Miehikkälän Kunta

Yksityistiet

Tekninen lautakunta vastaa kunnan tiehallinnosta Yksityistielain määräämissä asioissa ja päättää Tieliikennelain 51 §:n määräämistä asioista.

Yksityistieavustukset

Kunta päättää sen varoista yksityistien tien pitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. ( 95 § Laki yksityisistä teistä)
Tekninen lautakunta myöntää yksityistieavustukset. Tekninen johtaja vastaa yksityistieasioista, avustusten maksatuksesta ja katselmuksista.

Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustusten hakeminen:
Yksityistieavustuksia haetaan vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Seuraavan kerran yksityistieavustukset ovat haussa keväällä 2019.

Avustushakemus

Valtion myöntämät avustukset

Yksityisteiden parantamisen avustaminen – Ely-keskus