Miehikkälän kunta

Lomakkeet

Rakentaminen

Rakennusvalvonnassa on otettu käyttöön rakentamisen lupakäsittelyä tehostava sähköinen
Lupapiste-asiointipalvelu. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. www.lupapiste.fi
Rakennusvalvonta neuvoo ja ohjaa sinua kaikissa rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä sähköisen
Lupapiste.fi -palvelun kautta. Palvelun neuvontapyynnön kautta voit kysyä myös ennakkoneuvoja lupa-asioihin liittyen.

Rakentamiseen liittyvät lomakkeet löytyvät täältä

Ympäristötoimi

Ympäristönsuojelun lomakkeet ja ohjeet

Maa-aineslupa

Maa-aineslupaviranomainen on 1.7.2016 alkaen Haminan ympäristölautakunta. Maa-ainesten ottolupahakemukset on osoitettava Haminan ympäristölautakunnalle (PL 70, 49401 Hamina).

Maa-aineslaki (MAL) 555/1981
Ympäristökeskus ohjaa ja valvoo MAL:n mukaista toimintaa alueellaan.
Kunnan tehtävä on ohjata ja valvoa maa-ainesten ottamista kunnassa.
Rakennuslautakunta valmistelee maa-ainesluvat. Rakennustarkastaja valmistelee ja valvoo maa-ainesluvat, päättää maa-aineslain mukaisten toimenpiteiden keskeyttämisestä ja päättää sekä valvoo maa-aineslupien vakuudet ja vakuuksien vapauttamisen Virolahden ja Miehikkälän alueella.

Maa-aineslaissa tarkoitettuun ainesten ottamiseen on saatava lupa.
Lupa ei ole tarpeen jos aineksia otetaan omaan tavanomaista kotikäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Tällöinkin ottamispaikat on sijoitettava ja ottaminen järjestettävä siten kuin 3 §:n 4 momentissa säädetään. Ks. Ilmoitusvelvollisuus kotitarveotosta (jos otto ylittää 500 m3).

Maa-aineslupahakemus sekä lisätietoa aiheesta: Ympäristö.fi/maa-aineslupa