Miehikkälän kunta

Veteraaneille osoitetut palvelut

Kotona asumista tukevat palvelut

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut tulivat lakisääteisiksi 1.11.2019 lähtien.

Kunnallisiin avopalveluihin on oikeutettu Suomessa asuva 1939 – 1945 sotaan osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani.

Kotona asumista tukevia palveluja voivat olla esim. siivouspalvelu, pihatyöt, tukipalvelut mm. ateria-, turva-, taksipalvelut.

Tukipalveluohjaaja Teija Viikari
Osoite: Hiidenrinne 3, 48350 Kotka
Puh: 040 527 3709

Lisätietoja: Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut / Kymsote

Veteraanikuntoutus

Rintamaveteraanien kuntoutukseen on oikeutettu henkilö, jolla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunus. Sotainvalidien kuntoutus järjestetään sotilasvammalain puitteissa suoraan Valtiokonttorin kautta.

Avokuntoutus
Valtiokonttori painottaa tällä hetkellä päivä- ja avokuntoutuksen ensisijaisuutta rintamaveteraanien kuntoutusmuotona.
Avokuntoutuksen toimintamuotoja ovat: Päiväkuntoutus, fysioterapian tai muut yksilölliset hoitosarjat, jalkahoito, psykososiaalinen ja muu ryhmäkuntoutus.

Laitoskuntoutus
Rintamaveteraaneilla ja aviopuolisolla on mahdollisuus saada laitoskuntoutusta 10 vuorokauden tai 14 vuorokauden jaksoissa samanaikaisesti. Lisäksi rintamaveteraanilla lisäksi 28 vrk. Jakso pituus riippuu lääkärin määrittämästä toimintakykyluokasta.

Lisätietoja: Valtiokonttori