Miehikkälän kunta

Yleiskaavan ajantasaistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Miehikkälän kunta on ajantasaistamassa oikeusvaikutteista rantayleiskaavaa. Kaavan ensisijaisena tavoitteena on oikaista kaavassa havaitut virheellisyydet, päivittää kaavaan myönnetyt poikkeamat ja selvittää mahdollisuus nostaa loma- ja asuinrakennuspaikkojen rakennusoikeutta. Tavoitteena on tarkastella kyläalueiden ja niiden läheisyydessä olevien lomarakennuspaikkojen muuttamista vakituisiksi asuinrakennuspaikoiksi.

Kuulutus OAS 8.7.2021 Mi

OAS Miehikkälä