Miehikkälän kunta

Purkamislupahakemus

Maankäyttö- ja rakennuslain 127 §:n mukaista purkamislupaa haetaan kiinteistöllä 489-411-34-7 vanhan paloaseman purkamiseen Miehikkälän asemakaavan Y-alueella.

Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla ja kopio Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla. Asiakirjat ovat nähtävillä rakennusvalvontatoimistossa 11.10.-19.10.2018 välisen ajan viraston aukioloaikoina (os. Opintie 2 B). Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 19.10.2018 mennessä osoitteella Virolahden kunta, rakennusvalvonta, PL 14, 49901 Virolahti.

Virolahdella 11.10.2018

Rakennusvalvonta