fbpx

Kunnan organisaatio

Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot ovat 18.6.2007 hyväksyneet sopimuksen kuntien palveluyhteistyön syventämisestä vastuukuntamallilla, Kaakon kaksikkona.

Vastuukuntamalli tarkoittaa, että kunkin toimialan osalta sovitaan järjestelmästä, jossa vastuukunta tuottaa ja järjestää koko toimialan palvelut kummankin sopimuskunnan osalta.

Miehikkälän kunta vastaa tekniset- ja ympäristöpalveluista molempien kuntien puolesta. Virolahden kunta vastaa sivistys- ja hyvinvointipalveluista sekä tukipalveluista (hallinto).

Miehikkälässä toimivat toimielimet:

  • kunnanvaltuusto
  • kunnanhallitus
  • tarkastuslautakunta
  • keskusvaalilautakunta

Lisäksi Kaakon kaksikon työnjaon mukaisesti kunnat ovat asettaneet organisaatioonsa yhteislautakunnat seuraavasti:

Miehikkälä

  • Kuntatekniikan lautakunta
  • Lupajaosto

Virolahti

  • Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Palveluohjaustyöryhmä

Kuntien yhteinen palveluohjaustyöryhmä koordinoi palvelujen tuottamista ja järjestämistä Miehikkälän ja Virolahden kuntien alueella. Palveluohjaustyöryhmässä on kymmenen (10) jäsentä. Ohjausryhmän muodostavat molempien kuntien kunnanjohtajat, kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen varsinaiset puheenjohtajat sekä kuntien valitsemat kaksi (2) jäsentä kunnanhallitusten jäsenistä. Palveluohjaustyöryhmän sihteerinä toimii hallintojohtaja.

Miehikkälän kunnan edustajat palveluohjaustyöryhmässä:
Alastalo Tarja
Heinonen Jari
Paldan Katja
Suomalainen Tuula
kunnanjohtaja Arto Ylönen

Toimialajohtajat
hallintojohtaja Veli-Matti Pulli
sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen
tekninen johtaja Markku Uski

Johtoryhmä
Kunnanjohtajat ja toimialajohtajat muodostavat johtoryhmän.

Kaakon kaksikon organisaatiokaavio