Miehikkälän kunta

Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustusten hakeminen

Miehikkälän kunnan vuoden 2019 määrärahoista myönnettävät yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset ovat haettavissa 29.4.2019 mennessä.

Hakemukset tulee palauttaa osoitteella:

Virolahden kunta, tekninen toimi, PL 14, 49901 Virolahti tai tekninen.toimi@virolahti.fi

Valtionapupäätöksen saaneiden yksityistiekuntien, jotka hakevat lisäksi kunnan avustusosuutta tien perusparannuskustannuksiin, on jätettävä perusparannusavustushakemukset 1.9.2019 mennessä Virolahden kunnan tekniseen toimistoon.

Lisätietoja: tekninen johtaja Markku Uski, puh. 050 389 2150, markku.uski@virolahti.fi

Tekninen lautakunta

Hakemuslomake ja lisätietoja