fbpx
Miehikkälän kunta

Tekninen toimi tiedottaa: Asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen käyttöön maksullisia jätteenkeräyspisteitä

Kaikkien asuinkiinteistöjen ja vapaa-ajan asuinkiinteistöjen tulee liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Miehikkälään perustetaan 1.5. alkaen kolme lukollista yhteiskeräyspistettä sellaisia asuinkiinteistöjä ja vapaa-ajankiinteistöjä varten, joille jäteautolla ei pääse. Pisteiden käyttämisestä peritään vuosimaksu.


Jätelain mukaisesti kaikkien asuinkiinteistöjen, myös vapaa-ajan kiinteistöjen tulee liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Tällä hetkellä Miehikkälässä on asuinkiinteistöjä ja vapaa-ajan kiinteistöjä, jotka eivät ole liittyneet järjestettyyn jätteenkuljetukseen huonojen tieyhteyksien vuoksi.

Jätteenkuljetukseen liittymisen vaihtoehdot

Asuinkiinteistö voi liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen jollain seuraavista tavoista:

1) kiinteistön oma jäteastia

Tyhjennykset tilataan itse kuljetusyritykseltä.

2) lähikiinteistöjen keskenään sopima yhteinen jäteastia eli kimppa-astia

Kiinteistöjen välimatka enintään 5 km, tyhjennykset tilataan itse kuljetusyritykseltä, kimpasta tehdään Yhteisen jäteastian käyttö -ilmoitus Kymen jätelautakunnalle.

3) lukollisen yhteiskeräysastian käyttö

Tämä on mahdollista vain, mikäli kiinteistölle ei kuljetusteknisestä tai muusta hyväksytystä syystä pysty jätteenkuljetusta järjestämään.

Miehikkälään perustetaan lukollisia yhteiskeräyspisteitä 1.5. alkaen

Lukollisten yhteiskeräyspisteiden perustaminen Miehikkälään on nyt työn alla. Pisteitä perustetaan ensi kesäkaudelle seuraavasti:

  • Saivikkala
  • Salo-Miehikkälä
  • Muurikkala

Lukollisen yhteiskeräyspisteen käyttäjäksi hyväksytään vain sellaiset asuinkiinteistöt, joille vaihtoehdot 1 ja 2 (yllä) eivät ole mahdollisia.

  

Hakemus Kymen jätelautakunnalle

Lukollisen yhteiskeräyspisteen käyttäjäksi hakeudutaan lähettämällä hakemus Kymen jätelautakunnalle.  Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti sähköistä lomaketta, joka löytyy https://www.kymenjatelautakunta.fi/fi/asiointi/

Paperisen lomakkeen saa kunnanvirastolta osoitteesta Keskustie 4, Miehikkälä.

Lukollisen yhteiskeräyspisteen vuotuinen käyttömaksu

Lukollisen yhteiskeräyspisteen käytöstä peritään vuosittain käyttömaksu. Miehikkälän kunta laskuttaa vuosimaksut ja hoitaa laskuihin liittyvän asiakaspalvelun.

Asuntotyyppi Käyttömaksu €/vuosi/asunto*
Vakituinen asunto tai ympärivuotisessa käytössä oleva vapaa-ajan asunto

 

                          71,00
Ei-ympärivuotisessa käytössä oleva asunto tai vapaa-ajan asunto

47,50

 

Käyttömaksu sisältää arvonlisäveron (24 %).

Seuranta ja valvonta

Asuinkiinteistöjen liittymistä järjestettyyn jätehuoltoon ja -kuljetukseen seuraa Kymen jätelautakunta. Jätelain ja jätehuoltomääräysten toteutumista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

 

Ystävällisesti

Sami Nivuslammi
kunnaninsinööri, Kaakon kaksikko (Virolahti ja Miehikkälä)
p. 040 199 2221

 

Linkit:

Kymen jätelautakunnan sähköiset lomakkeet löytyvät osoitteesta https://www.kymenjatelautakunta.fi/fi/asiointi/

  • Hakemus lukollisen yhteiskeräyspisteen käyttäjäksi
  • Yhteisen jäteastian käyttö -lomake (ns. kimppa-astia)