Miehikkälän kunta

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen muuta toimeentuloturvaa täydentävä etu. Perustoimeentulotuki siirtyi vuoden 2017 alusta Kelan hoidettavaksi. Voit hakea toimeentulotukea verkossa tai paperisella lomakkeella. Tukea on mahdollista hakea myös suullisesti. Lisätietoja perustoimeentulotuen hakemisesta löydät Kelan sivuilta.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan edelleen kunnan sosiaalitoimesta kirjallisesti. Hakemusta varten tulee toimittaa kaikki tarvittavat liitteet. Niiden toimittaminen on asiakkaan vastuulla.
Toimeentulotukihakemuksen voit tulostaa tästä.

Toimeentulotukiasioissa teitä palvelee:

sosiaaliohjaaja Virpi Rökman-Pakkanen,
puh. 040 588 3521
etunimi.sukunimi@kymsote.fi

Kuntouttava työtoiminta

Vuonna 2001 voimaan tulleen kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaisilla toimenpiteillä parannetaan pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavan henkilön edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkkinoilla. Lain avulla edistetään hänen mahdollisuuksiaan osallistua koulutukseen tai muuhun työhallinnon tarjoamaan työllistymistä edistävään toimenpiteeseen.

Kuntouttavan työtoiminnan asioissa teitä palvelee:
sosiaaliohjaaja Nina Pöyri, puh. 040 710 7322
etunimi.sukunimi@kymsote.fi