Miehikkälän kunta

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat ja -toimikunta hoitavat vaalitoiminnan noudattaen ao. lakeja ja asetuksia sekä oikeusministeriön ohjeita.
Tavoitteena on sujuva äänestystoimitus sekä nopea tulospalvelu.

Kunta on tällä hetkellä jaettu kolmeen äänestysalueeseen:

I Muurikkala
II Saivikkala
III Suur-Miehikkälä

Lisäksi vaalibussi kiertää seuraavissa kylissä yhtenä päivänä:

  • Pitkäkoski
  • Salo-Miehikkälä
  • Purho
  • Muurola
  • Hurttala

Keskusvaalilautakunta

Puheenjohtaja
Halonen Kaija

Varapuheenjohtaja
Suomalainen Seppo

Jäsenet:
Kumpulainen Aleksei
Ruoppa Pekka
Seppälä Hilkka

Sihteeri
Sivula Sirpa p. 040 199 1907