Miehikkälän kunta

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TIEDOTTAVAT

1. Varhaiskasvatukseen hakeminen

Uusia hakemuksia päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon otetaan vastaan jatkuvasti. Hakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Jos varhaiskasvatuksen tarve ei ole ennakoitavissa äkillisen työnsaannin tai koulutuksen aloittamisen takia, tulee paikkaa hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen tarvetta.

Jos toivotte lapsellenne varhaiskasvatuspaikan syksyllä 2017 (1.8.2017-), pyydämme teitä jättämään hakemuksen 23.3.2017 mennessä. Niiden perheiden, jotka haluavat vaihtaa paikkaa, tulee tehdä uusi hakemus.

2. Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittautuvat tänä vuonna kuusi vuotta täyttävät (vuonna 2011 syntyneet) lapset. Esiopetus on maksutonta. Lapsen on ennen oppivelvollisuuden alkua osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (perusopetuslaki 26a§). Esiopetukseen ilmoittaudutaan ajalla 9. – 23.3.2017. Esiopetukseen tutustumispäivä on torstai 27.4.2017.

3. Hakemuslomakkeet ja lisätiedot

Varhaiskasvatukseen haetaan ja esiopetukseen ilmoittaudutaan samalla hakulomakkeella. Hakemuslomakkeita saa kaikista päiväkodeista, varhaiskasvatus-toimistosta (Virolahden sosiaalitoimistossa) ja Miehikkälässä kunnan keskuksesta sekä Kaakon kaksikon nettisivuilta.

Hakemukset palautetaan varhaiskasvatusjohtajalle Kaakon kaksikon yhteiseen varhaiskasvatustoimistoon os. Opintie 2, 49900 Virolahti.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander puh. 040 5493 335  tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@virolahti.fi

Päätös varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikasta postitetaan kotiinne.