Miehikkälän kunta

Vesihuolto

Miehikkälän vesi- ja viemärilaitos

Kunnaninsinööri Sami Nivuslammi
puh. 040 199 2221

Vesi- ja jätevesilaskutus
Toimistosihteeri, puh. 050 3892 171

Liittymissopimusasiat
Kunnaninsinööri Sami Nivuslammi, puh. 040 199 2221
Toimistosihteeri, puh. 050 3892 171

Lomakkeet

Vesi- ja viemäriliittymähakemus (Word)
Vesi- ja viemäriliittymähakemus (PDF)
Vesi- ja viemäriliittymän siirtoilmoitus (PDF)

Vesi-ja jätevesimaksut 1.1.2017

Vesi- ja jätevesimaksut 1.4.2019

Esim. Asunnon pinta-ala 100 m²
Vesiliittymä
6×100= 600 m² (maksun perusta)
600 x 1,25= 750 €
Jätevesiliittymä
6X100= 600 m² (maksun perusta)
600 x 2,90= 1740 €

Vesi- ja jätevesimaksut laskutetaan 4 kertaa vuodessa, 3 kertaa arvion mukaan ja kerran lukeman mukaan.

Vesimittarin lukema ilmoitetaan vuosittain 30.9. Ilmoittamisen voi tehdä alla olevan linkin kautta.

Vesimittarin lukeman ilmoittaminen

Vesiposti sijaitsee Muurikkalan seurantalolla.

Talousveden laatu

Vesinäytteiden tulokset 2016

Tietoa noroviruksesta

Ns. vanhojen kiinteistöjen haltijan tulee laatia asetuksen mukainen selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä. Selvitystä ei tarvitse toimittaa kuntaan, vaan se on säilytettävä kiinteistöllä ja pyydettäessä esitettävä valvovalle viranomaiselle.

Lisätietoja vesi- ja jätevesiasioista löytyy valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.