Miehikkälän kunta

Vireä-koti

Vireä-koti
Keskustie 3 B
49700 Miehikkälä
puh. 040 199 1906

Vireä-koti on kuntouttavan palveluasumisen yksikkö. Se on valmistunut 1997 ja siinä on yhteensä 15 tukiasuntoa mielenterveyskuntoutujille. Asunnoista kaksi on kahden hengen asuntoja. Lisäksi Vireässä on yksi intervallihuone, jota käytetään tilanteessa, jossa kuntoutuja ei selviydy kotona, mutta tehostetun hoidon ja tuen avulla voidaan sairaalahoito hänen kohdallaan välttää. Alimman kerroksen asunnot muodostavat ryhmäkodin ja 2. ja 3. kerroksen asunnot on vuokrattu vähemmän tukea tarvitseville mielenterveyskuntoutujille. Asukkaat ovat Vireän kiinteistön omistavan Palveluyhdistys Rateva ry:n vuokralaisia.

Erilaiset ryhmätoiminnat kartuttavat ja ylläpitävät arkipäivän taitoja sekä auttavat mielenterveyskuntoutujia heidän sosiaalisissa taidoissaan ja kanssakäymisissään toisten kanssa. Kuntoutujat osallistuvat henkilökohtaisen hoito- ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti yksikön ryhmä- ym. toimintoihin. Työntekijät ovat mielenterveysalan ammattilaisia.