Miehikkälän kunta

Yksityistiet

Kuntatekniikan lautakunta vastaa kunnan tiehallinnosta Yksityistielain määräämissä asioissa ja päättää Tieliikennelain 51 §:n määräämistä asioista.

Yksityistieavustukset

Kunta päättää sen varoista yksityistien tien pitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. ( 84 § Yksityistielaki)

Kuntatekniikan lautakunta myöntää yksityistieavustukset. Tekninen  johtaja vastaa yksityistieasioista, avustusten maksatuksesta ja katselmuksista.

Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustusten hakuaika päättyy 26.4.2024.

Valtionapupäätöksen saaneiden yksityistiekuntien, jotka hakevat lisäksi kunnan avustusosuutta tien perusparannuskustannuksiin, on jätettävä perusparannusavustushakemukset 1.9.2024 mennessä avustusta myöntävän kunnan toimipisteeseen.

Miehikkälän kunnan yksityistieavustukset:

Hakemuslomake Miehikkälä 2024 (word)

Hakemuslomake Miehikkälä 2024 (pdf)

Yksityistieavustusten myöntämisperusteet Miehikkälä 2024

Virolahden kunnan yksityistieavustukset:

Hakemuslomake Virolahti 2024 (word)

Hakemuslomake Virolahti 2024 (pdf)

Yksityistieavustusten myöntämisperusteet Virolahti 2024

Valtion myöntämät avustukset

Yksityisteiden parantamisen avustaminen – Ely-keskus

 

Suomen Tieyhdistys