Miehikkälän Kunta

Rakennusvalvontataksa

Rakennuslautakunta on hyväksynyt 19.3.2013 (§ 32) uuden rakennusvalvontataksan. Taksa astui voimaan 1.5.2013.
Lisätietoja saa rakennusvalvonnasta, puh. 050 389 2171 ja 040 710 7332.