Miehikkälän kunta

Sosiaalityön palvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Kymsoteen 1.1.2019

Miehikkälän ja Virolahden sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Kymsoteen 1.1.2019 alkaen.Toimipaikka, toiminta sekä puhelinnumerot säilyvät ennallaan. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kymsote.fi

Kymenlaakson kuntien eli Kouvolan, Kotkan, Haminan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet kokonaisuudessaan Kymsoten alaisuuteen. Kymsote vastaa jatkossa myös aikaisemmin Carean järjestämästä erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palveluista. Myös ulkoistettujen palvelujen sopimukset siirtyvät kunnilta Kymsotelle.

Vielä vuoden alussa sosiaali- ja terveyspalvelujen muutos ei näyttäydy suuresti kymenlaaksolaisten arjessa, sillä asiakkaita palvellaan samoissa palvelupaikoissa kuin tähänkin asti. Myös puhelinnumerot säilyvät samoina, eli palvelua saa samoissa tutuissa numeroissa. Verkkopalvelut sen sijaan yhdistyvät ja verkossa kaikki kymenlaaksolaiset asioivat yhdessä ja samassa paikassa:

www.kymsote.fi

Yhteystiedot:

Miehikkälän sosiaali- ja terveystoimisto
Keskustie 4 A
49700 Miehikkälä

Virolahden sosiaalitoimisto
Opintie 2
49900 Virolahti
puh. 040 710 7319
fax. 05 3471 930

Sosiaalityö

Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta.

Sosiaalityön työntekijöiden puoleen voitte kääntyä erilaisissa elämäntilanteissa, joissa kaivataan ulkopuolista apua ja neuvoa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi toimeentulovaikeudet, oma tai omaisen huolestuttava päihteiden käyttö, lapsen oireilu ja huolestuttavat kotiolosuhteet.

Sosiaalityön tavoitteena on yhdessä asiakkaan ja hänen mahdollisen lähiyhteisönsä kanssa selvittää jo olemassa olevat voimavarat ja pyrkiä löytämään uusia ratkaisuja neuvonnan ja ohjauksen avulla.

Päivystyspalvelut kriisitilanteissa
Kotkassa sijaitsevan Turvakoti Villa Jensenin palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti virka-ajan ulkopuolisen, äkillisen turvan ja muuna avun tarpeessa oleville lapsille, nuorille, aikuisille, perheille ja vanhuksille.

Sosiaali- ja kriisipäivystys / Turvakoti Villa Jensen
Pohjoispuistokatu 1
48100 KOTKA
puh. 040 688 3570