Miehikkälän kunta

Salpavaellus

Vuodesta 1994 lähtien järjestetty Salpavaellus esittelee Salpalinjaa ammattitaitoisten oppaiden johdolla. Vaeltajien määrä on vaihdellut viime vuosina 200 hengen molemmin puolin. Tapahtuman järjestävät Luumäen, Miehikkälän ja Virolahden reserviupseeri- ja reserviläisyhdistykset sekä Salpalinjan Oppaat ry.

Lisätietoja: http://www.salpavaellus.net/