Miehikkälän kunta

SAS-toiminta

SAS-työn tarkoituksena on

SELVITTÄÄ asiakkaan tilanne
ARVIOIDA asiakkaan tilanne
SIJOITTAA asiakas oikeaan hoitopaikkaan

SAS-työryhmä toimii sosiaalitoimen ja terveydenhuollon yhteistyöryhmänä, jossa pyritään arvioimaan ja suosittelemaan hoivan ja hoidon tarpeessa oleville henkilöille oikeaa ja asianmukaista hoiva- ja hoitopaikkaa.

SAS-työryhmän tehtävänä on

  • arvioida ja koordinoida vanhuspalvelujen käyttöä sekä avohoidossa että palveluasumisessa
  • käsitellä palveluasumis- ja intervallihakemukset
  • päättää asiakkaan palveluasumisen kiireellisyydestä ja jonotilanteesta