fbpx
Miehikkälän kunta

Rohkeudesta, ennakkoluulottomuudesta ja yhteistyöstä

Maaseutukunnat ovat nykypäivänä haastavassa asemassa. Nuoret muuttavat yleensä opintojen tai työpaikan vuoksi pois kunnasta ja kuntaan syntyy huomattavasti vähemmän uusia kuntalaisia kuin kuolee. Uusien työpaikkojen saaminen kuntaan on usein pitkän työn tulosta. Kunnan rahoitus heikkenee vuosi vuodelta ja se voi vaikuttaa kunnan mahdollisuuksiin tarjota kuntalaisille kattavia peruspalveluita. Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen on puhunut paljon kuntien maineesta ja sen merkityksestä niiden menestykseen. Jotta kunta pärjäisi, sillä on oltava tunnettuutta ja sen on synnytettävä myönteisiä mielikuvia.

Muutama ihminen on ihmetellyt sitä, miksi teippautin autoni Miehikkälän väreihin. Se oli mielestäni toteuttamisen arvoinen idea. Toteutuksella haettiin huomiota rohkeasti, sitä on myös saatu ja rutkasti. Pääajatuksena oli tuoda kunnan nimeä esille isolla ja näkyvällä tavalla, samalla herättäen ajatuksen rohkeasta Miehikkälästä. Rohkeudella tarkoitan sitä, että uskalletaan tehdä asioita uudella, näkyvällä ja omaperäisellä tavalla. Nyt alkusyksystä toteutetussa some-videokampanjassa jatkettiin samoilla linjoilla ja haettiin näkyvyyttä Miehikkälälle sopivalla tavalla. Olen tyytyväinen siihen, miten videot onnistuivat ja mikä näkyvyys niillä saatiin.

Miehikkälä on rohkeasti ja ennakkoluulottomasti panostanut paljon välttämättömiin rakennushankkeisiin viime vuosina, kuten esim. uusiin koulurakennuksiin. Hyvä niin! Ne luovat hyvät ja vahvat peruspilarit sille, miten kunta voi asemoitua kuntien välisessä ”selviytymiskamppailussa”. Nyt lyhyen kunnanjohtajaurani aikana, yhteiskuntaa, eri kuntia ja Miehikkälää tarkastellessa, olen kerennyt jo muodostaa ajatuksia siitä mitkä kunnat pärjäävät tulevaisuudessa. Näennäisen vahvat kunnat, joita on siunattu esim. upealla sijainnilla ja teollisuushistorialla, voivat taantua, jos ne eivät kykene uudistumaan ja ylläpitämään alueen vetovoimaisuutta. Heikommat kunnat voivat pärjätä hyvin, jos niissä tiedostetaan kuntien vahvuudet ja erikoistutaan oikealla tavalla.

Tämän viikon maanantaina Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot kokoontuivat yhteiseen valtuustoseminaariin keskustelemaan Kaakon kaksikon jatkosta. Seminaarissa päätettiin yksimielisesti jatkaa kuntien välistä yhteistyötä ja sovittiin Kaakon kaksikon uudesta työnjaosta, joka astuu voimaan 1.1.2020. Kuntien välistä yhteistyötä tarvitaan ja uskon, että monet pienet kunnat tulevat hakemaan vielä meiltä oppia siitä, miten kunnat voivat tehdä molempia kuntia hyödyttävää yhteistyötä.

Toivon rohkeutta, ennakkoluulottomuutta ja yhteistyötä myös yritystoimintaan. Nähkää mahdollisuudet ympärillänne ja miettikää avoimin mielin ja ennakkoluulottomasti, miten voitte luoda lisäarvoa yrityksellenne tai tuotteellenne siitä, että yritys sijaitsee Miehikkälässä. Lisäarvo voi syntyä tarinasta ja tuotteistuksesta, joka nojaa vahvasti esim. Miehikkälän historiaan. Miettikää myös yhteistyömahdollisuuksia, jotka voisivat hyödyttää kaikkia toiminnan osapuolia. Yhteistyö voi olla myös sitä, että mahdollistatte myös muiden yritysten toiminnan esim. erikoistumalla toiminnassa niin, että jätätte tilaa muille yrityksille toimia samalla toimialalla. Edellisellä lauseella en tarkoita sitä, etteikö yritystoiminnassa pitäisi olla kilpailua ja rohkaisisin kartelleihin. Kilpailu on edellytys terveelle yritystoiminnalle, tuotteiden/palvelun laadulle ja markkinahinnoitteluun. Tarkoitan yhteistyöllä sitä, etteivät isot yritykset ajaisi volyymin ja investointikyvyn turvin muita pienempiä toimijoita taloudellisiin vaikeuksiin ja konkurssiin.

Arto Ylönen
Kunnanjohtaja