Miehikkälän kunta

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija Roimola Oy

Dnro ESAVI/42240/2019

Asia Lypsykarjanavetan laajentaminen, Miehikkälä ja Hamina

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 29.1.–6.3.2020 osoitteessa www.avi.fi/tietopalvelu , mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muis-tutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.