Miehikkälän kunta

Kuulutus rakennusjärjestyksestä Miehikkälän ja Virolahden kuntien alueelle

Virolahden ja Miehikkälän kuntien rakennusjärjestysten uudistaminen on käynnistynyt ja hankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Rakennusjärjestys laaditaan vastaamaan voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia ja siitä kehitetään entistä toimivampi ja ajantasainen työväline rakentamisen ohjaukseen. Tavoitteena on selkeyttää lupamenettelyjä pyrkien samalla mahdollisuuksien mukaan joustaviin käytäntöihin.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma omnähtävillä rakennusvalvontatoimistossa 25.10. – 26.11.2018 välisen ajan viraston aukioloaikana (os. Opintie 2 B Virolahti). sekä kuntien kotisivuilla www.virolahti.fi , www.miehikkala.fi
Osallisilla on mahdollisuus esittää kirjallisesti mielipiteensä 26.112018 mennessä osoitteella Virolahden kunta, rakennusvalvonta, PL 14 49901 Virolahti.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä kuntien nettisivuilla koko rakennusjärjestyksen uusimisen ajan ja sitä täydennetään tarvittaessa.

Lisätietoja rakennusjärjestyksen uusimisesta antaa rakennustarkastaja Marko Haataja puh 040 199 2219 tai tilapalvelupäällikkö Tommi Takanen puh 040 710
7296 tai sähköpostilla etunimiasukunimi@virolahti.fi
Virolahdella 25.10.2018

Rakennuslautakunta

Liite: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma