Kuulutukset

|

Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta koskevasta päätöksestä

Ympäristötarkastaja on 15.9.2022 tehnyt viranhaltijapäätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n tarkoittamasta tilapäistä melua tai tärinää koskevasta ilmoituksesta. Päätös annetaan 16.9.2022. ILMOITUKSEN TEKIJÄ: Miehikkälän Moottorikerho, Karjakuja 1,…

Lue lisää
|

Kuulutus maisematyölupahakemuksen johdosta, Saivikkala 8:140, Miehikkälä

Astola Matti hakee MRL:n 128 §:n mukaista maisematyölupaa asemakaava- ja yleiskaava-alueella sijaitsevalle kiinteistölle 489-411-8-140. Kiinteistöillä kaadetaan huonokuntoisia kuusi- ja mäntyrunkoja. Karttaote Hakemusta…

Lue lisää
|

Kokouskutsu, kunnanvaltuuston kokous 29.8.2022

Kunnanvaltuuston kokous 29.8.2022, kutsu…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamaa haetaan vapaa-ajan asuinrakennuksen (n. 50 krm2) ja saunarakennuksen rakentamiseksi rantaosayleiskaavan M-alueelle. M-alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Poikkeamaa haetaan Miehikkälän (489) kunnan…

Lue lisää
|

Katualueiden lunastus

Miehikkälän kunta on 7.6.2022 laittanut vireille Miehikkälän kirkonkylän asemakaava-alueen katualueiden lunastustoimituksen.  Maankäyttö- ja rakennuslain 95 §:n mukaan kunta saa MRL:n 94 §:ssä tarkoitetun katualueen haltuunsa,…

Lue lisää
|

Kokouskutsu

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 20.6.2022 klo 18.00 Miehikkälän koulukeskuksessa. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä torstaina 23.6.2022 kunnanvirastossa.   Miehikkälässä 13.6.2022 Jari Heinonen Kunnanvaltuuston puheenjohtaja  …

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus 489-407-3-62

Poikkeamaa haetaan RA-rakennuspaikan siirtämiseksi järven toiselle sivulle nykyiselle M-alueelle, jonne on tarkoitus rakentaa kerrosalaltaan n. 76 m2 vapaa-ajan asunto. Kyseisellä paikalla olemassa olevasta saunarakennuksesta on…

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunnan kuulutus 4.-17.5.2022

Kymen jätelautakunta tiedottaa  Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys Kotkan, Kouvolan, Iitin ja Mäntyharjun  jätteenkuljetuksen eli jäteastian tyhjennysten jätemaksutaksasta sekä Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksasta 1.7.2022 alkaen. Jätelain…

Lue lisää
|

Kuulutus Haminan, Miehikkälän ja Virolahden uimarantaluettelosta uimakaudella 2022

Kuulutus pidetään nähtävillä 26.4.- 10.5.2022 välisen ajan Haminan kaupungin sekä Virolahden ja Miehikkälän kuntien ilmoitustaululla sekä kuntien verkkosivuilla. Kuulutus uimarannoista 2022  …

Lue lisää
|

Kuulutus vireillä olevan maa-aineslupahakemuksen johdosta, Miehikkälä

Linkki kuulutukselle Maa-aineslupahakemus: Henri Tulkki, 489-407-1-40, Seppälä, Miehikkälä…

Lue lisää
|

Miehikkälän rantayleiskaavan luonnos nähtävillä 21.4.-23.5.2022

Miehikkälän kunta on ajantasaistamassa oikeusvaikutteista rantayleiskaavaa. Kaavan ensisijaisena tavoitteena on oikaista kaavassa havaitut virheellisyydet, päivittää kaavaan myönnetyt poikkeamat ja selvittää mahdollisuus nostaa loma- ja asuinrakennuspaikkojen…

Lue lisää
|

VARELY: Esitys Ratasuon kalataloudelliseksi tarkkailuksi

Linkki kuulutukselle…

Lue lisää
|

Rakennusjärjestyksen voimaantulo

Miehikkälän kunnanvaltuusto on päätöksellään 14.12.2021 § 50 hyväksynyt Kaakon kaksikon uuden rakennusjärjestyksen. Rakennusjärjestys astuu voimaan 1.2.2022. 27.1.2022 Miehikkälän kunnanhallitus   Rakennusjärjestys Miehikkälä ja Virolahti_kv_14.12.2021…

Lue lisää
|

Aluevaalit Miehikkälässä

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.01.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 12. – 18.01.2022 ja ulkomailla 12. – 15.01.2022. Aluevaaleissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä…

Lue lisää
|

Kuulutus Suomen merenhoitosuunnitelman päätöksestä

Ilmoitus julkisesta kuulutuksesta, joka koskee valtioneuvoston päätöstä merenhoito-suunnitelmasta Valtioneuvosto on 16.12.2021 hyväksynyt päivitetyn Suomen merenhoitosuunnitelman. Kuulutus päätöksestä on nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten verkkosivuilla…

Lue lisää
|

Ilmoitus kuulutuksesta

Valtioneuvoston päätös vesienhoitosuunnitelmista Ilmoitus kuulutuksesta koskien valtioneuvoston päätöstä vesienhoitosuunnitelmista vuosille 2022-27…

Lue lisää
|

Kokouskutsu kunnanvaltuusto 14.12.2021

Kutsu 14.12.2021 kunnanvaltuuston kokoukseen…

Lue lisää
|

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 25.11.2021, 2450/2021

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 2450/2021 25.11.2021 Dnro 21314/03.04.04.04.10/2021 Miehikkälän kuntatekniikan lautakunnan päätös 26.5.2021 § 50: Oikaisuvaatimus luvattomasta veneenpidosta tehdystä laskusta Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Lue lisää
|

Kuulutus Haminan, Miehikkälän ja Virolahden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman päivityksestä

Haminan kaupungin lupavaliokunnassa on valmisteilla ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman päivitys vuodelle 2022. Suunnitelma sisältää elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalain toimialakohtaiset valvontasuunnitelmat sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja…

Lue lisää
|

Kuulutus vireillä olevan ympäristö- ja toimenpidelupahakemuksen johdosta

Neova Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n 2. momentin kohdan 3 mukaisen ympäristölupahakemuksen, sekä toimenpidelupahakemuksen (MRL 126 §) kiinteistön omistajan valtuutuksella puuterminaalialueen perustamiseksi noin…

Lue lisää
|

Kuulutus aluevaalien 2022 ehdokashakemusten jättämisestä ja valittavien valtuutettujen lukumäärästä

Kymenlaakson aluevaalilautakunta on kokouksessaan 4.11.2021 päättänyt kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä sille tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava. Aluevaalilautakunta…

Lue lisää
|

ILMOITUS

Kuntatekniikan lautakunnan lupajaosto tekee MRL 166 § ja 167 § mukaisia rakennetun ympäristön hoitoa valvovia katselmuksia Miehikkälän ja Virolahden kuntien alueella lokakuussa viikkojen 42-43 aikana.

Lue lisää
|

Kutsuntakuulutus

Vuonna 2003 syntyneiden ja muiden liitteessä mainittujen asevelvollisten kutsunnat Kaakkois-Suomen aluetoimiston alueella vuonna 2021. Kutsuntakuulutus 2021…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamaa haetaan Miehikkälän rantaosayleiskaavan määräyksistä rakentaa grillimaja 15 metriä lähemmäksi (11 m) keskiveden korkeuden mukaista rantaviivaa Miehikkälä (489) kunnan Saivikkala (411) kylän Koskenpelto 4:158 tilalle…

Lue lisää
|

Julkinen kuulutus ympäristölupapäätöstä koskevasta valituksesta

Valitukset Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 28.1.2021 nro 30/2021 (Heinä-Vaajersuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Miehikkälä. Luvan hakijana Vapo Oy) Julkinen kuulutus 2.9.2021  …

Lue lisää
|

Yleiskaavan ajantasaistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Miehikkälän kunta on ajantasaistamassa oikeusvaikutteista rantayleiskaavaa. Kaavan ensisijaisena tavoitteena on oikaista kaavassa havaitut virheellisyydet, päivittää kaavaan myönnetyt poikkeamat ja selvittää mahdollisuus nostaa loma- ja asuinrakennuspaikkojen…

Lue lisää
|

Valitusosoitus Miehikkälän kuntavaalit 2021

Valitusoikeus kuntavaalien tuloksesta on sillä, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa, sekä jokaisella vaaleissa ehdokkaana olleella henkilöllä ja ehdokashakemuksen antaneella puolueella ja yhteislistalla sillä perusteella,…

Lue lisää
|

Kunnanvaltuustoon valitut valtuutetut

Miehikkälän kunnan keskusvaalilautakunta on vahvistanut 16.6.2021 pitämässään kokouksessa kuntavaalien 2021 tuloksen. Uudet valtuutetut kuulutus…

Lue lisää
|

Miehikkälän ja Virolahden kuntien yhteinen rakennusjärjestysehdotus

Miehikkälän ja Virolahden kuntien rakennusjärjestysten yhdistäminen ja ajantasaistaminen on edennyt rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä rakennusjärjestysehdotus vaiheeseen. Rakennusjärjestyksen tavoite on vastata voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain…

Lue lisää
|

Kuulutus päätöksestä maa-aineslupa-asiassa

Lupavaliokunta on käsitellyt Raimo ja Pekka Takalan maa-aineslain 4 §:n ja valtioneuvoston asetuksen maa-ainesten ottamisesta 1 § mukaisen lupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta luvan hakijalle…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamaa haetaan omakotitalon peruskorjaamiseen ja laajentamiseen saunalla, pesu- ja pukuhuoneella, eteisellä ja terassilla, mitä Miehikkälän rantaosayleiskaava ei salli Miehikkälä (489) kunnan Miehikkälä (408) kylän Keskus…

Lue lisää
|

Ennakkoäänestyksen kuulutus

Kuntavaalit Miehikkälässä Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 26.5. – 8.6.2021 ja ulkomailla 2. – 8.6.2021. Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka…

Lue lisää
|

Miehikkälän kuntatekniikassa julistetaan haettavaksi rakennustyöntekijän ja siistijän työsuhteet

RAKENNUSTYÖNTEKIJÄN VAKITUINEN TYÖSUHDE Rakennustyöntekijän kelpoisuusehtona on talonrakentajan tai pintakäsittelijän ammattitutkinto tai riittävä kokemus vastaavasta tehtävästä. Rakennustyöntekijä kuuluu Kaakon kaksikon rakennus- ja korjaustiimiin. Pääasialliset tehtävät ovat…

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunnan taksakuulutus

Kymen jätelautakunta tiedottaa  Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys Kotkan, Kouvolan, Iitin ja Mäntyharjun  jätteenkuljetuksen jätemaksutaksasta 1.7.2021 alkaen. Jätelain 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään…

Lue lisää
|

19.4.2021 Ehdokashakemusten jättäminen

Kuntavaaleissa, jotka toimitetaan 13. päivänä kesäkuuta 2021 valitaan 19 valtuutettua ja säädetty määrä varavaltuutettuja. Vaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.8.2021 ja kestää vuoden 2025 toukokuun loppuun.

Lue lisää
|

Julkipanoilmoitus 14.4.2021

Julkipanoilmoitus 14.4.2021…

Lue lisää
|

Kaavoituskatsaukset nähtävillä 8.4.-10.5.2021

Miehikkälän ja Virolahden kuntien maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaiset kaavoituskatsaukset ovat julkisesti nähtävillä 8.4.-10.5.2021 välisen ajan kuntien www-sivuilla, osoitteissa www.miehikkala.fi ja www.virolahti.fi.

Lue lisää
|

Kuulutus vireillä olevan maa-aineslupahakemuksen johdosta: Raimo ja Pekka Takala, tila 489-410-5-64 Kangas, Miehikkälä

Kuulutus vireillä olevan maa-aineslupahakemuksen johdosta: Raimo ja Pekka Takala, tila 489-410-5-64 Kangas, Miehikkälä Kuulutus…

Lue lisää
|

Julkipanoilmoitus

Rakennustarkastajan tekemät purkamislupapäätökset kiinteistöllä 489-411-14-15. Julkipanoilmoitus…

Lue lisää
|

Julkipanoilmoitus

Julkipanoilmoituksen voit lukea tästä…

Lue lisää
|

Kuulutus kuntavaalien ehdokashakemusten jättämisestä

KUNTAVAALIT 2021 MIEHIKKÄLÄSSÄ EHDOKASHAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN Kuntavaaleissa, jotka toimitetaan 18. päivänä huhtikuuta 2021 valitaan 19 valtuutettua ja säädetty määrä varavaltuutettuja. Vaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.6.2021…

Lue lisää
|

Ilmoitus kuulutuksesta

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus Hakija      Tulkki Henri Dnro        ESAVI/23238/2020 Asia         Hepo-ojansuon turvetuotantoalueen ympäristölupahakemus, Miehikkälä   Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella…

Lue lisää
|

Julkipanoilmoitus

Julkipanoilmoituksen voit lukea tästä…

Lue lisää
|

Maisematyölupahakemus

MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa haetaan (Miehikkälän asemakaava-alue) Miehikkälä (489) kunnan Saivikkala (411) kylän Kaliomäki 2:232 (2,84 ha) tilalle avohakkuun suorittamiseksi (2,6 ha) liitekartan mukaisesti.

Lue lisää
|

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022 – 2027

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022 – 2027. Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ympäristöministeriö pyytävät palautetta asiakirjasta 1.2-14.5.2021 välisenä aikana. Kuulemismateriaali ja ohjeet palautteen antamiseksi löytyvät…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamista haetaan Miehikkälän rantayleiskaavan määräyksistä lomarakennuspaikan muuttamisesta ympärivuotiseksi asuinrakennuspaikaksi ja sen rakennusoikeuden lisäämiseksi 350 kerrosneliömetriin sekä vakituisen asuinrakennuksen sijoittamisesta 30 m lähemmäksi keskiveden korkeuden mukaista…

Lue lisää
|

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Ilmoitus päätöksestä Ympäristönsuojelulain mukainen päätös Hakija           Vapo Oy Dnro             ESAVI/4301/2019 Päätösnro   30/2021         Asia              Heinä-Vaajersuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Miehikkälä Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito…

Lue lisää
|

Rakennusjärjestysten uudistaminen Miehikkälän ja Virolahden kuntien alueelle

Miehikkälän ja Virolahden kuntien rakennusjärjestysten yhdistäminen ja ajantasaistaminen on käynnistynyt ja hankkeesta on laadittu rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä rakennusjärjestysluonnos. Rakennusjärjestys laaditaan vastaamaan voimassa olevan maankäyttö-…

Lue lisää
|

Miehikkälän kunnanvaltuusto 15.12.2020 / Kokouskutsu

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous pidetään tiistaina 15. päivänä joulukuuta 2020 klo 14.00 Miehikkälän koulukeskuksessa.   Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä torstaina 17. päivänä joulukuuta 2020 kunnanvirastossa.  …

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunnan 26.11.2020 pöytäkirja

Kymen jätelautakunnan 26.11.2020 pöytäkirja on luettavissa täältä…

Lue lisää
|

Kuulutus Haminan, Miehikkälän ja Virolahden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman päivityksestä

Haminan kaupungin lupavaliokunnassa on valmisteilla ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman päivitys vuodelle 2021. Suunnitelma sisältää elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalain toimialakohtaiset valvontasuunnitelmat sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja…

Lue lisää
|

Kuulutus ympäristöluvan rauettamisesta: Interrock Oy, Miehikkälä

Haminan kaupungin lupavaliokunta on käsitellyt ympäristönsuojelulain 88 §:n ja 27 §:n 1. mom. ja liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7a mukaisen toiminnan ympäristöluvan rauettamisen, joka…

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunta tiedottaa

Kuulutus on luettavissa tästä…

Lue lisää
|

Tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteen esittäminen, ehdotukset Kymijoen-Suomenlahden ja Vuoksen vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022–2027

Kuulutus on luettavissa täältä: Kuulutus 2.11.2020…

Lue lisää
|

Lumityöntekijä Miehikkälään

Tehtävä on määräaikainen ajalla 1.12.2020 – 31.3.2021 Pääasiallinen tehtävä on Miehikkälän kunnan konelumityöt ja hiekoitus. Toivomme hakijoilta joustavuutta, sillä työajat ovat vaihtelevat ja joskus työt…

Lue lisää
|

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen 01865/20/2299 / 1.9.2020 koskien Vaalimaan Asunnot Oy:n valitusta Miehikkälän kuntatekniikan lautakunnan päätöksen kumoamista ja uudelleen käsittelyä. Päätösasiakirjat ovat nähtävänä Miehikkälän…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamista haetaan Muurikkalan yleiskaavan määräyksistä rakentaa savusauna (25 m²) Miehikkälä (489) kunnan Muurikkala (409) kylän Riihelä 4:316 tilalle (2,92 ha). Alueen yleiskaavassa on saunarakentamiseksi merkitty…

Lue lisää
|

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 93 § mukainen kuulutus Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 voimaantulosta

Kuulutus…

Lue lisää
|

Kutsuntakuulutus

Kutsuntakuulutus 2020…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamista haetaan Muurikkalan yleiskaavan määräyksistä peruskorjata vanha hirsinen mökkirakennus lisättynä katetulla terassilla syv. 3,5-4 m (mitta tarkentuu myöhemmin) ja leveys mökin mukaisesti 8 m Miehikkälä…

Lue lisää
|

Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta koskevasta päätöksestä

Ympäristötarkastaja on 14.7.2020 tehnyt viranhaltijapäätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n tarkoittamasta tilapäistä melua tai tärinää koskevasta ilmoituksesta. Päätös annetaan 15.7.2020. ILMOITUKSEN TEKIJÄ: Etelä-Suomen Moottorikerho Ry, Orapihlajantie…

Lue lisää
|

Kaavoituskatsaukset nähtävillä 11.6.-13.7.2020

Miehikkälän ja Virolahden kuntien maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaiset kaavoituskatsaukset ovat julkisesti nähtävillä 11.6. – 13.7.2020 välisen ajan kuntien www- sivuilla, osoitteissa www.miehikkala.fi…

Lue lisää
|

Vapaa-ajan kohteita nyt myynnissä

Oletteko haaveilleet vapaa-ajan asumisesta Miehikkälässä? Verkkosivujen Asuminen-osioon on nyt lisätty Vapaa-ajan asuminen -alaosio, josta löytyy myynnissä olevia vapaa-ajan kohteita. Myytäviin kohteisiin kuuluu yksi vapaa-ajan…

Lue lisää
|

Kuulutus Kymen jätelautakunta kuljetustaksat 1.7.2020

Kuulutus …

Lue lisää
|

Kuulutus päätöksestä maa-aineslupa-asiassa

Lupavaliokunta on käsitellyt Tornator Oyj:n varastointilupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta luvan murskatun kalliokiviaineksen varastointiin. Lupapäätös annetaan 4.5.2020. Toiminta sijoittuu Miehikkälän kunnan Miehikkälän kylässä tilalle Takamaa…

Lue lisää
|

Miehikkälän ja Virolahden kunnissa ovat nähtävillä seuraavat katusuunnitelmaehdotukset

Miehikkälän kirkonkylän asemakaava-alueella Suonkannantien jatkeen katusuunnitelma 001_Asemapiirustus_Suonkannantie_KS 002_Pituusleikkaus_KVL Suonkannantien jatke 002_Pituusleikkaus_Suonkannantie Rauhantien ja Lepänahontien välisen kevyenliikenteen väylän katusuunnitelma 001_Asemapiirustus_20200318 Lepänahontie…

Lue lisää
|

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Ilmoitus…

Lue lisää
|

Maisematyölupahakemus

MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa haetaan Miehikkälä (489) kunnan Saivikkala (411) kylän Kukkarokallio 2:365 tilalle (0,5772 ha) puistometsän harvennushakkuulle (0,5 ha). Miehikkälän kunnan Saivikkalan…

Lue lisää
|

Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustusten hakeminen 29.4.2020 mennessä

Vuoden 2020 määrärahoista myönnettävät yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset ovat haettavissa 29.4.2020 mennessä. Hakemukset tulee palauttaa osoitteella: Miehikkälän kunta, Tekniset ja Ympäristöpalvelut, Keskustie 4 A, 49700…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamista haetaan lomarakennuspaikan siirtämiseksi tilalla paremmin rakennettavaan paikkaan Miehikkälä (489) kunnan Muurikkala (409) kylän  Järvivalkama 6:15 tilalla. Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävänä Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamista haetaan aitan rakentamiseksi olemassa olevalle lomarakennuspaikalle Miehikkälä (489) kunnan Hurttala (402) kylän Itäranta 4:203 tilalle. Alueen yleiskaavassa puuttuu merkintä, joka mahdollistaisi rakentamisen tilalle. Hakemusta…

Lue lisää
|

Kuulutus vireillä olevan varastointilupahakemuksen johdosta / Tornator Oyj

Kuulutukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 3.3.-1.4.2020 sähköisellä ilmoitustaululla. Sähköinen ilmoitustaulu…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamista haetaan uuden loma-asunnon rakentamiseksi (87 m2) palaneen loma-asunnon tilalle samaan paikkaan, vaikka käytetty rakennusoikeus on osin ylittynyt, sekä…

Lue lisää
|

Julkipanoilmoitus maa-aineslupa-asiassa

Lupavaliokunta on käsitellyt Konetyö Törmälä Oy:n maa-aineslain 4 §:n ja valtioneuvoston asetuksen maa-ainesten ottamisesta 1 § mukaisen lupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta luvan haki-jalle kiven…

Lue lisää
|

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus Hakija Roimola Oy Dnro ESAVI/42240/2019 Asia Lypsykarjanavetan laajentaminen, Miehikkälä ja Hamina Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella…

Lue lisää
|

Maisematyölupahakemus

Miehikkälän (489) kunnan Muurikkala (409) kylän Raja 11:29 tilalle (31,79 ha) haetaan  MRL 128 §:n  mukaista maisematyölupaa Muurikkalan yritysalueen asemakaavan tiealueiden, vesihuoltolinjan, tonttien ja louhosalueen…

Lue lisää
|

Kuulutus Haminan, Miehikkälän ja Virolahden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Kuulutus Valvontasuunnitelma 2020-2024  …

Lue lisää
|

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020–2026

Kuulutus…

Lue lisää
|

Kuulutus vireillä olevan maa-aineslupahakemuksen johdosta

Miehikkälän kunnan maa-aineslupaviranomaiselle on jätetty maa-aineslain 4 §:n tarkoittama lupahakemus koskien maa-ainesten ottamista. Kyseessä on Konetyö Törmälä Oy:n maa-aineslupahakemus kallion louhimiseen ja murskaamiseen Miehikkälän kunnan…

Lue lisää
|

Ilmoitus kaavapäätösten lainvoimaisuudesta

Miehikkälän kunnanvaltuusto on 30.9.2019 tekemillään lainvoiman saaneilla päätöksillä hyväksynyt – § 18 Miehikkälän kirkonkylän pohjoisosan asemakaavan – § 19 Muurikkalan eteläisten alueiden yleiskaavan.

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunta tiedottaa

Kymen jätelautakunta tiedottaa Esitys ekomaksuiksi sekä Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi ja jäteasemien yhtenäistaksaksi sekä Mäntyharjun sako-ja umpikaivolietteiden tyhjennystaksaksi 1.1.2020 alkaen  Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys…

Lue lisää
|

Jätehuoltomääräykset 2019

Kuulutus jätehuoltomääräykset 2019…

Lue lisää
|

Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:N mukaisesta ilmoituksesta

Haminan ympäristölautakunnassa on vireillä ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. HAKIJA: Miehikkälän kunta, matkailutoimi Yhteyshenkilö: Elisa Notkola, p. 040…

Lue lisää
|

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Kuulutus: Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus…

Lue lisää
|

Miehikkälän Muurikkalan eteläisten alueiden osayleiskaavan ja Muurikkalan yritysalueen asemakaavan muutos

Miehikkälän kunta on laatimassa Muurikkalan eteläosan yleiskaavan ja Muurikkalan asemakaavan muutosta. Muutosten tavoitteena on monipuolistaa pääasiassa logistiikan käyttöön kaavoitettujen alueiden käyttöä. Yleiskaavan ja asemakaavan muutosten…

Lue lisää
|

Julkipanoilmoitus maa-aineslupa-asiassa

Lupavaliokunta on käsitellyt Tornator Oyj:n maa-aineslain 4 §:n ja valtioneuvoston asetuksen maa-ainesten ottamisesta 1 § mukaisen lupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta hakijalle kiven louhintaan. Lupapäätös…

Lue lisää
|

Lupa lintujen rengastamiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla

Tutkimuslupa Timo Laine 2019-2023…

Lue lisää
|

Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa

Tutkimuslupa hämähäkkityöryhmä…

Lue lisää
|

Europarlamenttivaalit 2019 Miehikkälässä

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019. Äänioikeus europarlamenttivaaleissa Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt a) Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja b) muun…

Lue lisää
|

Puistosuunnitelman ehdotus

Miehikkälän kunnassa kirkonkylän asemakaava-alueella, Keskustie 2 olevan puiston suunnitelmaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 25.4. –  9.5.2019 Miehikkälän kunnassa os. Keskustie…

Lue lisää
|

Kymen jätelautakunta tiedottaa

Esitys jätteenkuljetuksen jätemaksutaksasta nähtävillä 24.4.-9.5.2019…

Lue lisää
|

Miehikkälän kirkonkylän pohjoisosan asemakaavan ajantasaistus

Maankäyttö- ja rakennuslain 62§:n mukaan pidetään Miehikkälän kirkonkylän pohjoisosan asemakaavan ajantasaistuksen kaavaehdotus yleisesti nähtävillä 11.4.-13.5.2019 välisen ajan Miehikkälän kunnantoimistossa os. Keskustie 4 A, 49700 MIEHIKKÄLÄ…

Lue lisää
|

Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustusten hakeminen

Miehikkälän kunnan vuoden 2019 määrärahoista myönnettävät yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset ovat haettavissa 29.4.2019 mennessä. Hakemukset tulee palauttaa osoitteella: Virolahden kunta, tekninen toimi, PL 14, 49901…

Lue lisää
|

Eduskuntavaalit 2019 Miehikkälässä

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on varauduttava toistamaan henkilöllisyytensä, joko…

Lue lisää
|

Kaavoituskatsaukset nähtävillä 21.3.-23.4.2019

Miehikkälän ja Virolahden kuntien maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaiset kaavoituskatsaukset ovat julkisesti nähtävillä 21.3. – 23.4.2019 välisen ajan Miehikkälän kunnantalon palvelupisteessä ja Virolahdella teknisessä…

Lue lisää
|

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamaa haetaan Miehikkälän rakennusjärjestyksen kohtaan 4.2 rakentamisen määrä. Kiinteistöllä 489-408-102-0 on jo tällä hetkellä rakennusten kokonaisala yli 500 m2. Tarkoituksena on rakentaa saunarakennus (n. 55…

Lue lisää
|

Miehikkälän Muurikkalan eteläisten alueiden osayleiskaavan ja Muurikkalan yritysalueen asemakaavan muutos

Miehikkälän kunta on laatimassa Muurikkalan eteläosan yleiskaavan ja Muurikkalan asemakaavan muutosta. Muutosten tavoitteena on monipuolistaa pääasiassa logistiikan käyttöön kaavoitettujen alueiden käyttöä. Yleiskaavan ja asemakaavan muutosten…

Lue lisää