Miehikkälän kunta

Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa ja huolehtia kunnan hallintotehtävistä sekä monipuolistaa kunnan elinkeinoelämää.

Kunnanhallituksen kokoukset pidetään kunnanviraston kokoushuoneessa alkaen klo 18 pääsääntöisesti kuukauden toinen ja neljäs maanantai, lukuun ottamatta heinäkuuta, jolloin kokouksia ei pidetä.

Kunnanhallituksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon tiistaina Miehikkälän kunnan verkkosivuilla www.miehikkala.fi.

Julkiset viranhaltijapäätökset sekä kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset pidetään yleisesti nähtävänä päätöstä seuraavan viikon tiistaina kunnanvirastossa paitsi museonjohtajan päätöspöytäkirjat, jotka ovat nähtävänä museotoimistossa Palotie 10 B 4.

Kunnanhallitus

Puheenjohtaja

Tarja Alastalo

Varapuheenjohtaja

Jukka Hallikainen

 

Jäsenet

Heino Sari

Laapas Asko

Rikkola Riitta

Salmela Joonas

Suoknuuti Kari

 

Esittelijä
Anne Ukkonen
Kunnanjohtaja
050 349 9571
anne.ukkonen(a)miehikkala.fi