Miehikkälän kunta

Sosiaali- ja terveystoimessa avoimena lastentarhanopettejien määräaikaisia työsuhteita

Kaakon kaksikon kuntien, Miehikkälän ja Virolahden, sosiaali- ja terveystoimet toimivat isäntäkuntamallilla. Kuntalaisilla on yhteinen palvelujen käyttöalue ja henkilöstön toimialue on Kaakon kaksikko.
Sosiaali- ja terveystoimessa on haettavana

KAKSI LASTENTARHANOPETTAJAN määräaikaista työsuhdetta

  • Virojoen päiväkodin Hattarat-ryhmän sijaisuus
    ajalle 7.8.2017 – 31.5.2018
  • Virojoen päiväkodin Tivoli -ryhmän (esiopetus) määraikaisuus
    ajalle 7.8.2017 – 4.6.2018

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) 7 §:ssä säädetty kelpoisuus. Esiopetuksen lastentarhanopettajalta edellytetään myös asetuksen (986/1998) 7 §:n mukainen esiopetusta antavan kelpoisuus.

Valinnoissa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Palkkaus KVTES:n mukainen.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen pyydetään toimittamaan Miehikkälän ja Virolahden yhteiseen varhaiskasvatustoimistoon, varhaiskasvatusjohtajalle, os. Opintie 2, 49900 Virolahti 9.5.2017 mennessä.

Valitun on ennen työsuhteen vastaanottamista esitettävä lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Lisätietoja antavat varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander, puh. 040 5493 335 ja päiväkodin johtaja Erika Jokimies, puh. 050 3892 116.

Sosiaali- ja terveystoimi