Miehikkälän Kunta

Kaavoitus

Tilastot

  • Miehikkälän kunnan maapinta-ala on n. 440 km².
  • Kirkonkylän asemakaava-alueen pinta-ala on noin 106 ha.
  • Kirkonkylän yleiskaava-alueen pinta-ala on n. 700 ha
  • Rantaosayleiskaava-alueella on muunnettu rantaviivan pituus 160 km, todellinen rantaviiva 230 km ja joet mukaan lukien n. 300 km
  • Taipaleen ranta-asemakaavan pinta-ala on n. 137,8 ha

Kunnan kaavoitusorganisaatio

Päätöksenteko kunnassa kaavoitukseen liittyvissä asioissa kuuluu osin kunnanhallitukselle ja osin tekniselle lautakunnalle. Karkeasti jaettuna tekninen lautakunta valmistelee kaava-asioita ja kunnanhallitus päättää niistä. Kaavan laatijana toimii ulkopuolinen konsultti. Lopullisen kaavaehdotuksen hyväksyy kunnanvaltuusto kunnanhallituksen esityksestä.

Miehikkälän kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsauksen liite 1
Kaavoituskatsauksen liite 2
Kaavoituskatsauksen liite 3
Kaavoituskatsauksen liite 4
Kaavoituskatsauksen liite 5