Muurikkalan yritysalue – Kasvun paikka

Kiinnostaako yritystänne sijoittua rajan lähelle? Tekeekö yrityksenne paljon kauppaa venäläisten tahojen kanssa? Haluatteko hyötyä Vaalimaan imusta ja asiakasvirroista? Haluaisitteko hyödyntää mahdollisuuden suoramyyntiin tuotantolaitokselta?

Jos vastasitte ainakin yhteen edeltävistä kysymyksistä kyllä, Muurikkalan yritysalue voi olla yrityksenne sijoittumiselle oikea ratkaisu. Yritysalueen asemakaavan ajantasaistus on parhaillaan käynnissä ja nyt on mitä parhain hetki tehdä päätös sijoittumisesta Muurikkalaan.

Asemakaava

Muurikkalan asemakaavoitetun alueen kokonaispinta-ala on yhteensä n. 50 hehtaaria, josta osa on jo logistiikkayritysten käytössä. Vapaana olevien kaavoitettujen tonttien koko vaihtelee vähän alle hehtaarista noin neljään hehtaariin. Ohjeellista tonttijakoa on mahdollista muuttaa toimijoiden tilatarpeiden mukaan joustavasti sekä ylös että alaspäin. Muurikkalan yritysalueen asemakaavaa ajantasaistetaan vuosien 2018 ja 2019 aikana. Miehikkälän kunnanvaltuusto päätti asiasta kesäkuussa 2018. Asemakaavaa on tarkoitus muuttaa vastaamaan paremmin tämän hetkistä toimintaympäristöä ja mahdollistaa joustavammalla kaavasuunnittelulla yritysten helpompi sijoittuminen alueelle.

Sijainti

Muurikkalan yritysalue sijaitsee Virolahden rajalla ja käytännössä aivan Vaalimaan raja-aseman naapurissa. Suomen ensimmäinen outlet-kylä, Zsar Outlet Village, avasi ovensa Vaalimaalla marraskuussa 2018. Venäjän rajalle on matkaa 7.5 km ja E18-tielle 3.5 km.


Näytä isommalla kartalla

Tonttihinnat

Tonttien hinnat ovat 7-9 €/neliömetriltä riippuen tontin sijainnista alueella. Alueelle on tehty louhintasuunnitelma, jonka mukaisesti alueelle sijoittuvan yrityksen pitää tontti louhia ja muokata.

Yhteystiedot

Arto Ylönen

Kunnanjohtaja

+358 50 349 9571

etunimi.sukunimi@miehikkala.fi