Miehikkälän kunta

Yksityistiet

Tekninen lautakunta vastaa kunnan tiehallinnosta Yksityistielain määräämissä asioissa ja päättää Tieliikennelain 51 §:n määräämistä asioista.

Yksityistieavustukset

Kunta päättää sen varoista yksityistien tien pitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. ( 84 § Yksityistielaki)

Tekninen lautakunta myöntää yksityistieavustukset. Tekninen  johtaja vastaa yksityistieasioista, avustusten maksatuksesta ja katselmuksista.

Vuonna 2019 yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustuksia haetaan 29.4.2019 mennessä.

Hakemuslomake

Yksitystieavustusten myöntämisperusteet

Valtion myöntämät avustukset

Yksityisteiden parantamisen avustaminen – Ely-keskus

 

Suomen Tieyhdistys