Miehikkälän kunta

Tietoa energia-avustuksista

Tällä hetkellä on mahdollisuus hakea avustuksia kiinteistöjen energiaremontteihin kolmella eri tavalla, mutta tärkeää on muistaa, ettei avustuksia voi, kuin yhden per hanke. Eli samaan hankkeeseen ei voi hakea energia-avustusta ja kotitalousvähennystä!

ELY:

Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka aiheutuvat ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan pientalon öljylämmitysjärjestelmän poistamisesta ja lämmitysmuodon muuttamisesta muihin lämmitysjärjestelmiin, lukuun ottamatta fossiilisia polttoaineita käyttäviä rakennuskohtaisia lämmitysjärjestelmiä. Avustusta myönnetään 4 000 euroa pientalon öljylämmitysjärjestelmää kohti, kun pientalossa siirrytään öljylämmityksestä kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun, ja 2 500 euroa pientalon öljylämmitysjärjestelmää kohti, kun pientalossa siirrytään öljylämmityksestä muihin lämmitysjärjestelmiin. Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020jälkeen. Maksatus tapahtuu, kun hakija on osoittanut maksetuilla laskuilla tai muilla dokumenteilla, että työ on tehty.

Avustushakemus on suositeltavaa toimittaa ensisijaisesti Aluehallinnon asiointipalvelunkautta. Sähköisen asiointipalvelun käyttö helpottaa ja nopeuttaa asian käsittelyä. Mikäli sähköisen asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista, hakemuksen voi laatia myös hakemuslomakkeella. Toimita tällöin hakemus liitteineen Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostilla, postittamalla tai tuomalla.

Avustuksen hakijana voi olla vain luonnollinen henkilö tai kuolinpesä. Yritys tai muu yhteisö ei voi hakea avustusta. Avustuksen hakijan tulee omistaa avustuksen kohteena oleva pientalo tai siinä sijaitsevan asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet. Mikäli pientalon omistaa usea henkilö, on hakijan saatava valtakirja jokaiselta pientalon osaomistajalta. Paritalon ollessa kyseessä, valtakirja on oltava siten myös toisen asunnon kaikilta omistajilta, mikäli lämmitysjärjestelmä on pientalokohtainen. Valtakirjat on liitettävä avustushakemukseen. Myös omistajana olevan kuolinpesän kaikilta osakkailta tarvitaan valtakirja hakemuksen liitteeksi. Hakemuksen kohde on se pientalo, jonka öljylämmitysjärjestelmä poistetaan ja vaihdetaan. Hakemuksessa ilmoitetaan kohteena olevan pientalon tiedot: sijaintikunta, kiinteistön nimi ja rekisterinumero, osoite sekä pientalon asuntojen lukumäärä. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että pientalo on ympärivuotisessa asuinkäytössä. Avustusta ei myönnetä vapaa-ajan asunnolle. Edellytystä koskeva valinta tehdään hakemuslomakkeelle. Hakijan tai valtakirjan antaneiden ei tarvitse itse asua pientalossa. Eli ELY-keskuksen myöntämä avustus koskee pelkästään öljylämmityksestä luopumiseen!

HAKUOHJE

ARA:

Avustuksia voivat hakea omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat sekä kerros- ja rivitaloyhtiöt. Haku on mahdollista valtion tuella myös vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistaville yhteisöille perusparannuskorkotukilainan yhteydessä. Avustus ei ole tulosidonnainen. Kerros- ja rivitaloon, joka korjataan vähintään 20 prosenttia energiatehokkaammaksi kuin voimassaolevat säädökset edellyttävät, voi saada jopa 4000 euroa avustusta asuntoa kohti. Vastaavan tuen voi saada omakoti- ja paritaloon, joka korjataan vähintään 30 prosenttia energiatehokkaammaksi kuin voimassaolevat säädökset edellyttävät. Avustusta voi saada jopa 6000 euroa asuntoa kohti, kun rakennus korjataan lähes nollaenergiatasolle.

– Avustusta myönnetään kuitenkin enintään 50 prosenttia korjaushankkeen toteutuneista kustannuksista, jotka ARA on hyväksynyt avustettaviksi avustuspäätöksessään. ARA katsoo hankekohtaisesti, mikä osa korjaustyön kustannuksista käy avustettaviksi. Hyväksyttyihin kustannuksiin lasketaan mukaan suunnittelu-, työ- ja rakennuskustannukset arvonlisäveroineen. Eli pähkinänkuoressa ohjeet pienkiinteistöön menee näin:

Tuen hakemiseen tarvitaan E-lukulaskelmat. Tuki maks. 4000 € / asunto tai maksimissaan 50% hyväksytyistä kustannuksista. Kaikki laskelmat perustuvat LASKENNALLISEEN energiankulutukseen, E-lukuun, jolla on kovin vähän tekemistä todellisuuden kanssa. Energiatehokkuuden parannusta verrataan rakennusvuoden tilanteeseen (tai käyttötarkoituksen muutoksen). Jos ajan saatossa on tehty energiatehokkuutta parantaneita toimia, ne saa laskea mukaan energiatehokkuutta parantaviksi toimiksi. Hakijan tulee osoittaa hakuohjeessa kuvatuilla E-lukulaskelmilla, että avustettavaksi haettavien toimenpiteiden tekemisen jälkeen rakennus täyttää rakennustyypin mukaisen E-luvun minimialeneman. Pientalo 56 % alkuperäisestä => E-luvun parannus 44%.

Kun toimenpide on toteutettu HAKEMUKSENMUKAISESTI, todennetaan energiatehokkuuden parannus energiatodistuksella.

Tässä muutamia toimenpide vaihtoehtoja, avustuksen osuuksia ja tukimääriä investointeihin:

Kotitalousvähennys:

Vuonna 2020 teetetyissä töissä kotitalousvähennyksen maksimi on 2 250 euroa/ henkilö. Saat maksimimäärän, kun yritykselle maksamasi laskun loppusummassa on 5 875 euroa työn osuutta. Omavastuu on 100 euroa vuodessa. Kun maksat työstä yritykselle, saat vähentää 40 % vähennykseen oikeuttavan työn arvonlisäverollisesta hinnasta. Jos palkkaat työntekijän, voit vähentää 15 % maksetusta palkasta sekä palkan sivukulut.

Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta. Et saa kotitalousvähennystä esimerkiksi tarvikkeista tai matkakuluista. Kun yrittäjä lähettää sinulle laskun töistä, laskussa täytyy olla erittely. Erittelystä näet, mikä on työn hinta. Sen jälkeen voit hakea kotitalousvähennystä työn hinnasta. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen. Voitte siis saada puolisosi kanssa vähennystä 4 500 euroa vuoden 2020 töistä.

Jos puolisoiden vähennys on yhteensä korkeintaan puolet tästä summasta, voitte halutessanne hakea koko vähennyksen vain toisen puolison verotuksessa. Silloin maksatte omavastuun vain yhden kerran.

Jos yhden henkilön vähennyksen maksimimäärä ylittyy mutta vain toinen puolisoista hakee vähennystä, niin Verohallinto vähentää ylimenevän osan automaattisesti toisen puolison verotuksessa.