Miehikkälän kunta

Rakennusjärjestysten uudistaminen Miehikkälän ja Virolahden kuntien alueelle

Miehikkälän ja Virolahden kuntien rakennusjärjestysten yhdistäminen ja ajantasaistaminen on käynnistynyt ja hankkeesta on laadittu rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä rakennusjärjestysluonnos.

Rakennusjärjestys laaditaan vastaamaan voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia ja siitä kehitetään entistä toimivampi ja ajantasainen työväline rakentamisen ohjaukseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä rakennusjärjestysluonnos ovat nähtävillä rakennusvalvontatoimistossa 17.12.2020 – 25.1.2021 välisen ajan viraston aukioloaikana (os. Keskustie 4 A Miehikkälä) sekä kuntien kotisivuilla www.miehikkala.fi, www.virolahti.fi

Osallisilla on mahdollisuus esittää kirjallisesti mielipiteensä 25.1.2021 mennessä osoitteella Miehikkälän kunta, rakennusvalvonta, Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä kuntien nettisivuilla koko rakennusjärjestyksen uusimisen ajan ja sitä täydennetään tarvittaessa.

Lisätietoja rakennusjärjestyksen uusimisesta antaa rakennustarkastaja Risto Poikolainen puh 050 399 2152 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@miehikkala.fi

Rakennusjärjestysluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma