|

Kuulutus vireillä olevan maa-aineslupahakemuksen johdosta

Miehikkälän kunnan maa-aineslupaviranomaiselle on jätetty maa-aineslain 4 §:n tarkoittama lupahakemus koskien maa-ainesten ottamista. Kyseessä on Konetyö Törmälä Oy:n maa-aineslupahakemus kallion louhimiseen ja murskaamiseen Miehikkälän kunnan…

Lue lisää
|

Eläinlääkärijärjestelyt 2019/2020

Haminan eläinlääkärin vastaanotto: 16-20.12. Eläinlääkäri Essi Lautala, Puh. 040 1991 437 23.12. Eläinlääkäri Essi Lautala, Puh. 040 1991 437 27.12. Ei vastaanottoa (mahdollisista muutoksista ilmoitetaan…

Lue lisää
|

Miehikkälä-kysely on avattu

Miehikkälän kunta kysyy mielipiteitänne uutta kyselyä käyttäen. Kyselyssä esitettävät kysymykset riippuvat vastaajan antamista taustatiedoista eli esim. asukas vastaa eri kysymyksiin kuin matkailija. Jos haluat vastata…

Lue lisää
|

Kaakon kaksikko uudistus 1.1.2020

Yhteiset Tekninen toimi ja rakennusvalvonta siirtyvät Virolahden kunnan järjestämisvastuulta Miehikkälän kunnan järjestämisvastuulle. Samalla teknisen toimen nimi muuttuu, toimialan nimi tulee olemaan tekniset- ja ympäristöpalvelut. Tekniset-…

Lue lisää
|

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous 17.12.2019 / Kokouskutsu

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous pidetään tiistaina 17. päivänä joulukuuta 2019 klo 14 Miehikkälän koulukeskuksen ruokasalissa. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä perjantaina 20. päivänä joulukuuta 2019 kunnanvirastossa. Miehikkälässä…

Lue lisää
|

Miehikkälän ja Virolahden kunnanvirastot ovat suljettuina 24.12.2019 – 6.1.2020

Miehikkälän ja Virolahden kunnanvirastot ovat suljettuina 24.12.2019 – 6.1.2020. Kuntien yhteinen puhelinvaihde on myös suljettu. 23.12.2019 suljemme klo 13. Päivystykset hoidetaan seuraavasti: Teknisen toimen…

Lue lisää
|

Maisematyölupahakemus

Miehikkälän (489) kunnan Saivikkala (411) kylän Multala 2:268 tilalle (40,2614 ha) haetaan  MRL 128 §:n  mukaista maisematyölupaa uudistuskypsän metsän  päätehakkuuta ja metsänuudistamista istuttamalla, kuviot 019…

Lue lisää
|

Ilmoitus kaavapäätösten lainvoimaisuudesta

Miehikkälän kunnanvaltuusto on 30.9.2019 tekemillään lainvoiman saaneilla päätöksillä hyväksynyt – § 18 Miehikkälän kirkonkylän pohjoisosan asemakaavan – § 19 Muurikkalan eteläisten alueiden yleiskaavan.

Lue lisää
|

Kaakon kaksikon tiedote koskien Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan kerättäviä huoltajatietoja

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajien tietoja Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on vuoden 2019 alussa käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen…

Lue lisää
|

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous 20.11.2019 / Kokouskutsu

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 20. päivänä marraskuuta 2019 klo 19.00 valtuustosalissa Kunilan hyvinvointikeskuksessa. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä maanantaina 25. päivänä marraskuuta 2019 kunnanvirastossa. Miehikkälässä…

Lue lisää
|

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous 11.11.2019 / Kokouskutsu

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 11. päivänä marraskuuta 2019 klo 19.00 valtuustosalissa Kunilan hyvinvointikeskuksessa. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä torstaina 14. päivänä marraskuuta 2019 kunnanvirastossa. Miehikkälässä…

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunta tiedottaa

Kymen jätelautakunta tiedottaa Esitys ekomaksuiksi sekä Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi ja jäteasemien yhtenäistaksaksi sekä Mäntyharjun sako-ja umpikaivolietteiden tyhjennystaksaksi 1.1.2020 alkaen  Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys…

Lue lisää
|

Kymen Jätelautakunnan tiedoksianto koskien jätehuoltomääräysten muuttamista

Tiedoksianto: jätehuoltomääräykset Jätehuoltomääräykset 1.1.2020 Hyvä lukija-osuus 1.1.2020…

Lue lisää
|

Syksyn 2019 kohdeavustuksien haku

Haettavana VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNTIEN KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOYHDISTYSTEN KOHDEAVUSTUKSET VUODELTA 2019 VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNTIEN HIIHTOLATUJEN JA LIIKUNTAPAIKKOJEN KÄYTTÖKUSTANNUS- JA HOITOAVUSTUKSET KAUDELTA 2018 –…

Lue lisää
|

Avoimet työpaikat: lumityöntekijä Miehikkälään ja siistijä Virojoen koululle

Hakuilmoitus…

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunnan pöytäkirja 26.9.2019

Pöytäkirja…

Lue lisää
|

Metsätieilta Miehikkälän koulukeskuksessa keskiviikkona 9.10.2019 klo 17:30 – 21:00

Kutsu…

Lue lisää
|

Mielipiteesi on meille tärkeä

Miehikkälän kunnan vuoden 2019 toimintasuunnitelmassa on kirjattu tämän vuoden tavoitteiksi mm. järjestää kolme kuntalaistilaisuutta sekä toteuttaa kuntalaiskysely. Keväällä minulla todetun kallonsisäisen verenvuodon ja sitä seuranneen…

Lue lisää
|

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous 30.9.2019 / Kokouskutsu

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 30. päivänä syyskuuta 2019 klo 19.00 valtuustosalissa Kunilan hyvinvointikeskuksessa. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä torstaina 3. päivänä lokakuuta 2019 kunnanvirastossa. Miehikkälässä…

Lue lisää
|

Asukaskysely joukkoliikenteen palvelutasosta

Kaakkois Suomen ELY-keskus on käynnistänyt joukkoliikenteen palvelutason määrittelytyön alueellaan. Työn tavoitteena on päivittää vuonna 2016 alueelle tehty palvelutasomääritys vastaamaan nykytilannetta. Työssä selvitetään edellisen palvelutasomäärittelyn toteutuminen,…

Lue lisää
|

Kutsuntakuulutus

Asevelvollisten kutsunnat Miehikkälässä 9.10.2019. Lisätietoja.

Lue lisää
|

Miehikkäläläisten nuoruusmuistojen keruu 4.9.-30.11.2019

Kuva: Miehikkälän museotoimen arkisto   Kerro meille! on kymenlaaksolaisten museoiden yhteinen hanke, jossa vaihtuvalla teemalla kerätään muistitietoa Kymenlaaksosta. Vuonna 2019 teemana on…

Lue lisää
|

Julkipanoilmoitus ympäristönsuojelulain118 §:n mukaista ilmoitusta koskevasta päätöksestä

Ympäristötarkastaja on 17.7.2019 tehnyt viranhaltijapäätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n tarkoittamasta tilapäistä melua tai tärinää koskevasta ilmoituksesta. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 19.7.2019. ILMOITUKSEN TEKIJÄ: Miehikkälän kunta,…

Lue lisää
|

Jätehuoltomääräykset 2019

Kuulutus jätehuoltomääräykset 2019…

Lue lisää
|

Miehikkälän ja Virolahden kunnanvirastot ovat suljettuina 15. – 28.7.2019

Kuntien yhteinen puhelinvaihde on myös suljettu. Päivystykset hoidetaan seuraavasti: Teknisen toimen vikapäivystys puh. 040 034 6552 (Miehikkälä) puh. 050 389 2160 (Virolahti) Virolahden…

Lue lisää
|

Pikkukylien Pikkumarkkinat

Arvoisat markkinavieraat, kyläläiset, kuntalaiset, kesäasukkaat, Pikkukylien Pikkumarkkinat järjestetään tänään jo kahdeksatta kertaa. Monilla, kuten itsellänikin, tapahtuma aloittaa kesälomailun ja mikäs siihen paremmin sopisikaan kuin perinteiset…

Lue lisää
|

Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:N mukaisesta ilmoituksesta

Haminan ympäristölautakunnassa on vireillä ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. HAKIJA: Miehikkälän kunta, matkailutoimi Yhteyshenkilö: Elisa Notkola, p. 040…

Lue lisää
|

Miehikkälän kunnanvirasto suljetaan 20.6.2019 klo 13

Miehikkälän kunnanvirasto suljetaan juhannusta edeltävänä torstaina 20.6.2019 klo 13.00. Juhannusaattona kunnan keskuksen puhelinvaihde on myös suljettu. Teknisen toimen vikapäivystys puh. 040 034 6552 (Miehikkälä)…

Lue lisää
|

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Kuulutus: Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus…

Lue lisää
|

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous 17.6.2019 / Kokouskutsu

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 17. päivänä kesäkuuta 2019 klo 19.00 valtuustosalissa Kunilan hyvinvointikeskuksessa. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä torstaina 20. päivänä kesäkuuta 2019 kunnanvirastossa. Miehikkälässä…

Lue lisää
|

Miehikkälän Muurikkalan eteläisten alueiden osayleiskaavan ja Muurikkalan yritysalueen asemakaavan muutos

Miehikkälän kunta on laatimassa Muurikkalan eteläosan yleiskaavan ja Muurikkalan asemakaavan muutosta. Muutosten tavoitteena on monipuolistaa pääasiassa logistiikan käyttöön kaavoitettujen alueiden käyttöä. Yleiskaavan ja asemakaavan muutosten…

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunnan pöytäkirja 23.5.2019

Pöytäkirja…

Lue lisää
|

Julkipanoilmoitus maa-aineslupa-asiassa

Lupavaliokunta on käsitellyt Tornator Oyj:n maa-aineslain 4 §:n ja valtioneuvoston asetuksen maa-ainesten ottamisesta 1 § mukaisen lupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta hakijalle kiven louhintaan. Lupapäätös…

Lue lisää
|

Miehikkälän ja Virolahden kunnanvirastot ovat suljettuina 31.5.2019

Kuntien yhteinen puhelinvaihde on myös suljettu. Teknisen toimen vikapäivystys puh. 040 034 6552 (Miehikkälä) puh. 050 389 2160 (Virolahti)…

Lue lisää
|

Lupa lintujen rengastamiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla

Tutkimuslupa Timo Laine 2019-2023…

Lue lisää
|

Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa

Tutkimuslupa hämähäkkityöryhmä…

Lue lisää
|

Europarlamenttivaalit 2019 Miehikkälässä

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019. Äänioikeus europarlamenttivaaleissa Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt a) Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja b) muun…

Lue lisää
|

Puistosuunnitelman ehdotus

Miehikkälän kunnassa kirkonkylän asemakaava-alueella, Keskustie 2 olevan puiston suunnitelmaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 25.4. –  9.5.2019 Miehikkälän kunnassa os. Keskustie…

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunta tiedottaa

Esitys jätteenkuljetuksen jätemaksutaksasta nähtävillä 24.4.-9.5.2019…

Lue lisää
|

Kuulutus Haminan, Miehikkälän ja Virolahden uimarantaluettelosta uimakaudella 2019

Haminan, Virolahden ja Miehikkälän alueella on yksi Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 177/2008 mukainen yleinen uimaranta, Pitkät Hiekat Haminassa. Asetuksen mukaisella yleisellä uimarannalla tarkoitetaan uimarantaa, jossa…

Lue lisää
|

Kaksi varhaiskasvatuksen opettajan työsuhdetta

Kaakon kaksikon kunnat, Miehikkälä ja Virolahti, tekevät yhteistyötä yhteistyösopimuksen perusteella. Kuntalaisille kunnat ovat yhteinen palvelujen käyttöalue, henkilöstön toimialue on Kaakon kaksikko. Varhaiskasvatus Miehikkälän kunnan järjestämisvastuulla.

Lue lisää
|

Miehikkälän kirkonkylän pohjoisosan asemakaavan ajantasaistus

Maankäyttö- ja rakennuslain 62§:n mukaan pidetään Miehikkälän kirkonkylän pohjoisosan asemakaavan ajantasaistuksen kaavaehdotus yleisesti nähtävillä 11.4.-13.5.2019 välisen ajan Miehikkälän kunnantoimistossa os. Keskustie 4 A, 49700 MIEHIKKÄLÄ…

Lue lisää
|

Kymenlaaksolaisia kutsutaan keskustelemaan Kymsoten palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta

Kymsote järjestää 8.–11.4. eri puolilla Kymenlaaksoa info- ja keskustelutilaisuuksia, joiden aiheena on Kymsoten palvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Puhujina ja kysymyksiin vastaamassa ovat Kymsoten toimitusjohtaja Annikki…

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunnan kokous 28.3.2019

Pöytäkirja…

Lue lisää
|

Kymenlaakson osallisuuskyselyn tulokset

Osallisuus tarkoittaa sitä, että ihminen kokee olevansa merkityksellinen osa kokonaisuutta. Hän tulee kuulluksi ja voi vaikuttaa elämänsä kulkuun ja yhteisiin asioihin. Osallisuus edellyttää yhteyttä omiin…

Lue lisää
|

Miehikkälän arvoista

Valtakunnan eri medioissa on käsitelty paljon palveluasumiseen liittyviä ongelmia viime viikkojen aikana. Ongelmat ovat koskeneet pääasiassa yksityisten hoivayritysten palveluja, mutta ongelmia on löytynyt myös julkisista…

Lue lisää
|

Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustusten hakeminen

Miehikkälän kunnan vuoden 2019 määrärahoista myönnettävät yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset ovat haettavissa 29.4.2019 mennessä. Hakemukset tulee palauttaa osoitteella: Virolahden kunta, tekninen toimi, PL 14, 49901…

Lue lisää
|

Kuntouttavan työtoiminnan kilpailutusinfo

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen on siirtynyt osaksi Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten toimintaa 1.1.2019 alkaen. Palvelua järjestetään olemassa olevin sopimusehdoin 31.8.2019 saakka. Kymsote kilpailuttaa kuntouttavan…

Lue lisää
|

Eduskuntavaalit 2019 Miehikkälässä

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on varauduttava toistamaan henkilöllisyytensä, joko…

Lue lisää
|

Kaavoituskatsaukset nähtävillä 21.3.-23.4.2019

Miehikkälän ja Virolahden kuntien maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaiset kaavoituskatsaukset ovat julkisesti nähtävillä 21.3. – 23.4.2019 välisen ajan Miehikkälän kunnantalon palvelupisteessä ja Virolahdella teknisessä…

Lue lisää
|

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous 18.3.2019 / Kokouskutsu

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 18. päivänä maaliskuuta 2019 klo 18:00 valtuustosalissa Kunilan Hyvinvointikeskuksessa.   Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä torstaina 21. päivänä maaliskuuta 2019 kunnanvirastossa.

Lue lisää
|

Esiopetukseen ilmoittautuminen vuonna 2013 -syntyneille lapsille

Esiopetukseen ilmoittautuminen Esiopetus on muuttunut velvoittavaksi 1.1.2015 lukien. Lukuvuonna 2019-2020 on kaikkien 2013 syntyneiden lasten osallistuttava esiopetukseen. Esiopetusta järjestetään vähintään 700 h vuodessa (4 tuntia…

Lue lisää
|

Siistijän työsuhde

Kaakon kaksikon tekninen toimi hakee vakinaiseen työsuhteeseen kokoaikaista SIISTIJÄÄ Virolahden yläasteelle / lukiolle.  Kelpoisuusehtona siistijän toimeen on laitoshuoltajan koulutus tai alan ammattitutkinto tai muu tehtävään soveltuva pätevyys.

Lue lisää
|

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous 4.3.2019 / Kokouskutsu

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 4. päivänä maaliskuuta 2019 klo 19:00 valtuustosalissa Kunilan Hyvinvointikeskuksessa.   Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä torstaina 7. päivänä maaliskuuta 2019 kunnanvirastossa.

Lue lisää
|

Avustus yrityksille ja yhdistyksille nuorten kesätyöllistämiseen 2019

Miehikkälän kunta avustaa yrityksiä ja yhdistyksiä kesätyöntekijöiden (15-21 v.) palkkaamisessa (ei yrittäjän omille perheenjäsenille). Avustus on enintään 400 euroa / kesätyöntekijä ja työsuhteen tulee kestää…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamaa haetaan Miehikkälän rakennusjärjestyksen kohtaan 4.2 rakentamisen määrä. Kiinteistöllä 489-408-102-0 on jo tällä hetkellä rakennusten kokonaisala yli 500 m2. Tarkoituksena on rakentaa saunarakennus (n. 55…

Lue lisää
|

Miehikkälän Muurikkalan eteläisten alueiden osayleiskaavan ja Muurikkalan yritysalueen asemakaavan muutos

Miehikkälän kunta on laatimassa Muurikkalan eteläosan yleiskaavan ja Muurikkalan asemakaavan muutosta. Muutosten tavoitteena on monipuolistaa pääasiassa logistiikan käyttöön kaavoitettujen alueiden käyttöä. Yleiskaavan ja asemakaavan muutosten…

Lue lisää
|

Vanhemmat mukaan arvioimaan maksutonta varhaiskasvatuskokeilua

Hallitus on käynnistänyt vuosille 2018–2020 kokeilun viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Kokeilussa vuonna 2013 syntyneiden lasten varhaiskasvatus on perheille maksutonta 20 viikkotunnin osalta. Kansallinen koulutuksenarviointikeskus Karvi…

Lue lisää
|

Tärkeä tiedote e-lasku- ja suoramaksusopimusten muutoksesta

E-lasku- ja suoramaksusopimukset on uusittava Kymsoten aloittaessa toimintansa 1.1.2019. Kymenlaaksolaisten kuntien (Kotka, Kouvola, Hamina, Pyhtää, MiehikkäläVirolahti) sosiaali- ja terveyspalvelut ja nykyinen kuntayhtymä Carea yhdistyvät 1.1.2019…

Lue lisää
|

Terveysasemien vastaanotot Kymsotessa

Kymenlaakson terveysasemien vastaanottoaikoja pyritään yhtenäistämään vuoden 2019 aikana. Kouvolan, Haminan, Pyhtään, Miehikkälän ja Virolahden terveysasemien aukioloajat eivät muutu Kymsoten aloittaessa 1.1.2019. Kotkan terveysasemien…

Lue lisää
|

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Kymsoteen 1.1.2019

Miehikkälän ja Virolahden sosiaali- ja terveyspalvelut (pl. sivistystoimi) siirtyvät Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Kymsoteen 1.1.2019 alkaen. Toimipaikka, toiminta sekä puhelinnumerot säilyvät ennallaan. Sähköpostit ovat…

Lue lisää
|

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen sähköinen asiointi on pois käytöstä 21.12.–7.1.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen sähköinen asiointi Hyvis.fi ja sähköinen asiakaspalaute sotepalaute.fi ovat pois käytöstä 21.12.–7.1. sivustojen päivitysten vuoksi. Käyttökatkon aikana ajanvaraus toimii normaalisti puhelimitse.

Lue lisää
|

Miehikkälän ja Virolahden kunnanvirastot ovat suljettuina 24.12.2018-6.1.2019

Kuntien yhteinen puhelinvaihde on myös suljettu. Päivystykset hoidetaan seuraavasti: Sosiaalitoimen päivystysasiakkaat puh. 040 588 3521. Teknisen toimen vikapäivystys puh. 040 034 6552 (Miehikkälä) ja 050…

Lue lisää
|

”Miten meni noin niin kuin omasta mielestä?”

Vuosi 2018 on muutamia kalenteripäiviä lukuun ottamatta jo elettyä elämää. Ensi vuoden talousarvioon kirjoitin kunnanjohtajan katsauksen ns. perinteiseen tyyliin. Siinä kävin tiivistetysti läpi mennyttä ja…

Lue lisää
|

Kymsote ottaa käyttöön uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän – reseptejä ei voida uusia 21.12.2018–4.1.2019

Hyvä asiakas, Järjestelmämuutoksen vuoksi emme pysty uusimaan reseptejä 21.12.2018–4.1.2019. Toivommekin, että toimittaisitte vuoden vaihteessa vanhenevat, säännöllisesti tarvittavien lääkkeiden reseptit uusittaviksi mahdollisimman pian. Reseptien uusintapyynnöt voi…

Lue lisää
|

Joulunavaus

Hyvät kuulijat, Minulla on ilo avata Miehikkälän joulu nyt jo kolmatta kertaa peräjälkeen. Olen yrittänyt sisällyttää puheisiini ajatuksiani asioista, jotka koen sillä hetkellä ajankohtaisiksi ja…

Lue lisää
|

Hamina, Virolahti ja Miehikkälä palkittiin Itämerihaasteen tähtikumppaneina

Ajankohtaista…

Lue lisää
|

Osallisuuskysely kymenlaaksolaisille

Uuden maakuntahallinnon asukkaiden osallisuus- ja vuorovaikutusmahdollisuudet tulee huomioida entistä laajemmin ja heillä tulisi olla paremmat mahdollisuudet vaikuttaa palvelujen laatuun ja asuinympäristönsä asioihin. Tätä toimintaa tukemaan…

Lue lisää
|

Turvallisesti työmatkaliikenteessä – haasta itsesi!

Onko sinulle tapahtunut työmatkalla liikennetapaturma? Olisitko itse voinut vaikuttaa tapaturman syntyyn? Millainen työmatkaliikkuja oikeastaan oletkaan? Voisitko itse tehdä vielä nykyistä enemmän turvalliseen liikkumiseen vaikuttavia valintoja?…

Lue lisää
|

Kiinteistönhoitajan työsuhde

Virolahden teknisessä toimessa julistetaan haettavaksi kiinteistönhoitajan työsuhde.  Kiinteistönhoitajan kelpoisuusehtona on kiinteistönhoidon, talonrakennuksen, automaatiotekniikan, sähkötekniikan tai lvi-tekniikan ammattitutkinto tai riittävä kokemus vastaavasta tehtävästä. Aurauskokemus katsotaan eduksi.

Lue lisää
|

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous / Kokouskutsu

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 12. päivänä marraskuuta 2018 klo 19.00 valtuustosalissa Kunilan hyvinvointikeskuksessa. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä torstaina 15. päivänä marraskuuta 2018 kunnanvirastossa. Miehikkälässä…

Lue lisää
|

Kaakon Kaksikon yksityistie-ilta to 8.11. klo 18

Virolahden yläasteen ruokalassa. Tule kuulemaan mm. uudesta yksityistielaista, avustuksista, yksiköinnistä, perusparannuksesta jne. Kahvitarjoilu. Ilmoittaudu mukaan ti 6.11. mennessä Heli Varjakoski, p. 0500 844 547 tai…

Lue lisää
|

Kuulutus ekomaksut ja Keltakankaan jätekeskus ja jäteasemat

Kymen jätelautakunta tiedottaa Esitys ekomaksuiksi sekä Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi ja jäteasemien yhtenäistaksaksi Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys ekomaksuiksi, Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi ja jäteasemien yhtenäistaksaksi 1.1.2019…

Lue lisää
|

Kuulutus rakennusjärjestyksestä Miehikkälän ja Virolahden kuntien alueelle

Virolahden ja Miehikkälän kuntien rakennusjärjestysten uudistaminen on käynnistynyt ja hankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Rakennusjärjestys laaditaan vastaamaan voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia ja…

Lue lisää
|

Rohkeudesta, ennakkoluulottomuudesta ja yhteistyöstä

Maaseutukunnat ovat nykypäivänä haastavassa asemassa. Nuoret muuttavat yleensä opintojen tai työpaikan vuoksi pois kunnasta ja kuntaan syntyy huomattavasti vähemmän uusia kuntalaisia kuin kuolee. Uusien työpaikkojen…

Lue lisää
|

Influenssarokotukset 2018

Maksuttomaan influenssarokotukseen oikeutettuja ovat: Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö, kaikki 65 vuotta täyttäneet, raskaana olevat naiset, kaikki 6-35 kuukauden ikäiset lapset,…

Lue lisää
|

Purkamislupahakemus

Maankäyttö- ja rakennuslain 127 §:n mukaista purkamislupaa haetaan kiinteistöllä 489-411-34-7 vanhan paloaseman purkamiseen Miehikkälän asemakaavan Y-alueella. Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla ja…

Lue lisää
|

Tervetuloa Miehikkälän uusille sivuille!

Miehikkälän uudet verkkosivut on vihdoinkin nyt julkaistu! Sivuprojekti aloitettiin keväällä 2018 ja sisällöntuotantovaiheen jälkeen sivut ovat nyt niin valmiit, että ne voidaan jo julkaista. Sivustoa…

Lue lisää
|

Ilmoitus Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan hyväksymisestä

Ilmoitus Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan hyväksymisestä Miehikkälän kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 17.9.2018 § 21 Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan. Kaava-asiakirjat ovat nähtävänä Miehikkälän kunnanvirastossa 4.10. –…

Lue lisää
|

Toiminta-avustukset 2018

Toiminta-avustukset 2018 Yhdistyksiä pyydetään toimittamaan vuoden 2019 toiminta-avustushakemukset, etenkin laajojen kehittämishankkeiden osalta, kunnanhallitukselle 31.10.2018 mennessä osoitteella: Miehikkälän kunnanahallitus, Keskustie 4 A 49700…

Lue lisää
|

Miehikkälä luottaa somessa omaperäiseen kuntamarkkinointiin

Miehikkälän kunnan ensimmäinen käsikirjoitettu sosiaalisen median mainos julkaistiin viime perjantaina. Video on tavoittanut tuhansia ihmisiä ja sitä on jaettu Facebookissa jo yli 60 kertaa, mikä…

Lue lisää
|

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous 17.9.2018 / Kokouskutsu

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 17. päivänä syyskuuta 2018 klo 19.00 valtuustosalissa Kunilan hyvinvointikeskuksessa. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä torstaina 20. päivänä syyskuuta 2018 kunnanvirastossa.  …

Lue lisää
|

Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveystoimi tiedottaa

Hyvinvointikeskus Kunilan alakerran remontin vuoksi Miehikkälän fysioterapia ja apuvälinelainaamo sekä kuntosali siirtyvät väistötiloihin 3.9.2018 alkaen Miehikkälän terveyskeskukseen, osoitteeseen Keskustie 1 A 4, 49700 Miehikkälä, noin…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamislupahakemus Poikkeamista haetaan Miehikkälän kunnan Muurikkalan osayleiskaava-alueen kiinteistön 489-409-1-156, Koivurinne, kaavamerkinnästä RA, loma-asuntoalueen loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi. Asiakirjat ovat nähtävillä 22.8. – 31.8.2018 välisen…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamislupahakemus Poikkeamista haetaan kohteelle vanha paloasema, kiinteistö 489-411-34-7, joka sijaitsee Miehikkälän asemakaavan Y-alueella ja alueella on suojelumerkintä sr-2. Poikkeamista haetaan asemakaavan suojelumääräyksen sr-2 merkinnän purkuun.

Lue lisää
|

Maisematyölupahakemus

Maisematyölupahakemus Miehikkälän kunta hakee MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa hakkuusuunnitelman mukaisesti Miehikkälän asemakaava-alueella sijaitsevalle kiinteistölle 489-411-8-139, Juoksumäki , 8 ha, puistometsien harvennushakkuu. Asiakirjat ovat…

Lue lisää
|

Pikkukylien Pikkumarkkinat

Arvoisat markkinavieraat, kyläläiset, kuntalaiset, kesäasukkaat, Tänään ovat vuorossa jo seitsemännet Pikkukylien Pikkumarkkinat. Ehkä joku vielä muistaakin, kun viime vuoden markkinoiden avauspuheessani kerroin ajatuksiani uudistuksista ja…

Lue lisää
|

Kuulutus maisematyö- ja purkamislupahakemusten vireille tulosta

Kuulutus maisematyö- ja purkamislupahakemusten vireille tulosta Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista maisematyölupaa haetaan hakkuusuunnitelman mukaisesti Miehikkälän asemakaava-alueella sijaitseville kiinteistöille: 489-411-2-398 Ollinpuisto, 0,5 ha…

Lue lisää
|

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous 18.6.2018

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous 18.6.2018 KOKOUSKUTSU Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 18. päivänä kesäkuuta 2018 klo 19.00 valtuustosalissa Kunilan hyvinvointikeskuksessa. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä…

Lue lisää
|

Miehikkälän kirkonkylän pohjoisosan asemakaavan ajantasaistus

Maankäyttö- ja rakennuslain 62§:n mukaan pidetään Miehikkälän kirkonkylän pohjoisosan asemakaavan ajantasaistuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos yleisesti nähtävillä 24.5.-25.6.2018 välisen ajan Miehikkälän kunnantoimistossa os. Keskustie…

Lue lisää
|

5-vuotiaiden 20 h maksuttoman varhaiskasvatuksen järjestäminen Kaakon kaksikossa

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on hyväksynyt Miehikkälän ja Virolahden kunnat yhdessä maksuttoman 5 v. varhaiskasvatuksen kokeilukunniksi yhdessä 17 muun Suomen kunnan kanssa. Lue lisää…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Miehikkälän kunnan (489) Miehikkälän kylän (408) tilalle 13:11 Kantola haetaan poikkeamista Miehikkälän rantayleiskaavasta. Rakentaja hakee muutosta Hulkkianjärven rantarakentamiseen lisäämällä tai muuttamalla rakennuspaikka. Tarkoituksena on rakentaa rantasauna. Asiakirjat ovat…

Lue lisää
|

Alueen kesätapahtumia haussa

Miehikkälän kunta hakee Miehikkälän alueen kesätapahtumia tiedottamista varten. Jos seurallasi tai yhdistykselläsi on tapahtuma toukokuun lopun-syyskuun lopun välisenä aikana ja haluat, että tapahtumasta tiedotetaan, niin…

Lue lisää
|

Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustusten hakeminen

Vuoden 2018 määrärahoista myönnettävät yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset ovat haettavissa 31.5.2018 mennessä. Hakemukset liitteineen tulee palauttaa osoitteella: Virolahden kunta, Tekninen toimi, PL 14  (Opintie 2…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Miehikkälän kunnan (489) Lapjärven kylän (407) kiinteistölle 1:100 Lappi haetaan poikkeamaa rantaosayleiskaavan määräyksestä ” rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla 25 metriä”. Tarkoituksena on…

Lue lisää
|

Miehikkälän ja Virolahden kunnanvirastot ovat suljettuina 30.4. ja 11.5.2018

Kuntien yhteinen puhelinvaihde on myös suljettu. Päivystykset hoidetaan seuraavasti: Sosiaalitoimen päivystysasiakkaat: p. 040 588 3521 Teknisen toimen vikapäivystys: p. 040 034 6552 (Miehikkälä), p. 050 389 2160 (Virolahti)…

Lue lisää
|

KUULUTUS HAMINAN, MIEHIKKÄLÄN JA VIROLAHDEN UIMARANTALUETTELOSTA UIMAKAUDELLA 2018

Kuulutus pidetään nähtävillä 12.4. – 27.4.2018 välisen ajan Haminan kaupungin sekä Virolahden ja Miehikkälän kuntien ilmoitustaululla sekä kuntien verkkosivuilla. Kuulutus…

Lue lisää
|

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous 16.4.2018

KOKOUSKUTSU Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 16. päivänä huhtikuuta 2018 klo 19.00 valtuustosalissa Kunilan hyvinvointikeskuksessa. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä torstaina 19. päivänä huhtikuuta 2018 kunnanvirastossa.

Lue lisää
|

Fysioterapeutin sijaisuus

Kaakon kaksikon kuntien, Miehikkälän ja Virolahden, sosiaali- ja terveystoimet toimivat isäntäkuntamallilla. Kuntalaisilla on yhteinen palvelujen käyttöalue ja henkilöstön toimialue on Kaakon kaksikko. Etsimme iloiseen ja…

Lue lisää
|

KOTKAN-HAMINAN SEUDUN STRATEGISEN YLEISKAAVAN EHDOTUS

Kotkan-Haminan seudun kunnissa (Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti) on laadittu seudun strategisen yleiskaavan ehdotus. Kaavan tavoitteena on maankäytön, asumisen ja liikenteen seututason kysymysten ratkaisu…

Lue lisää
|

Miehikkälän kunta hakee matkailu- ja markkinointisihteerin sijaista

Työaika: kokoaikatyö, työaika 36,75 h/viikko Sijaisuuden kesto: alkaen 2.5.2018, ainakin 31.3.2019 asti. Tehtävät: mm. matkailun kehittäminen ja markkinoinnin suunnittelu ja toteuttaminen, valo- ja videokuvaus, tapahtumien järjestäminen, seudullinen…

Lue lisää
|

Rakennustarkastajan sijaisuus

Virolahden kunnassa julistetaan haettavaksi rakennustarkastajan viransijaisuus 31.8.2018 saakka. Sijaisuus on mahdollista jatkua myös tämän jälkeen. Rakennustarkastajan viransijaisuuteen kuuluvat lakisääteiset rakennustarkastajan tehtävät ja rakentamisen ohjaus ja…

Lue lisää
|

Kaavoituskatsaukset nähtävillä 15.3. – 13.4.2018

Miehikkälän ja Virolahden kuntien maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaiset kaavoituskatsaukset ovat julkisesti nähtävillä 15.3.- 13.4.2018 välisen ajan Miehikkälän kunnantalon palvelupisteessä ja Virolahdella teknisessä toimistossa.

Lue lisää
|

Puurakentaminen tulossa vahvasti Miehikkälän kuntastrategiaan

Miehikkälän kunnan strategiaprosessi vuosille 2018-2021 on parhaillaan käynnissä. Uuteen kuntastrategiaan on tulossa vahvoja linjauksia siitä, miten kunta pyrkii omalla toiminnallaan edistämään puurakentamista. Merkittävimmäksi linjaukseksi on…

Lue lisää
|

Yhdistysavustusten haku 2018

Miehikkälän ja Virolahden kunnat julistavat haettavaksi vuoden 2018 toiminta-avustukset 31.3.2018 mennessä. Vapaamuotoisten hakemusten liitteenä tulee olla vuoden 2017 toiminta- ja tilintarkastuskertomus, vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja…

Lue lisää
|

Kirjastot ovat kiinni 5.-8.3.2018

Virolahden ja Miehikkälän kirjastot ovat muiden Kyyti-kirjastojen tavoin suljettuna kirjastojärjestelmän päivityksen vuoksi 5.-8.3. Lainat eivät eräänny sulkuaikana. Palautusluukkuun voi palauttaa aineistoa. Verkkokirjasto ei ole käytettävissä.

Lue lisää
|

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous 5.3.2018

KOKOUSKUTSU Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 5. päivänä maaliskuuta 2018 klo 19:00 valtuustosalissa Kunilan Hyvinvointikeskuksessa. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä torstaina 8. päivänä maaliskuuta 2018…

Lue lisää
|

Nuorten kesätyöllistäminen 2018

AVUSTUS YRITYKSILLE JA YHDISTYKSILLE NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISEEN 2018 Miehikkälän kunta avustaa yrityksiä ja yhdistyksiä kesätyöntekijöiden (15-21 v.) palkkaamisessa (ei yrittäjän omille perheenjäsenille). Avustus on enintään 400…

Lue lisää
|

Kunnanhallituksen ja lautakuntien kokousajat ja pöytäkirjojen julkipano 2018

Alla olevasta linkistä pääset katsomaan kunnanhallituksen ja lautakuntien kokousajat ja pöytäkirjojen nähtävillä pitämiset vuonna 2018. Kuulutus…

Lue lisää
|

Kunnanjohtajan auto kantaa nyt ylpeästi Miehikkälän värejä

Miehikkälän kunta on uudistamassa kuntamarkkinointiaan. Osana uudistusta kokeillaan myös uusia markkinointitapoja. Uusin ja näkyvin toimenpide toteutettiin tällä viikolla, kun kunnanjohtaja Arto Ylösen auto sai ylleen…

Lue lisää
|

Määräaikaisen apulaisrakennustarkastajan virka

Määräaikainen apulaisrakennustarkastajan virka Virolahden kunnassa julistetaan haettavaksi määräaikainen apulaisrakennustarkastajan virka. 31.12.2018 saakka. Virka täytetään mahdollisimman pian. Viran kelpoisuusehtona on MRA:n rakennustarkastajalta edellyttämä pätevyys. Mahdollisuus oman…

Lue lisää
|

Miehikkälän kunta korotti Lahja lapselle -rahaa, 10 vuotta ja 1000 €/vuosi

Miehikkälän kunnassa on ollut käytössä Lahja lapselle -raha jo useita vuosia. Vuosina 2016 ja 2017 rahan suuruus on ollut yhteensä 3000 € eli jokaiselle kuntaan…

Lue lisää
|

Ennakkoäänestys Miehikkälän kunnantalolla

Miehikkälän kunnantalolla (os. Keskustie 4 A, Miehikkälä) voi äänestää ennakkoon. Äänestysajat: 18. – 19.1.2018 klo 9-15 20. – 21.1.2018 klo 10-13 22. –…

Lue lisää
|

Kaakkois- Suomen Ely-keskus: Kuulutus

Merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirja ”Suomen meriympäristön tila 2018” Linkki…

Lue lisää
|

Kaakkois-Suomen Ely-keskus: Kuulutus

Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi Linkki…

Lue lisää
|

Sosiaali- ja terveystoimi tiedottaa

Miehikkälän terveysasema on suljettu 27. – 29.12.2017, vastaanotto Virolahden terveysasemalla (myös laboratorio). Fysioterapia ja apuvälinelainaus on suljettu Miehikkälässä 27.12.2017 – 3.1.2018, palvelut Virolahdella (Rantatie…

Lue lisää
|

Kunnanvirasto on suljettuna

Miehikkälän kunnanvirasto on suljettu ajalla 23.12.2017 – 7.1.2018 Päivystykset hoidetaan seuraavasti: Sosiaalitoimen päivystysasiakkaat puh. 040 7107 323 Teknisen toimen vikapäivystys puh. 0400 346…

Lue lisää
|

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous 18.12.2017 klo 14

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 18. päivänä joulukuuta 2017 klo 14:00 valtuustosalissa Kunilan Hyvinvointikeskuksessa. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä torstaina 21. päivänä joulukuuta 2017 kunnanvirastossa. Miehikkälässä 11.

Lue lisää
|

Kuulutus

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n  mukaan rajanaapurille on ilmoitettava rakennuslupahakemuksen vireille tulosta. Miehikkälän kunta on jättänyt rakennuslupahakemukset tilapäisrakennusluvilla rakennetuille: paloasema sekä ambulanssivarikko/liikehuoneisto (729 krm2), puolilämmin…

Lue lisää
|

Purkamislupahakemus

Rakennuksen omistajan edustaja on jättänyt MRL 127 §:n mukaisen purkulupahakemuksen asuintalon (n. 70 krm²) purkamiseksi Miehikkälä (489) kunnan Saivikkala (411) kylässä Leppäaho 20:6 tilalla. Rakennus…

Lue lisää
|

Joulunavaus

Hyvät kuulijat, Kenties joku teistä vielä muistaakin mistä puhuin joulunavauksessa viime vuonna. Kerroin omista joulumuistoistani sekä niistä jouluperinteistä, joita omalle perheelleni on jo muodostunut. Esitin…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Asiakirjat nähtävillä  27.11.2017 – 5.12.2017 Poikkeamista haetaan alueen yleiskaavan määräyksestä muuttaa lomarakennuspaikka asuinrakennuspaikaksi, joka mahdollistaa omakotitalon laajentamisen Miehikkälä (489) kunnan Miehikkälä (408) kylän Tarpomankoski 9:230…

Lue lisää
|

Siistijöiden työsuhteita haettavana

Kaakon kaksikon teknisessä toimessa julistetaan haettavaksi seuraavat vakinaiset työsuhteet: SIISTIJÖITÄ Virolahden yläaste / lukio, kokoaikaisena Miehikkälän kunnan taajaman kiinteistöt, osa-aikaisena (edellyttää oman auton käyttöä) Kelpoisuusehtona siistijän…

Lue lisää
|

Purkamislupahakemus

Rakennuksen omistaja on jättänyt MRL 127 §:n mukaisen purkulupahakemuksen myymälärakennuksen (120 krm2) purkamiseksi Miehikkälän kunnan (489) kunnan Saivikkala (411) kylässä Apteekki 8:86 tilalla. Rakennus on…

Lue lisää
|

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous 13.11.2017

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 13. päivänä marraskuuta 2017 klo 19:00 valtuustosalissa Kunilan Hyvinvointikeskuksessa. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä torstaina 16. päivänä marraskuuta 2017…

Lue lisää
|

Kuntaliiton kunniamerkit

Arvoisat ansiomerkkien saajat ja juhlavieraat, 40-vuotta, 30-vuotta, 20-vuotta… Nuo ovat vuosimääriä, joita tänään tässä Miehikkälän, Kuntaliiton ansiomerkkien jakotilaisuudessa tänään juhlimme. Kuntaliitolta haettavat ansiomerkit ovat kuntamme…

Lue lisää
|

Influenssarokotukset 2017

Maksuttomaan influenssarokotukseen oikeutetut: Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö kaikki 65 vuotta täyttäneet raskaana olevat naiset kaikki 6-35 kuukauden ikäiset lapset sairautensa vuoksi lääketieteellisiin riskiryhmiin…

Lue lisää
|

Ikäihmisten neuvonnan ja ohjauksen tietopankki on nyt avattu!

Kymenlaaksolaisille ikäihmisille, heidän omaisilleen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille tarkoitettu Ikä-Opastin -tietopankkion nyt avattu netissä. Nettisivut ovat osa IkäOpastin-hankkeen ohjauksen ja neuvonnan kehittämistä. Sivuilta löytyy…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Asiakirjat nähtävillä 15.9.-27.9.2017 Poikkeamista haetaan Miehikkälän ranta-alueiden yleiskaavan määräyksestä pariaitan (16 m2) rakentamiseksi olemassa olevalle lomarakennuspaikalle, jota ei ole merkitty alueen rantayleiskaavaan lomarakennuspaikaksi  Miehikkälä (489)…

Lue lisää
|

Toiminta-avustukset vuodelle 2018

Yhdistyksiä pyydetään toimittamaan vuoden 2018 toiminta-avustushakemukset, etenkin laajojen kehittämishankkeiden osalta, kunnanhallitukselle 6.10.2017 mennessä osoitteella: Miehikkälän kunnanhallitus, Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä Lisätietoja antaa hallintojohtaja Olli…

Lue lisää
|

ARAn erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi myönnettävät investointiavustukset ja korkotukilainat

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on julkaissut ”ARAn tuet erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi 2018 – hakuohjeen. Hakuohje ARAlle osoitetut hakemusasiakirjat tulee toimittaa kunnanhallitukselle 30.9.2017 mennessä…

Lue lisää
|

Lahja lapselle ja ensiasunnon hankinta-avustus, haku käynnissä

Ensi-asunnon hankinta-avustusta haettava 30.9.2017 mennessä. Muistathan myös hakea erikseen lahja lapselle rahan 2. erää. Hakuohjeet Lisätietoja kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571.  …

Lue lisää
|

LVI-insinöörin virka

Hakuaikaa jatkettu 8.9.2017 klo 12 asti. Virolahden kunnan tekninen toimi hakee virkaan LVI-insinööriä. Virka on uusi, ja se täytetään 1.10.2017 alkaen. Kelpoisuusehtona on LVI-, rakennus-,…

Lue lisää
|

Myllylammen lavatanssit

Arvoisa yleisö, Minulla on ilo avata tänä iltana Miehikkälän kunnan juhlavuoden kunniaksi järjestettävät Myllylammen lavatanssit. Olen nyt myös aivan ensimmäistä kertaa Myllylammen lavalla. Kun mietin…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Asiakirjat nähtävillä 23.8.-7.9.2017 Poikkeamista haetaan alueen asemakaavan määräyksistä uuden talousrakennuksen rakentamiseksi vanhan purettavan talousrakennuksen paikalle, jota voimassa oleva asemakaavan määräys ei salli Miehikkälä (489) kunnan…

Lue lisää
|

LVI-insinöörin virka

Virolahden kunnan tekninen toimi hakee virkaan LVI-insinööriä. Virka on uusi, ja se täytetään 1.10.2017 alkaen. Kelpoisuusehtona on LVI-, rakennus-, automaatio-, sähkö-, energia- tai kiinteistönhoidon opisto- tai…

Lue lisää
|

Pikkukylien Pikkumarkkinat

Arvoisat markkinavieraat, kyläläiset, kuntalaiset, kesäasukkaat, Uusi vuosi, uudet Pikkukylien Pikkumarkkinat. Minulla on ilo olla tänäkin vuonna avaamassa Pikkukylien Pikkumarkkinoita. Kun kuulin ensimmäisen kerran tämän vuoden…

Lue lisää
|

Suunnittelutarveratkaisu

Uuden sähköaseman (110/20 kV) rakentaminen Miehikkälä (489) kunnan Saivikkala (411) kylän Salpawatti 2:421 tilalle (6056 m²). Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla 22.6.

Lue lisää
|

Kunnanvaltuuston kokous 26.6.2017

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous Aika ma. 26.6.2017 klo 14 Paikka: Valtuustosali, Hyvinvointikeskus Kunila Kokouskutsu ja asialista…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Asiakirjat nähtävillä 7.6. – 16.6.2017 Poikkeamista haetaan rakennusoikeuden lisäämiseksi, mikä mahdollistaa uuden saunan rakentamisen Miehikkälä (489) kunnan Hurttala (402) kylän Kalliorinne 2:211 tilalla (0,491…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Asiakirjat nähtävillä 6.6. – 14.6.2017 Poikkeamista haetaan rakennusoikeuden lisäämiseksi (aitta 30 m²) Miehikkälä kunnan (489) Muurikkala (409) kylän Kalela 1:266 tilalle. Tila on Miehikkälän kunnan…

Lue lisää
|

Pellinkankaan ravit

Arvoisa ravikansa, Miehikkälän kunta juhlii tänä vuonna 130-vuotista taivaltaan ja samalla 100-vuotiasta itsenäistä Suomen maatamme. Miehikkälässä ei voi olla huomaamatta sitä miten olennaisesti hevoset ja…

Lue lisää
|

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous 29.5.2017

KOKOUSKUTSU Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 29. päivänä toukokuuta 2017 klo 19:00 valtuustosalissa Kunilan Hyvinvointikeskuksessa. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä torstaina 1. päivänä kesäkuuta 2017 kunnanvirastossa.

Lue lisää
|

Kunnanvirasto on suljettu pe 26.5.2017

Päivystykset hoidetaan seuraavasti: Sosiaalitoimen päivystysasiakkaat puh. 040-5883 521 Teknisen toimen vikapäivystys puh. 0400-346 552…

Lue lisää
|

Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveystoimi tiedottaa:

Terveysasemat toimivat kesällä seuraavasti: Miehikkälän terveysasema on kiinni 26.6. – 9.7.2017 ja 24.7. – 6.8.2017 (Virolahden terveysasema päivystää puh (05) 749 0501 ja hammashuolto puh.040 7107…

Lue lisää
|

LVI-insinöörin virka

Virolahden teknisessä toimessa julistetaan haettavaksi LVI-insinöörin virka 23.5.2017 mennessä. Virka on uusi, ja se täytetään 1.7.2017 alkaen. LVI-insinöörin viran kelpoisuusehtona on LVI-insinöörin tai -teknikon tutkinto.

Lue lisää
|

Yrittäjyyskilpailu

Arvoisat oppilaat, opettajat, kilpailun raatilaiset ja yleisö, Viime syksynä kunnan talousarvion laadintavaiheessa, aloin miettiä mitä toimenpiteitä elinkeinotoimeen liittyen kunnassamme voisi toteuttaa. Kuntastrategiamme toimenpideohjelmassa on hienosti…

Lue lisää
|

Sosiaali- ja terveystoimessa avoimena lastentarhanopettejien määräaikaisia työsuhteita

Kaakon kaksikon kuntien, Miehikkälän ja Virolahden, sosiaali- ja terveystoimet toimivat isäntäkuntamallilla. Kuntalaisilla on yhteinen palvelujen käyttöalue ja henkilöstön toimialue on Kaakon kaksikko. Sosiaali- ja…

Lue lisää
|

Kuntavaalien 2017 vahvistettu tulos

Miehikkälän kunnan keskusvaalilautakunta on 12.4.2017 kokouksessaan vahvistanut Kuntavaalien 2017 tuloksen. Lue lisää.

Lue lisää
|

Kuulutus uimarantaluettelosta 13.4.-28.4.2017

Kuulutus Haminan, Miehikkälän ja Virolahden uimarantaluettelosta uimakaudella 2017…

Lue lisää