Miehikkälän kunta

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollolla tarkoitetaan yksilön ja hänen elinympäristönsä suojeluun tähtäävää toimintaa. Kunnat vastaavat ympäristöterveydenhuollon toimeenpanosta, johon kuuluu terveyshaittojen arviointia, terveysvalvontaa, elintarvikevalvontaa, tuotteiden ja palveluiden turvallisuuden valvontaa sekä eläinten terveydenhuoltoa. Kuntien toimeenpantavaksi kuuluu myös kemikaalivalvonta ja tupakkalain valvonta, jotka liittyvät läheisesti ympäristöterveydenhuoltoon.

Ympäristöterveydenhuollon palvelunumero: 05 749 2551
terveystarkastaja(a)hamina.fi
Käyntiosoite: Puistokatu 2, 3.kerros, 49400 Hamina

Elintarvike- ja terveysvalvonnan lomakkeet

Eläinlääkintähuolto

  • kotieläinten terveyden- ja sairaudenhoito
  • eläintautien vastustaminen ja ennaltaehkäisy
  • tuotantotiloilla tapahtuva eläinperäisten elintarvikkeiden alkutuotannon valvonta ja tarkastus

Eläinsuojelu
Kaupungin- ja kunnaneläinlääkärit sekä terveystarkastajat valvovat eläinsuojelulainsäädännön säännösten ja määräysten noudattamista Haminan kaupungin, Miehikkälän kunnan ja Virolahden kunnan alueilla.