Miehikkälän kunta

Kylien kertomaa

Kylien kertomaa kohteet ja reitit

Miehikkälän kartalle tuotuihin mielenkiintoisiin kohteisiin voi tutustua kohteittain oman valintansa mukaan. Valita voi myös valmiiksi suunnitellun reitin ja tutustua sen varrella oleviin kohteisiin. Kylien kertomaa kohteet on valittu luontoa, maisemaa ja paikalliskulttuuria ja-historiaa korostaen. Toteutustavassa on pyritty siihen, että käyttäjä löytää kohteen mahdollisimman helposti maastosta maanmittauslaitoksen karttapalvelun avulla. Kohdeopasteet on asetettu teiden varsiin niin, että ne on helppo tiellä liikkujan havaita. Jos kohde sijaitsee hieman sivussa opastekyltin luota, on siitä lisäopastus eteenpäin. Opastekylteissä tarjotaan suppeammat tiedot kohteista, ilman kuvia. Tietojen päivitettävyyden vuoksi laajemmat tietosisällöt esitetään verkkosivustolla.

Kylien kertomaa- reitti
on polkupyörällä kuljettava rengasreitti Pitkäkosken, Kalliokosken ja Suur-Miehikkälän kylien kautta Lapjärvelle. Rengas sulkeutuu, kun edellä mainittuihin yhdistetään taival Salo-Miehikkälän kautta takaisin Pitkäkoskelle. Reitin kokonaispituus on noin 28-32 kilometriä, reittivalinnasta riippuen. Reitti kulkee pieniä maaseudun kyläteitä, joiden varrella on paljon sekä historiallisia kohteita aiemmilta vuosikymmeniltä ja jopa vuosisadoilta, että kauniita paikallisia luontokohteita ja supisuomalaisia sielun maisemia. Reittiin voi mukavasti tutustua polkupyörällä tai tarvittaessa autolla.

Kohdelistausta tullaan jatkossa päivittämään ja laajentamaan muilla mielenkiintoisilla Miehikkälän kohteilla. Ensimmäiset kohteet ja Kylien kertomaa- reitti ovat osa kunnan Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittamaa Lähellä ihmistä -lähivirkistysaluehanketta.