Miehikkälän kunta

Rakennusjärjestys

Miehikkälän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 18.6.2007 § 26 hyväksynyt kunnan rakennusjärjestyksen.

Rakennusjärjestyksen tarkoituksena on ohjein, säännöin ja määräyksin opastaa rakentajaa kohti tasapainoista ja viihtyisää lopputulosta sekä samalla edistää hyvää ympäristökuvaa ja hyvää rakennustapaa. Rakennusjärjestys toimii oppaana tulkittaessa yksittäiselle rakennushankkeelle kohdistettavia vaatimuksia.

Rakennusjärjestyksen määräykset ovat asemakaavoja ja yleiskaavoja täydentäviä siten, että kaavamääräykset ovat ensisijaisia.

Rakennusjärjestys on voimassa 1.8.2007 lukien.

Avaa tästä: Rakennusjärjestys