Miehikkälän kunta

Vesikatteiden uusiminen, toimenpideluvat

MRL 133 § ja MRA 65 §:n mukaisesti tiedotetaan KOy Miehikkälän vuokratalojen hakemista toimenpideluvista (vesikattojen kuitusementtilevykatteiden muuttaminen peltikatteeksi) kiinteistöillä:

489-409-3-91, Tarvemaa, Hietamiehentie 10, 49730 Muurikkala

489-411-9-66, Piennarmaa, Piennartie 1, 49700 Miehikkälä

489-411-9-67, Peltomaa, Piennartie 2, 49700 Miehikkälä

489-408-19-79, Salokangas, Vihinkankaantie 4, 49770 Salo-Miehikkälä

Hakemukset ovat nähtävillä Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa, os. Opintie 2 B, 49900 Virolahti.

Osallisilla on oikeus tehdä hakemuksiin liittyvä huomautus 8.7.2016 mennessä Virolahden rakennusvalvontatoimisto os. Opintie 2 B, 49900 Virolahti.

Lisätietoja puh. 040 – 5427217

Virolahdella 30.6.2016

VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN RAKENNUSLAUTAKUNTA