Miehikkälän kunta

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Ilmoitus päätöksestä

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija           Vapo Oy

Dnro             ESAVI/4301/2019

Päätösnro   30/2021        

Asia              Heinä-Vaajersuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Miehikkälä

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 28.1.–8.3.2021 ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.