Miehikkälän kunta

Energia

Uusiutuvan energian kuntakatselmus – Miehikkälä

Selvityksessä tarkasteltiin uusiutuvan energian käytön lisäämismahdollisuuksia niin yleisellä tasolla, kuin tarkemmissa kohteissa. Miehikkälän osalta tarkempia selvityskohteita olivat Pitkäkosken päiväkodin lämmitysmuoto, Kunilan hyvinvointikeskuksen aurinkoenergiaratkaisu sekä Miehikkälän Muurikkalan uuden pientaloalueen lämmitysratkaisu.

Projektissa tehtiin myös yleiskatsaus energian käytöstä sekä uusiutuvan energian potentiaaleista. Keskeinen tuotos oli myös kaikille avoimet energiakartat aurinkoenergian sekä lämpökaivojen energiapotentiaalista.

Projektikuntien yhteinen lopputiedote (5.5.2015).

Motivan tiedote; Ennennäkemätöntä tietoa uusiutuvasta energiasta Etelä-Kymenlaaksossa

Projektin Miehikkälää koskeva yleisraportti:

Miehikkälän kunta, uusiutuvan energian kuntakatselmus – yleis- ja yhteenvetoraportti, : Esa Partanen, Kotkan kaupunki / Cursor Oy (30.4.2015, korjattu 11.5.2015)

Energiakartat:
Keskeisin laajaa joukkoa palveleva projektin tuotos oli tuottaa uusiutuvasta energiasta karttasovelluksia Etelä-Kymenlaakson karttapalveluun
• Geoenergiakartta ◦ Kartta kuvastaa alueiden alustavan luokituksen kalliolämmön hyödynnettävyyden kannalta, eli kuvastaa potentiaalia maalämpökaivoihin maaperän kannalta.
• Aurinkoenergiapotentiaali olemassa olevilla kattopinnoilla. ◦ Luokituksessa huomioidaan kattopinnan suuntauksen lisäksi myös muiden rakennusten sekä puuston varjostuksen vaikutus.
◦ Analyysissä on käytetty tuoreinta maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoa (pääosin vuodelta 2008). Vuoden 2008 jälkeen rakennettujen kattopinnat näkyvät kartassa pääosin virheellisesti huonoina aurinkoenergiakohteina.
Energiakarttojen käyttöön vinkkejä:
• Värikoodien selitteet sekä lisätiedot löytyvät Info-pallukkaa (i) painamalla (kartan oikeassa alakulmassa, kohdasta ”Kartalla nyt” ko. kartan kohdalta)
• Aurinkoenergiakarttaa kannattaa katsoa ilmakuvan kanssa ja geoenergiakarttaa joko opaskartan / ilmakuvan kanssa.

Seuraavassa energiakarttoihin liittyvät raportit, joissa mm. kuvataan tarkastelujen menetelmät:
Geoenergiapotentiaaliselvitys, GTK (17.12.2014)
Aurinkoenergiapotentiaaliselvitys, Sun Energia Oy (23.12.2014)

Muut Miehikkälää koskevat raportit

Lämmitystapamuutosselvitykset, KyAMK (31.12.2014) (PDF tiedosto)
Kunilan aurinkosähköanalyysi, Kunilan hyvinvointikeskus, Miehikkälä, SunEnergia Oy (29.12.2014) (PDF tiedosto)
Muurikkalan kaukolämpöverkko, opinnäytetyö, Jukka Martikainen, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (11.12.2014)

Muiden kuntien raportit:
Kotka
Hamina
Virolahti