ProAgrian palvelut yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville

ProAgrian tavoitteena on olla maaseutuneuvontaa uudistava toimija, joka on paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti vahva kehittäjä ja verkottaja.

ProAgria tarjoaa asiakkailleen laadukkaat palvelut, laajan asiantuntijaverkon ja yhdistää eri asiantuntijoiden osaamisen asiakkaiden hyödyksi.

ProAgria Yritys tarjoaa palveluja maaseudulla tai taajamassa jo toimiville yrityksille sekä yrityksen perustamista suunnitteleville. Palvelujen tarkoituksena on helpottaa päätöksentekoa ja päämäärien saavuttamista sekä tuoda menestystä liiketoiminnalle.
ProAgria Yritys –palveluun on rakennettu valmiiksi suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja parantamisen työvälineet.

Aloittavalle yrittäjälle

Peruspalveluina aloittavalle yrittäjälle ProAgria tarjoaa:

 • Yritysidean ja kannattavuuden testaaminen ja simulointi
 • Liiketoimintasuunnitelma
 • Yhtiömuodon valinta
 • Yrityksen perustaminen
 • Kirjanpito
 • Veroneuvonta
 • ELY-keskukselle, Tekesille ja Työ- ja elinkeinotoimistolle tehtävät avustus- ja lainahakemukset

Toimivalle yrittäjälle

Peruspalveluina jo toimiville yrityksille ProAgria tarjoaa:

 • Kustannuslaskenta tuote- tai tuoteryhmäkohtaisesti
 • Yritystutkimus
 • Liiketoimintasuunnitelma
 • Yrityksen liiketoiminnan ja kannattavuuden analysointi
 • Laatujärjestelmät
 • Mm. EU:lta, ELY-keskukselta ja Tekesiltä investointi- ja kehitystukien hakeminen
 • Rahoitusneuvonta
 • Kriisitilanneneuvonta

ProAgria Yritys tarjoaa palveluita myös yritystään myyville sekä sukupolvenvaihdosta harkitseville. Palveluiden avulla on mahdollista mm. tarjota yritystään myyntiin anonyymisti.

ProAgria tarjoaa myös toimialapalveluja elintarvike-, ruokapalvelu- ja matkailuyrittäjille.

Lisätiedot:

ProAgria Etelä-Suomen yritysasiamies Sami Perttola,
puh. 040 687 5587, etunimi.sukunimi@proagria.fi

www.proagria.fi