Miehikkälän kunta

Rakennusvalvonnan maksut

Rakennusvalvontamaksut

voimassa 26.10.2023 lukien (maksu määräytyy lupahakemuksen saapumispäivänä kunnassa voimassa olevien maksuperusteiden mukaan)

Rakennusvalvonnan palvelumaksut

Rakennusvalvonnan lomakkeet

Lomakkeissa sovelletut oikeusohjeet koottuna

Lait, asetukset ja määräykset

Katselmukset ja tarkastukset

Aloituskokouksen pöytäkirja

Ilmoitus toimenpiteen aloittamisesta

KVV-työn tarkastusasiakirja

Tarkastuspöytäkirja, savuhormi ja tulisija

Tarkastusasiakirja, energiakaivo ja -kenttä

Ilmanvaihtojärjestelmä

Ilmanvaihtolaitos

VTJ:n tarkastuspöytäkirja

Työmaan valvontakortti

Ilmoitus toimenpiteen valmistumisesta

Suunnitelmat

Jätevesien käsittely

Purkujätteiden käsittely

Rakennusaikainen kosteudenhallinta

Ennakkoluvat ja lausunnot

Rajanaapurin kuuleminen

Rajanaapurin suostumus etäisyydestä

Tiehoitokunnan suostumus etäisyydestä

Hakija

Valtakirja

Selvitykset

Energiatehokkuuden korjaus- ja muutostyö

Muut lomakkeet

Tietopalvelupyyntö, arkistohaku

Toimenpidepyyntö

Myönnettyjen lupien jatkoaikahakemukset jätetään pääsääntöisesti sähköisen lupa-asioinnin kautta

Jatkoaikahakemus