskaavaa. Forus Oy suunnittelee aurinkovoimalan rakentamista alueelle. Yleisötilaisuus hanketta koskien järjestetään 13.4.2023 klo 18.00-20.00…

Lue lisää
|

Kaakon Kaksikon talvikunnossapidon markkinakartoitus

Kaakon Kaksikossa on ajankohtaista joko jatkaa nykyisiä talvikunnossapito- sopimuksia 1+1 optiovuodella tai kilpailuttaa talvikunnossapito seuraavalle kaudelle. Ennen mahdollisen hankintamenettelyn aloittamista tehdään markkinakartoitus hankinnan valmistelua varten…

Lue lisää
|

Kaavoituskatsaukset

Miehikkälän ja Virolahden kuntien maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaiset kaavoituskatsaukset ovat nähtävillä 30.3.2023 alkaen kuntien www-sivuilla, osoitteissa www.miehikkala.fi ja www.virolahti.fi. Kuntatekniikan lautakunta…

Lue lisää
|

Terveysasemilla otetaan käyttöön tiimimalli

Terveysasemien vastaanotoilla otetaan huhtikuussa käyttöön tiimimalli. Tavoitteena on helpottaa potilaiden hoitoon pääsyä sekä hoitaa potilaan asioita yhdellä käynnillä kuntoon aiempaa kokonaisvaltaisemmin. Asiakkaat ottavat ensin yhteyttä…

Lue lisää
|

Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustusten hakeminen

Vuoden 2023 määrärahoista myönnettävät yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset ovat haettavissa 28.4.2023 mennessä. Hakemukset tulee palauttaa osoitteella: Miehikkälän kunta, Tekniset ja ympäristöpalvelut, Keskustie 4 A, 49700…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamista haetaan uuden saunarakennuksen rakentamiseksi (vanha sauna puretaan) lähemmäs rantaviivaa (6m) kuin kaavamääräysten vaatima etäisyys 15 metriä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta sallisi. Rakennuspaikka sijaitsee Miehikkälä (489)…

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunnan tiedote 9.3.2023

Tiedote Biojätteen erilliskeräyksestä …

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunnan kuulutus vireillä olevista jätehuoltomääräyksistä 8.-31.3.2023

Kuulutus jätehuoltomääräykset 2023…

Lue lisää
|

Julkipanoilmoitus suunnittelutarveratkaisua koskevasta päätöksestä

Kuntatekniikan lupajaosto on tehnyt päätöksen 22.2.2023 § 1 suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta Miehikkälän läntisen päiväkodin ja siihen liittyvän ulkovaraston rakentamiseksi kiinteistölle 489-404-2-54 Salakkamäki, hakijana Miehikkälän kunta / Kuntatekniikka.

Lue lisää
|

Kymenlaakson hyvinvointialueen uusi verkkosivusto on julkaistu

Kymenlaakson hyvinvointialueen uusi verkkosivusto on julkaistu osoitteessa www.kymenhva.fi. Kevään aikana hyvinvointialue julkaisee myös mobiilisovelluksia tukemaan palveluissa asiointia ja helpottamaan omien asioiden hoitoa digitaalisissa kanavissa.

Lue lisää
|

Avustus yrityksille ja yhdistyksille nuorten kesätyöllistämiseen 2023

Miehikkälän kunta avustaa yrityksiä ja yhdistyksiä kesätyöntekijöiden (15-21 v.) palkkaamisessa (ei yrittäjän omille perheenjäsenille). Avustus on enintään 400 euroa/kesätyöntekijä ja työsuhteen tulee kestää yhden kuukauden.

Lue lisää
|

Suunnittelutarveratkaisuhakemus

Miehikkälän kunta (kuntatekniikka) on jättänyt suunnittelutarveratkaisuhakemuksen päiväkodin ja varaston rakentamiseksi määräalalle kiinteistölle 489-404-2-54-M0601. Rakennuspaikan pinta-ala on n. 3,8 ha. Rakennuspaikka sijaitsee osittain Miehikkälän rantaosayleiskaavan alueella.

Lue lisää
|

Farmaseutin vastaanottopalvelu laajenee Etelä-Kymenlaaksoon

Farmaseutin vastaanotto on kaikenikäisille tarkoitettu palvelu, joka tarjoaa apua ja neuvontaa lääkkeiden käytössä sekä tietoa eri lääkevalmisteiden vaikutuksesta. Lisäksi vastaanotolla on mahdollista ajantasaistaa omaa lääkitystä.

Lue lisää
|

Kotkassa ja Kouvolassa järjestetään kursseja tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnasta kiinnostuneille vapaaehtoisille

Kymenlaakson hyvinvointialueen tukisuhdetoiminta on osa perheiden sosiaalityötä. Tukisuhdetoiminnassa vapaaehtoiset henkilöt ja perheet toimivat perheiden tukena arjessa. Tukihenkilö tai -perhe voi helpottaa lapsen ja perheen kuormitusta…

Lue lisää
|

Virolahden ja Miehikkälän kunnat aloittavat selvitystyön Kaakon kaksikko -yhteistoiminnan päättämiseksi

Virolahden ja Miehikkälän kunnat ovat noin 15 vuoden ajan järjestäneet osan palvelutuotannostaan ns. vastuukuntamallilla, jossa toinen kunnista tuottaa sovitun yhteistoiminnan piirissä olevat palvelut molempiin kuntiin.

Lue lisää
|

Digitaalinen asiakaspalvelukeskus sujuvoittaa terveyspalveluihin pääsyä

Kymenlaakson hyvinvointialueen strategiaan kuuluu digitaalisten palveluiden lisääminen. Kymenlaaksossa on jo Kymsoten aikana kehitetty ja otettu käyttöön uusia digitaalisia toimintamalleja. Yksi näistä on Kymenlaakson hyvinvointialueen ja…

Lue lisää
|

Kymenlaakson pelastuslaitoksen yhteystietomuutokset

Kymenlaakson pelastuslaitos siirtyy toimimaan osaksi Kymenlaakson hyvinvointialuetta 1.1.2023. Puhelinnumerot säilyvät ennallaan. Sähköpostit muuttuvat muotoon etunimi.sukunimi@kymenhva.fi. Pelastuslaitoksen virkasähköposti on jatkossa pelastuslaitos@kymenhva.fi. Vanhat @kympe.fi…

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunnan pöytäkirja 14.12.2022

Kymen jätelautakunnan kokouksen 14.12.2022 pöytäkirja…

Lue lisää
|

Miehikkälän Lepästensuon aurinkovoimalan kaavoitus käynnistyi

Miehikkälän kunnanhallitus päätti 12.12.2022 kokouksessaan käynnistää Lepästensuon aurinkovoimalan yleiskaavan laadinnan. Kunta käynnisti yleiskaavan laadinnan Forus Oy:n esityksestä. Kaavoituksen taustalla on se, että Miehikkälään ollaan perustamassa…

Lue lisää
|

Luovuus on luopumista

Mistäkö tiedän, että vuosi on kääntynyt jo loppupuolelle ja vanha vuosi on väistymässä uuden tieltä? Kalenteriini vapautunut tila on luonut tehokkaasti tilaa myös uusille ajatuksille…

Lue lisää
|

Kuulutus Haminan, Miehikkälän ja Virolahden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman päivityksestä

Kuulutus valvontasuunnitelmasta 2023 Valvontasuunnitelma 2023 2024 luonnos…

Lue lisää
|

Miehikkälä-kauppa palvelee 24/7

Miehikkälä otti käyttöön sähköisen myyntikanavan huhtikuussa kuluvana vuonna. Luovasti Miehikkälä-kaupaksi nimetyn myyntikanavan kautta on pystynyt tähän mennessä varaamaan ja maksamaan esim. pääsylippuja ja majoituspaikkoja. Pitkin…

Lue lisää
|

MAISEMATYÖLUPA

MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa haetaan Miehikkälän Saivikkalan pohjoisosan asemakaava-alueelle osittain sijoittuvalle kiinteistölle 489-411-9-54 noin 1,1 ha alueelle harvennushakkuun suorittamiseksi. Harvennushakkuu (kuvio 32) sijaitsee…

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunta ja Kymenlaakson Jäte Oy tiedottavat: Jätetaksa ja jätehuollon palvelutaso uudistuvat

Kymen jätelautakunta/Kymenlaakson Jäte Oy TIEDOTE 4.11.2022 Julkaisuvapaa Jätetaksa ja jätehuollon palvelutaso uudistuvat Perusmaksujen ja jäteastioiden tyhjennysmaksujen muutoksissa pyritään kohti uuden valtakunnallisen jätetaksaoppaan mukaista hyvää taksakäytäntöä.

Lue lisää
|

Kymen Jätelautakunnan kuulutus 2.11.-18.11.2022

Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana Jätehuollon palvelutasomääritys vuosille 2023-2024 sekä jätetaksa alkaen tammikuusta 2023. Kuulutus Kymen jäteltk palvelutaso ja taksat …

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunnan pöytäkirja 20.10.2022

Kymen jätelautakunnan kokouksen 20.10.2022 pöytäkirja  …

Lue lisää
|

Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta koskevasta päätöksestä

Ympäristötarkastaja on 15.9.2022 tehnyt viranhaltijapäätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n tarkoittamasta tilapäistä melua tai tärinää koskevasta ilmoituksesta. Päätös annetaan 16.9.2022. ILMOITUKSEN TEKIJÄ: Miehikkälän Moottorikerho, Karjakuja 1,…

Lue lisää
|

Kuulutus maisematyölupahakemuksen johdosta, Saivikkala 8:140, Miehikkälä

Astola Matti hakee MRL:n 128 §:n mukaista maisematyölupaa asemakaava- ja yleiskaava-alueella sijaitsevalle kiinteistölle 489-411-8-140. Kiinteistöillä kaadetaan huonokuntoisia kuusi- ja mäntyrunkoja. Karttaote Hakemusta…

Lue lisää
|

Hyvät ja huonot uutiset

Minulla on teille hyviä ja huonoja uutisia. Kummat haluatte kuulla ensin? Jotta tästä tekstistä ja tulevaisuudesta jäisi mieleen myös myönteisiä ajatuksia, aloitan niistä huonoista ja…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamaa haetaan vapaa-ajan asuinrakennuksen (n. 50 krm2) ja saunarakennuksen rakentamiseksi rantaosayleiskaavan M-alueelle. M-alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Poikkeamaa haetaan Miehikkälän (489) kunnan…

Lue lisää
|

Kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian

Miehikkälän kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 20.6.2022 uuden kuntastrategian vuosille 2022-2025. Uuteen kuntastrategiaan pääset tutustumaan tästä.

Lue lisää
|

Miehikkälä korkeamman investointituen tukialue vuosina 2022–2027

Valtioneuvosto on päättänyt EU:n alueellisen valtiontuen suuntaviivojen mukaisista I ja II-tukialueista. Tarkoituksena on kohdentaa tukea alueille, joiden taloudellinen tilanne on epäsuotuisa suhteessa koko unioniin…

Lue lisää
|

Katualueiden lunastus

Miehikkälän kunta on 7.6.2022 laittanut vireille Miehikkälän kirkonkylän asemakaava-alueen katualueiden lunastustoimituksen.  Maankäyttö- ja rakennuslain 95 §:n mukaan kunta saa MRL:n 94 §:ssä tarkoitetun katualueen haltuunsa,…

Lue lisää
|

Kaakon kaksikko ja Kymsote

Kymen Sanomissa oli keskiviikkona 18.5.2022 uutisanalyysi, joka oli otsikoitu ”Virolahden ja Kymsoten välillä on erikoinen tilanne”. Minulta kysyttiin juttua varten taustoittavia kysymyksiä, mutta vastauksistani oli…

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunnan pöytäkirja 25.5.2022

Kymen jätelautakunnan 25.5.2022 kokouksen pöytäkirja…

Lue lisää
|

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte) tarkoittaa toimia ja tehtäviä, joiden tavoitteena on kymenlaaksolaisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisy sekä osallisuuden…

Lue lisää
|

Mikä on hyvinvointialue

Hyvinvointialueet aloittavat 1.1.2023. Suuri muutos koskettaa kuntia ja kuntayhtymiä, joilta siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueiden vastuulle. Lisäksi kunnilta siirtyvät hyvinvointialueille koulukuraattorit ja koulupsykologit. Hyvinvointialueet ovat kunnista ja valtiosta erillisiä julkisoikeudellisia yhteisöjä ja niillä on alueillaan…

Lue lisää
|

Miehikkälän Vilkas 100 vuotta

Myllylammen lavalla vietetään Miehikkälän Vilkkaan 100-vuotis juhlia 29.5.2022 klo 13 alkaen. Juhlassa tarjotaan lohikeittoa (300 hlö). Tervehdyksensä juhlaan tuo olympiapikaluistelija ja positiivinen tsemppari Mika Poutala. …

Lue lisää
|

Kokeileva Miehikkälä

Amazon-verkkokaupan toimitusjohtaja ja perustaja on aikanaan todennut yhtiönsä menestyksestä seuraavasti ”Our success at Amazon is a function of how many experiments we do per year,…

Lue lisää
|

Kuntastrategiakysely 11.5.-29.5.2022

Miehikkälän kunta valmistelee parhaillaan uutta kuntastrategiaa. Haluamme kuulla mielipiteesi kuntastrategialuonnoksesta. Miehikkälän kuntastrategialuonnos Kun olet tutustunut luonnokseen, vastaa kuntastrategiakyselyssä esitettyihin kysymyksiin. Kuntastrategiakysely Toivomme, että…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus 489-407-3-62

Poikkeamaa haetaan RA-rakennuspaikan siirtämiseksi järven toiselle sivulle nykyiselle M-alueelle, jonne on tarkoitus rakentaa kerrosalaltaan n. 76 m2 vapaa-ajan asunto. Kyseisellä paikalla olemassa olevasta saunarakennuksesta on…

Lue lisää
|

Miehikkälän rantayleiskaavan luonnos nähtävillä 21.4.-23.5.2022

Miehikkälän rantayleiskaavan luonnos on nähtävillä 23.5.2022 asti. Kaavaluonnoksen esittelytilaisuus pidettiin 4.5.2022 webinaarina. Esittelytilaisuuden nauhoite…

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunnan kuulutus 4.-17.5.2022

Kymen jätelautakunta tiedottaa  Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys Kotkan, Kouvolan, Iitin ja Mäntyharjun  jätteenkuljetuksen eli jäteastian tyhjennysten jätemaksutaksasta sekä Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksasta 1.7.2022 alkaen. Jätelain…

Lue lisää
|

Kuulutus vireillä olevan maa-aineslupahakemuksen johdosta, Miehikkälä

Linkki kuulutukselle Maa-aineslupahakemus: Henri Tulkki, 489-407-1-40, Seppälä, Miehikkälä…

Lue lisää
|

Miehikkälän rantayleiskaavan luonnos nähtävillä 21.4.-23.5.2022

Miehikkälän kunta on ajantasaistamassa oikeusvaikutteista rantayleiskaavaa. Kaavan ensisijaisena tavoitteena on oikaista kaavassa havaitut virheellisyydet, päivittää kaavaan myönnetyt poikkeamat ja selvittää mahdollisuus nostaa loma- ja asuinrakennuspaikkojen…

Lue lisää
|

VARELY: Esitys Ratasuon kalataloudelliseksi tarkkailuksi

Linkki kuulutukselle…

Lue lisää
|

Miehikkälän kyläkierrostilaisuudet

Miehikkälän kunnanhallitus järjestää kyläkierrostilaisuuksia huhti-toukokuun aikana. Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan kunnan ajankohtaisista asioista. Ja mikä tärkeintä, osallistumalla tilaisuuteen pääset vaikuttamaan uuteen kuntastrategiaan. Aikataulu:…

Lue lisää
|

Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustusten hakeminen

Vuoden 2022 määrärahoista myönnettävät yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset ovat haettavissa 29.4.2022 mennessä. Hakemukset tulee palauttaa osoitteella: Miehikkälän kunta, Tekniset ja ympäristöpalvelut, Keskustie 4 A, 49700…

Lue lisää
|

Kaavoituskatsaukset

Miehikkälän ja Virolahden kuntien maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaiset kaavoituskatsaukset ovat nähtävillä 24.3.2022 alkaen kuntien www-sivuilla, osoitteissa www.miehikkala.fi ja www.virolahti.fi. Kuntatekniikan lautakunta…

Lue lisää
|

Vaikuta kotikuntasi liikenneturvallisuuteen -osallistu kyselyyn

Vaikuta Haminan, Kotkan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden liikenneturvallisuuteen – osallistu kyselyyn! Kaakkois-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt yhdessä Haminan, Kotkan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kuntien kanssa liikenneturvallisuussuunnitelmien…

Lue lisää
|

Osallistu Metsänpeitto- yhteisötaideteoksen valmistamiseen

Osallistu Kymenlaakson alueella järjestettävään yhteisötaideteoksen tekemiseen neulegraffitein! Aiheena on Kymenlaakson metsäteollisuuden 150v juhlavuoden kunniaksi syksyinen metsä.   Metsänpeitto – yhteisötaidetta neuloen ja virkaten!   Mitä eläviä, elottomia syksyisestä…

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunnan pöytäkirja 24.2.2022

Pöytäkirja 24.2.2022…

Lue lisää
|

Odottavien olohuone

Lue lisää
|

Rakennusjärjestyksen voimaantulo

Miehikkälän kunnanvaltuusto on päätöksellään 14.12.2021 § 50 hyväksynyt Kaakon kaksikon uuden rakennusjärjestyksen. Rakennusjärjestys astuu voimaan 1.2.2022. 27.1.2022 Miehikkälän kunnanhallitus   Rakennusjärjestys Miehikkälä ja Virolahti_kv_14.12.2021…

Lue lisää
|

Kuulutus Suomen merenhoitosuunnitelman päätöksestä

Ilmoitus julkisesta kuulutuksesta, joka koskee valtioneuvoston päätöstä merenhoito-suunnitelmasta Valtioneuvosto on 16.12.2021 hyväksynyt päivitetyn Suomen merenhoitosuunnitelman. Kuulutus päätöksestä on nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten verkkosivuilla…

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunnan pöytäkirja 25.11.2021

Pöytäkirja 25.11.2021…

Lue lisää
|

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 25.11.2021, 2450/2021

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 2450/2021 25.11.2021 Dnro 21314/03.04.04.04.10/2021 Miehikkälän kuntatekniikan lautakunnan päätös 26.5.2021 § 50: Oikaisuvaatimus luvattomasta veneenpidosta tehdystä laskusta Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Lue lisää
|

Kuulutus Haminan, Miehikkälän ja Virolahden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman päivityksestä

Haminan kaupungin lupavaliokunnassa on valmisteilla ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman päivitys vuodelle 2022. Suunnitelma sisältää elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalain toimialakohtaiset valvontasuunnitelmat sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja…

Lue lisää
|

Kuulutus vireillä olevan ympäristö- ja toimenpidelupahakemuksen johdosta

Neova Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n 2. momentin kohdan 3 mukaisen ympäristölupahakemuksen, sekä toimenpidelupahakemuksen (MRL 126 §) kiinteistön omistajan valtuutuksella puuterminaalialueen perustamiseksi noin…

Lue lisää
|

Kymsoten tiedote: Kymenlaakson koronatilanne kehittynyt edelleen huonompaan suuntaan

Kymenlaaksossa siirryttiin viikko sitten leviämisvaiheeseen. Alueen epidemiatilanne on kehittynyt edelleen huonompaan suuntaan. Kymenlaaksossa on viimeisen kahden viikon aikana ajalla 26.10. – 8.11.2021 todettu 229 uutta…

Lue lisää
|

Hyvinvointialueiden valmisteluun liittyvä ministereiden aluekierros

 Seuraa tilaisuuden lähetystä 11.11. klo 11.30-13.30 Hyvinvointialueiden valmisteluun liittyvä aluekierros saapuu Kymenlaaksoon torstaina 11.11.2021 klo 11.30–13.30. Aluekierroksen tavoitteena on välittää ajantasaista tietoa ja keskustella sosiaali-…

Lue lisää
|

Kuulutus aluevaalien 2022 ehdokashakemusten jättämisestä ja valittavien valtuutettujen lukumäärästä

Kymenlaakson aluevaalilautakunta on kokouksessaan 4.11.2021 päättänyt kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä sille tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava. Aluevaalilautakunta…

Lue lisää
|

Kymsote: Elma ohjaa hyviin elintapoihin – kysy Elmalta

Kaipaatko vinkkejä vireämpään arkeen ja hyvinvointiin? Onko mielessä elintaparemontti, mutta et tiedä mistä aloittaa? Näihin ja muihin hyvinvointiin ja elintapoihin liittyviin kysymyksiin saat neuvoa Elmalta.

Lue lisää
|

ILMOITUS

Kuntatekniikan lautakunnan lupajaosto tekee MRL 166 § ja 167 § mukaisia rakennetun ympäristön hoitoa valvovia katselmuksia Miehikkälän ja Virolahden kuntien alueella lokakuussa viikkojen 42-43 aikana.

Lue lisää
|

21082021

Tämän blogitekstin otsikon numerosarja viittaa elokuiseen lauantaihin, jolloin sain toisen koronarokoteannoksen. Minulle tuo päivä merkitsi lupausta paremmasta huomisesta ja monella tavalla kevyemmästä arjesta. Rokotekattavuus on…

Lue lisää
|

Kymsote: Mietityttääkö oma tai läheisen päihteidenkäyttö?

Alkoholinkäytön itsearvioinnin ja -hoidon digihoitopolku helposti verkosta Alkoholinkäytön itsearvioinnin ja itsehoidon digihoitopolku on julkaistu Kymsoten asiointipalvelussa 8.9.2021. Itsearvioinnin ja -hoidon avulla oman alkoholinkäytön tarkastelu ja…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamaa haetaan Miehikkälän rantaosayleiskaavan määräyksistä rakentaa grillimaja 15 metriä lähemmäksi (11 m) keskiveden korkeuden mukaista rantaviivaa Miehikkälä (489) kunnan Saivikkala (411) kylän Koskenpelto 4:158 tilalle…

Lue lisää
|

Liikenteen turvallisuuteen päivitystä

Kerro mielipiteesi riskiryhmistä, ongelmista ja tehokkaimmista keinoista! Kaakkois-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt vuonna 2013 valmistuneen alueen liikenneturvallisuussuunnitelman päivityksen. Suunnitelmassa asetetaan pitkän aikavälin tavoitteet ja painotukset vuoteen…

Lue lisää
|

Julkinen kuulutus ympäristölupapäätöstä koskevasta valituksesta

Valitukset Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 28.1.2021 nro 30/2021 (Heinä-Vaajersuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Miehikkälä. Luvan hakijana Vapo Oy) Julkinen kuulutus 2.9.2021  …

Lue lisää
|

Miehikkäläläinen menestysresepti

Korona mullisti maailman. Osa muutoksista on tilapäisiä, mutta uskallan jo tässä vaiheessa sanoa, että monista muutoksista tulee myös pysyviä toimintatapoja. Paluuta aikaan ennen koronaa ei…

Lue lisää
|

Ympäristönsuojelumääräykset

Haminan, Miehikkälän ja Virolahden ympäristönsuojelumääräykset…

Lue lisää