Miehikkälän kunta

Valitusosoitus Miehikkälän kuntavaalit 2021

Valitusoikeus kuntavaalien tuloksesta on sillä, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa, sekä jokaisella vaaleissa ehdokkaana olleella henkilöllä ja ehdokashakemuksen antaneella puolueella ja yhteislistalla sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.  Lisäksi päätöksestä saavat valittaa jokainen kunnassa äänioikeutettu henkilö ja jäsen sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä ja että se on saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen.

Miehikkälän kuntavaalien tulos julkaistaan 17.6.2021 kunnan internetsivuilla www.miehikkala.fi ja keskusvaalilautakunnan pöytäkirja on nähtävillä kunnanvirastolla, os. Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä, samasta ajankohdasta alkaen.

Valitus kuntavaalien tuloksesta tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos on julkaistu, os. ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS, Minna Canthin katu 64, 70110 Kuopio.

Lisätietoja p. 029 56 42502, asiakaspalvelu tai  https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.htm.

Uudet valtuutetut kuulutus