Miehikkälän kunta

Vanhusneuvostot

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on säädetty kuntalaissa (27 §). Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkkailla ja palvelun käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Vanhusneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa.

Miehikkälän vanhusneuvosto 1.6.2017 – 31.5.2021

Puheenjohtaja
Härmä Timo
(Eläkeliiton Miehikkälän yhdistys ry)

Varapuheenjohtaja
Tulkki Eini
(Palveluyhdistys Rateva ry)

Jäsenet
Tylli Heikki
(Eläkeliiton Miehikkälän yhdistys ry)
Kuokka Armi
(Eläkeliiton Miehikkälän yhdistys ry)
Oikarinen Pentti
(Miehikkälän Veteraanien perinneyhdistys ry)
Pietikäinen Reino
(Miehikkälän Sotaveteraanit ry)
Rikkola Kaisa
(Miehikkälän sosiaali- ja terveyslautakunta)
Rikkola Riitta
(Miehikkälän kunnanhallitus)

Esittelijä/sihteeri
Tylli Leila
Keskustie 4A
49700 Miehikkälä
puh. 040 512 2315
etunimi.sukunimi@kymsote.fi
(Miehikkälän kunta/Vanhustyö)

 

Virolahden vanhusneuvosto nähtävissä täältä.