Miehikkälän kunta

Virolahden kunnan sivistys- ja hyvinvointipalvelut julistaa haettavaksi:

1. Luokanopettajan virka määräaikaisesti ajalle 10.8.2020-31.7.2021 (ensisijainen sijoituspaikka Virojoen koulu)

2. Luokanopettajan virka määräaikaisesti ajalle 10.8.2020-31.7.2021 (ensisijainen sijoituspaikka Klamilan koulu).

3. Luokanopettajan viransijaisuus ajalle 10.8.2020-22.5.2021 (ensisijainen sijoituspaikka Klamilan koulu).

4. Luokanopettajan virka määräaikaisesti ajalle 10.8.2020-31.7.2021 (ensisijainen sijoituspaikka Suur-Miehikkälän koulu).

5. Laaja-alainen erityisopettaja määräaikaisesti ajalle 10.8.2020-31.7.2021 (kiertävä)

6. Yläasteen ja lukion yhteisen liikunnan lehtorin sijaisuus (liikunta ja terveystieto) ajalle 10.8.2020-5.6.2021 (ensisijainen sijoituspaikka Virolahden yläaste ja lukio).

7. Koulunkäyntiavustaja määräaikaisesti ajalle 10.8.2020-4.6.2021 (ensisijainen sijoituspaikka Suur-Miehikkälän koulu).

8. Koulunkäyntiavustaja määräaikaisesti ajalle 10.8.2020-4.6.2021 (ensisijainen sijoituspaikka Virojoen koulu).

9. Koulunkäyntiavustaja määräaikaisesti ajalle 10.8.2020-4.6.2021 (ensisijainen sijoituspaikka Virojoen koulu).

10. Koulunkäyntiavustaja määräaikaisesti ajalle 10.8.2020-4.6.2021 (ensisijainen sijoituspaikka Klamilan koulu).

11. Koulunkäyntiavustaja määräaikaisesti ajalle 10.8.2020-4.6.2021 (ensisijainen sijoituspaikka Virolahden yläaste).

Hakemukseen on liitettävä CV ja kelpoisuustodistukset. Alkuperäiset kelpoisuutta osoittavat todistukset pyydetään esittämään haastattelun yhteydessä.

Hakemukset tulee toimittaa sähköpostin liitteenä osoitteella: aleksi.rantala@virolahti.fi tai ne voi postittaa osoitteella Virolahden kunta, Sivistys- ja hyvinvointipalvelut, PL 14, 49901 Virolahti. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Hakuaika päättyy 17.4.2020 klo 15.00.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta.

Koeaika on 6 kuukautta.

Lisätietoja antaa
paikkojen 1., 8. ja 9. osalta koulunjohtaja Elina Heinonen, p. 040-1992 178, elina.heinonen@virolahti.fi,
paikkojen 2., 3. ja 10. osalta koulunjohtaja Miia Miinalainen, p. 040-7657 394, miia.miinalainen@virolahti.fi,
paikkojen 4. ja 7. osalta koulunjohtaja Suvi Pyhälahti-Koskela, p. 040.1992 144, suvi.pyhalahti-koskela@virolahti.fi,
paikkojen 6. ja 11. osalta rehtori Merja Heinäaho, p. 040-1992 237, merja.heinaaho@virolahti.fi ja
paikan 5. osalta sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen, p. 050-3892 110, auli.hyttinen@virolahti.fi.

Virolahdella 2.4.2020
Virolahden sivistys- ja hyvinvointipalvelut