Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Kaakon kaksikon sivistyslautakunta vastaa koko sivistystoimen toimialueesta.

Peruskoulutuksen kasvatustavoitteet ja arvoperusta:
Koulutoimen tehtävänä on lasten ja nuorten koulutusmahdollisuuksien järjestäminen ja kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen kiinteässä yhteistyössä vanhempien kanssa, siten että lasten yksilöllisyys tulee huomioon otetuksi, ja heistä kasvaa tasapainoisia, hyväkuntoisia, vastuuntuntoisia, itsenäisiä, luovia, yhteistyökykyisiä ja rauhantahtoisia ihmisiä ja yhteiskunnan jäseniä sekä, että heillä on tarpeellisia tietoja ja taitoja elämää varten.