Miehikkälän kunta

Yhdystien ja Opintien uudelleen nimeäminen Miehikkälän kunnan Saivikkalan kylässä

Asemakaavoissa nimetään kadun ja muun yleisen alueen nimi (MRL 55§).

Miehikkälän kunnan keskusta-alueen eteläosan asemakaava
ja asemakaavan muutoksen (lv 22.8.2012) ja asemakaavan
muutoksen, koulun alue (lv 3.8.2016) yhteydessä tehtyjen teiden
nimeämisten yhteydessä on nimetty tiet Opintie ja Yhdystie.
Samat tienimet esiintyvät myös Virolahdella asemakaava-alueella.

Tienimien tärkeimpänä tehtävänä on opastaa tien käyttäjiä oikeisiin
paikkoihin. Samannimiset tiet läheisesti toimivien kuntien alueella
voivat aiheuttaa sekaannusta myös postinkulussa ja pelastustehtävissä.

Kadun ja muun yleisen alueen nimi voidaan muuttaa kunnan erillisellä päätöksellä (MRL 55 §).

Opintie nimi muutetaan nimeksi Koulutie
Yhdystie nimi muutetaan nimeksi Palotie

Teihin kohdentuva osoitteisto tullaan muuttamaan nimimuutoksia
vastaavaksi.

Asianosaisilla on mahdollista esittää mielipiteensä kirjallisesti
9.12.2016, klo 15,00 mennessä osoitteella Virolahden kunta,
rakennusvalvonta, PL14, 49901 Virolahti

Rakennuslautakunta 24.11.2016