fbpx
Miehikkälän kunta

REKISTERISELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

Miehikkälän kunta

Keskustie 4 A

49700 Miehikkälä

Puh. 05 74 901

Y-tunnus: 0162675-0


REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Katri Kotasaari

katri.kotasaari@miehikkala.fi

Puh. 040 199 1964


REKISTERIN NIMI

Pikkukylien Pikkumarkkinoiden myyjien ja esittelijöiden yhteystietorekisteri


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käytetään Pikkukylien Pikkumarkkinoista informoimiseen ilmoittautuneille myyjille ja esittelijöille.


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE

Sopimus/ilmoittautuminen markkinoille


TIETOLÄHDE JA TIETOJEN KÄSITTELYN PERIAATTEET

Henkilötiedot kerätään ilmoittautumisen yhteydessä Miehikkälän kunnan verkkosivuston ilmoittautumislomakkeella. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja tietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän markkinaorganisaatioon kuuluvat henkilöt. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön markkinoiden järjestämiseen liittyvien tehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, internet-osoite, tiedot myytävistä/esiteltävistä tuotteista/palveluista, markkinapaikan koko ja mahdolliset lisäpalvelut.


HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Ilmoittautuneiden tietoja säilytetään kuluva vuosi +2 vuotta viimeisimmistä markkinoista.


REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:

• Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

• Oikeus tietojen oikaisemiseen

• Oikeus tietojen poistamiseen (elinkaaren päättyessä tai mikäli käsittely on lainvastaista)

• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely) (mikäli tietojen paikkansapitävyys on kiistetty tai käsittely on lainvastaista)

• Oikeus peruuttaa suostumus (suoramarkkinointi)

• Vastustamisoikeus (suoramarkkinointi)

• Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.

Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.