Miehikkälän kunta

Purkamislupahakemus

Asiakirjat nähävillä 25.2.-11.3.2016

Miehikkälän kunta on jättänyt MRL 127 §:n mukaisen purkamislupahakemuksen liikerakennuksen (220 krm²) ja  ulkorakennuksen (n. 60 krm²) purkamiselle Miehikkälän (489) kunnan Saivikkalan (411) kylässä Marttila 2:136 tilalle (2450 m²). Liikerakennus aiotaan purkaa uudisrakentamisen vuoksi (paloasema).

Liikerakennus sijaitsee Miehikkälän keskusta-alueen eteläosan asemakaava ja asemakaavan muutos -alueella ja on asemakaavan korttelin 21 asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL ll e=0,40) ja rakennus on merkitty sr-2 merkinnällä; ”Historiallisesti arvokas ja kuntakuvan kannalta tärkeä rakennus. Rakennuksessa suoritettavien julkisivukorjausten- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kuntakuvan kannalta merkittävä luonne säilyy”.

Liikerakennus on rakennusrekisterin mukaan valmistunut vuonna 1920, ja on toiminut mm. päivittäistavarakauppana ja viimeksi osa rakennuksesta on ollut kansalaisopiston käytössä harrastetilana.

Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla 25.2.-11.3.2016 välisen ajan. Asiakirjat ovat nähtävillä Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa Virolahdella (os. Opintie 2 B) nähtävilläoloajan viraston aukioloaikana. Ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 11.3.2016 mennessä viraston aukioloaikana osoitteella Virolahden kunta, rakennusvalvonta, PL 14, 49901 Virolahti.

Virolahdella 25.2.2016

Rakennuslautakunta

Kartta