Miehikkälän kunta

Veteraaneille osoitetut palvelut

Kaakon kaksikossa veteraaniasioita hoitaa:
Palvelujohtaja Leila Tylli
puh. 040 512 2315
etunimi.sukunimi@kymsote.fi

Kotona asumista tukevat palvelut

Valtio varaa vuosittain erillistä määrärahaa kotiin vietäviin kunnallisiin avopalveluihin rintamaveteraaneille, jotka ovat osallistuneet sotaan vuosien 1939-1945 aikana ja ovat saaneet rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen.

Sotainvalideille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 10%, eivät voi käyttää tämän määrärahan perusteella myönnettäviä kotiin annettavia kunnallisia avopalveluja.

Veteraaneille osoitettua valtiokonttorin määrärahaa myönnetään palvelun tarpeen perusteella veteraaneille, jotka tarvitsevat tukea kotona selviytymisessä. Palveluja ovat mm. ateriapalvelu, turvapuhelin, siivous, vaatehuolto sekä hoito- ja hoivapalvelut.

Veteraanikuntoutus

Rintamaveteraanien kuntoutukseen on oikeutettu henkilö, jolla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunus. Sotainvalidien kuntoutus järjestetään sotilasvammalain puitteissa suoraan Valtiokonttorin kautta.

Avokuntoutus
Valtiokonttori painottaa tällä hetkellä päivä- ja avokuntoutuksen ensisijaisuutta rintamaveteraanien kuntoutusmuotona.
Avokuntoutuksen toimintamuotoja ovat: Päiväkuntoutus, fysioterapian tai muut yksilölliset hoitosarjat, jalkahoito, psykososiaalinen ja muu ryhmäkuntoutus.

Laitoskuntoutus
Rintamaveteraaneilla ja aviopuolisolla on mahdollisuus saada laitoskuntoutusta 10 vuorokauden tai 14 vuorokauden jaksoissa samanaikaisesti. Lisäksi rintamaveteraanilla lisäksi 28 vrk. Jakso pituus riippuu lääkärin määrittämästä toimintakykyluokasta.

Lisätietoja: Valtiokonttori