fbpx
Miehikkälän kunta

Syksyn 2020 kohdeavustuksien haku

Haettavana

VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNTIEN KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOYHDISTYSTEN KOHDEAVUSTUKSET VUODELTA 2020

VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNTIEN HIIHTOLATUJEN JA LIIKUNTAPAIKKOJEN KÄYTTÖKUSTANNUS- JA HOITOAVUSTUKSET KAUDELTA 2019 – 2020

MIEHIKKÄLÄN KUNNAN MOOTTORIKELKKA-AVUSTUS VUONNA 2020

Hakemus tehdään joko viralliselle Kuntaliiton avustuslomakkeelle, e6295 Hakemus Kunnan avustus seuralle tai vapaamuotoisena.

Hakemuksen allekirjoittaa nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö yhdistyksen puolesta. Avustusta myönnetään kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimintaa tukeviin tarkoituksiin.

Avustushakemukseen tulee liittää
– selvitys kohteesta, johon avustusta haetaan esim. tapahtumakulut, leiri- ja retkitoiminta, vuokra- tai palkkauskulut, materiaalihankinnat, laite- ja kalustohankinnat, kunnossapitokulut, SM -kisakorvaukset
– avustettavasta kohteesta aiheutuneiden kustannusten tositejäljennökset
– hiihtolatujen osalta hakemukseen on liitettävä selvityslomake valaistujen latujen käyttökustannuksista (sähköt, kunnossapito) sekä moottorikelkkojen ajopäiväkirjat, huom! kaikki ladut huomioidaan, mutta hakemukseen eriteltävä valaistu- tai retkilatu
– hakijan pankkitili ja yhteystiedot

Lisätietoja antaa vapaa-aikapalvelupäällikkö Sari Rasi, sari.rasi@virolahti.fi, p. 050 3892 125.

Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 5.11.2020 osoitteella Virolahden kunta, vapaa-aikatoimisto, PL 14, 49901 VIROLAHTI

Virolahdella 12.10.2020

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta / K a a k o n k a k s i k k o